Manon Verlinden (Easyscan): SLO en de

advertisement
Manon Verlinden (Easyscan):
SLO en de toekomst van optometrie
Het oog is en blijft een interessant studieobject. Door de komst van nieuwe digitale imaging
methodes kunnen we onderdelen beter in beeld brengen en zijn we in staat om adequater te
reageren op verandering in het oog. Al sinds de jaren 50 helpt de technologie van de funduscamera
ons om het netvlies in beeld te brengen. Deze techniek raakt echter verouderd en stelt ons niet in
staat om de diepere lagen van het netvlies in beeld te brengen. Sinds de jaren 90 is er een nieuwe
methode, de scanning laser ophthalmoscopie (SLO).
Met SLO is het mogelijk om tomografische beelden van het netvlies te maken, waardoor
aandoeningen zoals AMD en DRP eerder worden opgemerkt. De diepere RPE laag kan bijvoorbeeld
met SLO duidelijk worden waargenomen. Daarnaast gebruikt SLO zeer weinig licht om tot een
opname te komen, waardoor het mogelijk is geworden om altijd zonder te druppelen een goede
opname te verkrijgen. In tegenstelling tot de traditionele fundus technologie wordt er n iet één
opname gemaakt, maar een serie van scans. Hierdoor is het mogelijk bewegende floaters vast te
leggen.
In 2020 zal de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder zijn. Bij steeds meer mensen zal
AMD een achteruitgang in de visus veroorzaken. Vroegtijdige opsporing is daarom van belang. De
moderne SLO technologie helpt de optometrist om aandoeningen in de diepere lagen van het
netvlies snel en eenvoudig te detecteren. Gezien de toenemende druk op de oogheelkunde zal de
ondersteunende en begeleidende rol van de optometrist in de toekomst alleen maar groter worden.
Moderne technologie is daarbij noodzakelijk om de optometrist voor te bereiden op wat er komen
gaat.
Tijdens deze lezing zal worden ingegaan op de werking en de klinische output van de SLO
technologie.
Belangenverstrengeling: gesponsorde lezing
CV
Manon Verlinden is in 2011 afgestudeerd als optometrist. Daarvoor heeft zijn werkuigbouwkunde
aan de Hogeschool Utrecht gestudeerd. Zij heeft 5 jaar ervaring in de intramurale optometrie. Sinds
2016 werkt zij voor Easyscan.
Download