1635 Ruimte-apparaat QAW50…

advertisement
1
Ruimte-apparaat
635
QAW50…
voor verwarmingsregelaar
Multifunctioneel ruimte-apparaat voor de bediening van verwarmingsregelaars vanuit de woonruimte.
De gewenste waarde voor de ruimtetemperatuur kan met een knop voor de
gewenste waarde en een spaartoets op eenvoudige wijze worden gekozen.
Toepassing
Overeenkomstig de toegepaste regelaar is het apparaat hoofdzakelijk geschikt voor:
•
•
•
•
•
Functies
Eengezinswoningen
Vakantiehuisjes
Kleine kantoren
Winkels
Scholen
• Schuifregelaar voor de bediening van de belangrijkste bedrijfswijzen
• Spaartoets voor langdurige of kortstondige beïnvloeding van de verwarming om
energie te besparen.
Type-overzicht
Ruimte-apparaat zuiver wit RAL9010
Bestelling
Bij de bestelling moet de type-aanduiding overeenkomstig het type-overzicht worden
aangegeven.
Uitvoering
Het ruimte-apparaat bestaat uit een klemmenvoet en een bedieningsgedeelte. De
voet kan op de meeste in de handel gebruikelijke inbouwdozen of direct op de muur
worden gemonteerd en bedraad, alvorens het bedieningsgedeelte wordt geplaatst.
Het huis en de voet zijn van kunststof.
Milieu
De grotere kunststofonderdelen zijn voorzien van een materiaalmarkering volgens
ISO 11469 teneinde milieuvriendelijk te kunnen worden afgevoerd.
Landis & Staefa Division
CE2N1635H
augustus 1997
QAW50
1/4
Bediening
Het ruimte-apparaat QAW50 is tegelijkertijd ruimtetemperatuuropnemer en bedieningsapparaat.
Om ervoor te zorgen, dat de QAW50 op de verwarmingsregelaar kan ingrijpen,
moet de regelaar in de bedrijfswijze AUTO staan.
Alle bedieningselementen voor normaal bedrijf zijn direct toegankelijk:
• Bedrijfswijze-keuzeschakelaar
• Draaiknop voor correctie (±3°C) van de gewenste temperatuur
• Spaartoets
Bedrijfswijzen
Automatisch bedrijf:
Het verwarmingsprogramma bestuurt de omschakeling van de gewenste waarden. Met de spaartoets kan het verwarmingsprogramma tijdelijk overbrugd worden. De ingreep blijft actief tot de volgende omschakeling door het verwarmingsprogramma (zie hoofdstuk “Spaartoets”).
Handbedrijf:
Met de spaartoets wordt omgeschakeld op de gewenste temperatuur
(normaal/gereduceerd) (zie hoofdstuk “Spaar-toets”).
Standby-bedrijf:
De ruimtetemperatuur is op een minimale temperatuur begrensd. Deze
wordt door de regelaar bepaald.
Knop voor de gewenste
waarde
°C
Spaartoets
Met de knop voor de gewenste waarde kan de nominale gewenste
waarde met ±3°C worden veranderd. Een eventuele correctie wordt bij
de geprogrammeerde, nominale gewenste waarde opgeteld of ervan
afgetrokken. De gereduceerde gewenste waarde blijft daarbij onveranderd.
Met de spaartoets kan worden omgeschakeld tussen nominale en gereduceerde temperatuur. De werking van de spaartoets onderscheidt
zich in automatisch en handbedrijf op de volgende manier:
In automatisch bedrijf wordt de actuele gewenste waarde door het bedienen van de toets tijdelijk overbrugd. Bij
de volgende schakeltijd van het verwarmings-programma
werkt de regelaar weer verder volgens het geprogrammeerde verwarmingsprogramma.
1637Z01
De werking van de
spaartoets in automatisch bedrijf
In handbedrijf werkt de gekozen gewenste waarde
voortdurend tot met de toets opnieuw wordt omgeschakeld.
1637Z02
Werking van de spaartoets bij handbedrijf
Vorming van de gewenste waarde
De nominale en de gereduceerde gewenste waarde worden op de verwarmingsregelaar ingesteld. Bij de nominale gewenste waarde wordt voor de basisinstelling de
correctie van de draaiknop opgeteld of afgetrokken.
2/4
CE2N1635H
augustus 1997
Landis & Staefa Division
Bedrijfsstoringen
LED reageert niet op toetsdruk:
• Geen spanning aan de verwarmingsregelaar
• Foutieve bedrading
• Het ruimte-apparaat is niet toegelaten voor deze verwarmingsregelaar
LED knippert kort en blijft daarna donker:
• De verwarmingsregelaar staat niet op automatisch bedrijf
Technische gegevens
Bedrijfsspanning
veiligheidslaagspanning volgens EN 60730
DC 10...15 V
Overspanningsbeveiliging
max. toelaatbare spanning
AC 24 V
-Conformiteit volgens EMC- richtlijn
laagspanningsrichtlijn
89/336/EWG
73/23/EWG
Beveiligingsklasse volgens EN 60730
III
Beveiligingsnorm volgens EN 60529
(bij montage op een gesloten wand)
IP 30
Elektromagnetische compatibiliteit
immuniteit
emissies
EN 50082-2
EN 50081-1
Toelaatbare omgevingstemperatuur
tijdens bedrijf
bij transport en opslag
0 … 55°C
-25 … +65°C
Toelaatbare omgevingsvochtigheid
tijdens bedrijf
bij transport en opslag
Klasse G, DIN 40040
Klasse E, DIN 40040
Temperatuuropnemer
tijdconstante
wandtemperatuur-invloed
NTC
10 min
50 %
Toelaatbare leidinglengten
2
Cu-kabel 0,6 mm
2
Cu-kabel vanaf 0,8 mm
max. 25 m
max. 50 m
Gewicht
0,16 kg
Meetbereik ruimtetemperatuur
0 … 32 °C
Instelbereiken
correctiebereik temperatuur
resolutie
±3 °C
0,5 °C
Aanwijzingen
Projectering
Het ruimte-apparaat moet in de hoofdoponthoudsruimte worden gemonteerd.
De montageplaats moet zodanig worden gekozen, dat de opnemer de luchttemperatuur in de ruimte zo goed mogelijk kan meten, d.w.z. deze mag niet door directe
zonnestraling of andere warmte- c.q. koelbronnen worden beïnvloed.
Het apparaat kan op een inbouwdoos of direct op de wand worden gemonteerd.
Montage en installatie
Voor de wandmontage kunnen de kabeldoorvoeringen worden uitgebroken.
Eerst moet de voet worden gemonteerd en bedraad. Daarna wordt het apparaat op
de voet gestoken en eventueel met een afzonderlijke sticker van tekst voorzien.
Landis & Staefa Division
CE2N1635H
augustus 1997
3/4
Inbedrijfstelling
Het apparaat start vanzelf, zodra de spanning aanwezig is.
Bij weersafhankelijke regeling met ruimte-invloed (instelling van de regelaar) moeten
eventueel aanwezige thermostatische radiatorafsluiters volledige geopend zijn.
Aansluitschema
1 (D1) Klem 1 / data ruimte-app.
2
1
(D1) (D2)
A6
1635A01
2 (D2) Klem 2 / data ruimte-app.
MD
A6
A6
Ruimte-apparaat
MD
Massa data
N1
Regelaar
A6
Ruimte-apparaat QAW50 in de
beïnvloedingsruimte
N1
Regelaar met schakelklok
N1
Toepassingsvoorbeeld
T
T
A6
N1
T
1635S01
T
M
Maatschetsen
30
32
36
2811M02
90
4,2
30
28
40,5
30
28
100
2811M01
30
28
28
 1997 Siemens Building Technologies AG
4/4
CE2N1635H
augustus 1997
Landis & Staefa Division
Download