veiligheidsinstructiekaart vikmme04

advertisement
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
[Foto toestel/installatie]
Diepvries
RISICO’S
VOORKOMINGSMAATREGELEN
Algemeen
 Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van
de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw
lokaal.
Verplicht
 Geen elektrische apparaten (bv. Mixer) in het koelapparaat
gebruiken.
 Houd de waarschuwingslampjes in het oog, raadpleeg de
handleiding.
Explosie
 Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bv. Spraybussen,
aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
Kortsluiting
Electrocutie
 In geval van storing of beschadiging van het apparaat, de stekker
uit het stopcontact halen.
 Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken.
 De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te
trekken. Trek aan de stekker zelf!
Onderhoud &
herstellingen
 Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd
technicus.
 Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen.
Welzijnsvelden – Arbeidsveiligheid –VIK –keuken
www.welzijn-op-school.be
Invoerdatum : 2012-01-28
Versie : 1.0.
Pagina 1 van 1
Herzieningsdatum :
Download