Uploaded by godfriedpeeters

WZ-AV-WP-VIKkopieerapparaat

advertisement
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Kopieerapparaat
RISICO’S
VOORKOMINGSMAATREGELEN
GIFTIGE DAMPEN
 Zorg voor een goede ventilatie door het kopieerapparaat te
plaatsen in een goed geventileerde ruimte
BRAND en/of
ELEKTRISCHE
SCHOKKEN door
oververhitting
 Het apparaat wordt heet of er komt rook uit, apparaat uitschakelen
van het elektrische net
GEVAARLIJKE
LASERSTRALING
 Bedien het kopieerapparaat uitsluitend oevreenkomstig de
handleiding
GEVAAR VOOR
LETSEL DOOR
ONDESKUNDIGE
BEDIENING
 Raak tijdens het uitvoeren van een kopieergang uitsluitend de
delen aan die voor de uitvoering van de kopieergang in de
handleiding geniemd worden
GEVAAR VOOR
LETSEL DOOR
ONDESKUNDIGE
ONDERHOUD
 Het onderhoud van het apparaat steeds laten uitvoeren door een
bevoegd persoon
 Leverancier informeren
 Steek uw hand niet in de boekjesuitvoer van de afwerker
Verplicht
Download