VIK Strijkrol - Welzijn op school

advertisement
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
[Foto toestel/installatie]
Strijkrol
RISICO’S
VOORKOMINGSMAATREGELEN
Algemeen
 Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van
de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw
lokaal.
Verplicht
 Concentreer je bij je werk, laat je niet afleiden.
 Steek nooit uw hand of een voorwerp onder de beveiliging van de
strijkrol
 Vermijd rechtstreeks contact met de warme strijkrol
 In geval van storing of beschadiging van het apparaat stekker uit
het stopcontact halen.
 Het apparaat gebruiken buiten bereik van (opspattend) water.
 De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te
trekken. Trek aan de stekker zelf!
Onderhoud &
herstellingen
 Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd
technicus.
 Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen.
 Maandelijks bewegende delen stofvrij maken
 Jaarlijks onderhoud door een gespecialiseerde firma
Welzijnsvelden – Arbeidsveiligheid –VIK - huishoudkunde
www.welzijn-op-school.be
Invoerdatum : 2012-01-28
Versie : 1.0.
Pagina 1 van 1
Herzieningsdatum :
Download