Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF

advertisement
77
Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF
Technische gegevens.
77.1
Stroomtransformatoren, type HF, maatschetsen
Stroomtransformatoren,
type HF 3A.
Stroomtransformatoren,
type HF 3B.
Stroomtransformatoren,
type HF 4B.
Stroomtransformatoren,
type HF 5.
208
Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF
Stroomtransformatoren,
type HF 6.
Stroomtransformatoren,
type HF 7A.
Stroomtransformatoren, type HF 8A.
Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF
209
77.2
Stroomtransformatoren, type HF, technische gegevens
Nominale spanning:
720 V
Beproevingsspanning:
3 kV/1 min.
Frequentie:
50-60 Hz
Nominale secundaire stroom:
1 A of 5 A
Kunststofomhulling:
UL 94, class V-0
Normen:
NEN-EN-IEC 60044-1
Certificering:
KEMA-Keur
77.3
Stroomtransformatoren, type HF, meetnauwkeuringheid 1
Nauwkeurigheidsklasse
Afwijking (+/- %)
in % nominale stroom
Faseverschuiving (+/- min)
in % nominale stroom
1%
5%
20 %
100 %
120 %
1%
5%
20 %
100 %
0,75
0,35
0,2
0,2
0,2
30
15
10
10
10
0,2
0,75
0,35
0,2
0,2
30
15
10
10
0,5
1,5
0,75
0,5
0,5
90
45
30
30
1
3
1,5
1
1
180
90
60
60
0,2 S
3
50 %
3
3
Voor de nauwkeurigheidsklasse moet rekening worden gehouden met het nominale vermogen (VA’s
aangegeven op de typeplaat van de transformator), alsook bij 25% van het nominale vermogen,
doch niet minder dan 1 VA. Voor alle stroomtransformatoren type HF is de nauwkeurigheid bepaald
vanaf 1 VA, ongeacht of een 25%-belasting hoger is. Om de meetnauwkeurigheid te handhaven
mag het totaal afgenomen vermogen (inclusief bedrading en meetinstrument) niet hoger zijn dan
het nominale vermogen voor de betreffende klasse.
Belasting aangesloten instrument
VA
Weekijzerinstrument
0,3 - 1,2
Draaispoelinstrument
0,3 - 1,2
Bimetaalinstrument
2,0 - 3,2
kWh-meter
0,3 - 4
Nominale secundaire
stroom van transformator
Geleiderdoorsnede
2-draads meters1) (m)
0,5
1,0
2,5
5
10
Belasting kopergeleider in VA
5A
1,5 mm2
0,29
0,58
1,45
2,9
5,8
5A
2,5 mm2
0,18
0,35
0,88
1,75
3,5
1A
1 mm2
0,018
0,035
0,09
0,18
0,35
1A
1,5 mm
2
0,012
0,023
0,06
0,12
0,23
1A
2,5 mm2
0,007
0,014
0,035
0,07
0,14
1)
2-draads meters van transformator naar instrument en vice versa.
210
Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF
120 %
77.4
Stroomtransformatoren, type HF3A, primaire windingen
Voor lage bedrijfsstromen kan het, om voldoende meteruitslag te krijgen, nodig zijn
stroomtransformatoren toe te passen met een primaire stroom lager dan 50 A. Ook kan het
voorkomen dat bij primaire stromen onder 100 A het nominale vermogen aan de
stroomtransformator te klein is voor de gegeven toepassing. In beide gevallen kan echter gebruik
worden gemaakt van een standaard stroomtransformator met primaire wikkelingen. Voor deze
toepassing is het type HF 3A het meest geschikt. Normale bedrading met voldoende doorsnede kan
hiervoor worden toegepast. Het aantal primaire windingen is gelijk aan het aantal keren dat de
geleider door de stroomtransformatorbehuizing wordt geleid. Behalve dat door de primaire
wikkeling de overzetverhouding van de transformator wordt gewijzigd, heeft de wikkeling geen
enkele invloed op de specificaties van de transformator. De tabel geeft de benodigde primaire
windingen aan om de gewenste primaire stroom te verkrijgen. Als het aantal windingen is bepaald,
geeft het onderste deel van de tabel aan wat de maximum toe te passen doorsnede is die door de
stroomtransformator kan worden gevoerd.
77.5
Stroomtransformatoren, type HF3A, geleiderdoorsneden
Aantal wikkelingen HF 3A
2
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
20
25
Samengeslagen (1 - 7 aders) mm2
-
-
10
6
6
4
4
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1
1
Buigzaam (> 7 aders) mm2
25
16
10
6
6
4
2,5
2,5
2,5
-
-
-
-
-
Technische gegevens stroomtransformatoren, type HF
30
211
Download