Programma VWO wiskunde A, 2011. STATISTIEK Beschrijvende

advertisement
Programma VWO wiskunde A, 2011.
STATISTIEK
Beschrijvende statistiek.
Populatie en steekproef.
Soorten van variabelen: Verschillende meetschalen: Nominale schaal, ordinale schaal,
intervalschaal en ratioschaal.
Gegevensbestanden (bijv. in Excel)
Representatie van data:
Voor nominale data: staafdiagram, meervoudige staven, gestapelde
staafdiagrammen.Lijndiagram. Cirkeldiagram (Pie-chart).
Voor data op een ratio-schaal:
frequentietabellen, zowel voor discrete als voor continue data.
Histogram. Cumulatieve frequentietabel en cumulatief frequentiepolygoon.
Het begrip frequentiedichtheid bij ongelijke klassebreedte.
Maatstaven voor centrale ligging: modus, gemiddelde en mediaan.
Kwartielen, decielen en percentielen. Percentielscore's.
Gestandaardiseerde score's.
Maatstaven voor spreiding: spreidingsbreedte en variantie. Standaardafwijking.
Box-plot en stem and leaf display.
Kansrekening:
Combinatoriek: combinaties, permutaties en variaties: n-faculteit en n boven k.
Kansexperiment, uitkomstenruimte, gebeurtenis en elementaire gebeurtenis.
Het begrip kans, klassieke definitie (Laplace) en frequentiedefinitie.
Voorwaardelijke kans. Onafhankelijkheid van gebeurtenissen.
Kansvariabelen: discreet.
Verwachtingswaarde en variantie van een discrete kansvariabele. Standaardafwijking.
De binomiale verdeling.
Kansvariabelen: continu.
Kansdichtheidsfuncties, het begrip kans in het continue geval, zonder integraalrekening, maar
alleen gedefinieerd als oppervlakte.
De normale verdeling.
Standaard-normale verdeling, standaardiseren.
De benadering van de binomiale verdeling door de normale verdeling.
Download