QWPKafas

advertisement
QWPKafas
Tijdelijke werkvakverlichtingskabel
Constructiegegevens
Toepassing: · In tijdelijke verkeersregelinstallaties · Bij tijdelijke aansluiting van wegverlichting · Bij uitstek geschikt voor zeer zware toepassingen, waarbij de kabel kan worden blootgesteld aan
schuren en slepen over scherpe of ruwe oppervlakken Eigenschappen bij brand: · Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN­EN­IEC 60754) Algemene eigenschappen: · Uitstekend bestand tegen zeer zware mechanische belasting · Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten · Zeer goed koude bestendig · Bescherming tegen elektromagnetische invloeden (EMI) · Uitstekend bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon en UV­licht) · Goed herkenbaar door de opvallende mantelkleur Constructie: Geleider:soepel vertind koper (klasse 5) Isolatie: etheen­propeen­rubber (EPR) Aders: samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel Binnenmantel: polyurethaan (PUR) Afscherming: blanke koperdraden en omwikkeld met kunststof folie Buitenmantel: polyurethaan (PUR) Elektrische gegevens: Nominale spanning: 450/750 V Beproevingsspanning: 2,5 kV Aderkleuren: 4 aders: blauw, bruin, zwart genummerd 1 t/m 2 5 aders: blauw, bruin, zwart genummerd 1 t/m 3 7 aders: blauw, bruin, zwart genummerd 1 t/m 5 Geleidermateriaal
Samenstelling geleider
Geleidervorm
Aderisolatie
Adercodering
Geel/Groene ader
Scherm
Litze
Loodmantel
Bewapening
Materiaal buitenmantel
Mantelkleur
Brandwerendelaag (ader)
Brandwerende laag (samenslag)
Afscherming
Eigenschappen
Halogeenvrij volgens EN 60754­1/2
Brandvertraging
Rookarm volgens NEN­EN­IEC 61034­1/2
Isolatiebehoud
Functiebehoud
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in
beweging
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast
gemonteerd
Oliebestendig
Nom. spanning U0
Nom. spanning U
Overige gegevens: Minimum installatietemperatuur: ­40 °C Maximum geleidertemperatuur: +90 °C Gebruikstemperatuur: min. ­40 °C, max. +75 °C Mantelkleur: oranje Keur: KEMA­KEUR Aflevering: haspels Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie in deze documentatie. 1/3
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
90 °C
­40 / 75 °C
­40 / 75 °C
Goed
Elektrisch
Normen/Referenties: KEMA 157 NEN­EN­IEC 60754 Tel. helpdesk 088­808 4808 e­mail [email protected] Cu, blank
Klasse 5 = soepel
Rond
Rubber (EPR)
Cijfers
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
PUR (Polyurethaan)
Oranje
Nee
Nee
Overig
18­7­2017
0.45 kV
0.75 kV
QWPKafas
Tijdelijke werkvakverlichtingskabel
Assortiment
Productnr. Aantal aders en
nominale
geleiderdoorsnede
(n x mm²)
123769
130220
130221
130222
4x4
5x1,5
7x1,5
7x2,5
Nominale
koperdoorsnede
aardscherm (mm²)
4
1,5
1,5
2,5
Nominale
diameter
over de
isolatie (mm)
4,4
3,1
3,1
3,7
Nominale
diameter
over de
binnenmantel
(mm)
12,8
10,4
12,3
14,6
Nominale
diameter
over de
buitenmantel
(mm)
16,7
13,9
16,0
18,5
Minimum
buigstraal
¹ (mm)
85
70
80
95
Maximale Benaderd Toelaatbare Geleiderweerstand Geleiderweerstand
trekkracht gewicht stroom ³ bij 20 °C, DC bij 90 °C, 50 Hz ² (kg/km) (A)
(ohm/km)
(ohm/km)
(N)
240
110
155
260
450
285
365
500
35
18
16
22
5,09
13,7
13,7
8,21
4,69
12,6
12,6
7,57
1) Bij vrije beweging van de leiding 2) Statische trekkracht═ż ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden. 3) De maximum toelaatbare stroom is van toepassing voor één leiding in de vrije lucht, bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en alle aders belast, gebaseerd op HD 516 en NEN 1010* tabel E.52­3 kolom E. Correctiefactoren voor andere omgevingsomstandigheden zijn vermeld in tabel A.52­15 en A.52­18 van de NEN 1010* * NEN 1010: 2007 + C1: 2008
Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie in deze documentatie. Tel. helpdesk 088­808 4808 e­mail [email protected] 2/3
18­7­2017
QWPKafas
Tijdelijke werkvakverlichtingskabel
Elektrische kenmerken
Productnr. Aantal aders en
nominale
geleiderdoorsnede (n x mm²)
123769
4x4
130220
5x1,5
130221
7x1,5
130222
7x2,5
Nominale
koperdoorsnede
aardscherm (mm²)
4
1,5
1,5
2,5
Nominale
diameter over de
isolatie (mm)
4,4
3,1
3,1
3,7
Nominale diameter
Nominale diameter
Minimum
over de binnenmantel over de buitenmantel buigstraal
(mm)
(mm)
¹ (mm)
12,8
16,7
85
10,4
13,9
70
12,3
16,0
80
14,6
18,5
95
Maximale
trekkracht
² (N)
240
110
155
260
Benaderd Toelaatbare
gewicht stroom ³ (kg/km) (A)
450
285
365
500
35
18
16
22
1) Bij vrije beweging van de leiding 2) Statische trekkracht═ż ook bij dynamisch gebruik, waarbij veelal hogere krachten optreden, mogen de genoemde trekkrachten niet worden overschreden. 3) De maximum toelaatbare stroom is van toepassing voor één leiding in de vrije lucht, bij een omgevingstemperatuur van 30 °C en alle aders belast, gebaseerd op HD 516 en NEN 1010* tabel E.52­3 kolom E. Correctiefactoren voor andere omgevingsomstandigheden zijn vermeld in tabel A.52­15 en A.52­18 van de NEN 1010* * NEN 1010: 2007 + C1: 2008
Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie in deze documentatie. Tel. helpdesk 088­808 4808 e­mail [email protected] 3/3
18­7­2017
Download