Montagevoorschrift voor elektronische 12V spanningsregelaar MM

advertisement
PM
Montagevoorschrift voor elektronische 6V / 12V spanningsregelaar PM
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
koolborstels
15.
16.
17.
Bij een los te nemen dynamo deze van het motorblok afnemen. Ga naar punt 4.
Bij een dynamo met het anker op de krukas volgens het Bosch principe hoeft meestal niets aangepast te
worden aan de borstel_ en velddraden. Wanneer alleen de regelaar wordt vervangen, ga naar punt 8, anders
punt 3
Test de draairichting van de dynamo als volgt:

Verwijder alle weerstanden m.b.t. de oude regelaar (indien van toepassing).

Controleer dat de borstel_ en velddraden aan volgens figuur 1 zijn aangesloten

Zet de zuiger op het bovenste dode punt. Bij voorkeur met een warme motor.

Maak een testaansluiting volgens figuur 2. Voel met één vinger naar welke kant de krukas draait wanneer
de accu één seconde wordt aangesloten.

Ga naar punt 5
Test de draairichting van de dynamo als volgt:

Sluit de borstel_ en velddraden aan volgens figuur 1.

Verwijder alle weerstanden m.b.t. de oude regelaar (indien van toepassing)

Maak een testaansluiting en sluit een accu aan volgens figuur 2.
De dynamo werkt nu als een gelijkstroommotor en moet in dezelfde richting draaien als door het motorblok aan
gedreven.
Draait de dynamo de verkeerde kant op, dan moeten de velddraden worden verwisseld, de dynamo moet nu
wel de juiste kant op draaien. CONTROLEER DIT GOED!!!
Verwijder de accu en de testaansluiting
Sluit de regelaar aan volgens figuur 3. Zorg er voor dat alle accessoires en accu van hetzelfde voltage zijn.
Stel de schakelaars fig. 4 of fig. 5 in de regelaar in op hetzelfde voltage als de accu.
Monteer de regelaar op het voertuig bij voorkeur op een koele plaats en monteer altijd een volle accu.
Start de motor en controleer m.b.v. de ampèremeter of de accu wordt bijgeladen als het toerental wordt
opgevoerd.
Met de voltmeter kan je controleren of de accuspanning ongeveer 7V resp. 14V geeft.
Indien alles goed is aangesloten maar het werkt niet doe dan als volgt:

Laat de motor op een gemiddeld toerental draaien.

Maak één seconde een testverbinding tussen aansluiting 1 en aansluiting 2.

De regelaar moet meteen gaan werken,
Zet het licht aan en controleer het bijladen. Het is normaal dat de spanning iets zakt en de ampèremeter even
negatief blijft staan maar weer naar de neutrale stand beweegt. Als er te weinig wordt bijgeladen draai dan evt.
de trimmer in de regelaar in kleine stapjes rechtsom, linksom als je vindt dat er te veel wordt bijgeladen.
VERMIJDT OVERBELASTING!! De accuspanning mag niet meer dan 7V resp. 14V aangeven met het licht uit.
Minder kan ook genoeg zijn. De ampèremeter in de neutrale stand met het licht aan is het beste. Door meer
bijladen dan nodig is worden de regelaar en dynamo onnodig hoog belast.
Monteer altijd een hoofdzekering & een volle accu bij het starten van de motor.
Ontkoppel de accu bij langdurige stilstand. De accu kan leeglopen.
Gebruik van deze regelaar is geheel voor eigen risico.
_
veld
anker
veld
anker
accu
+
testaansluiting
massa
Bosch e.d.
1 = 30
2 = 61
3 = -F
4 = 31 massa
massa
fig. 1
Lucas e.d.
1 = A / bruin
2 = D / blauw
3 = F / groen / geel
4 = E / M4-massa
fig. 2
4
3
2
1
_
regelaar
anker
accu
+
veld
1.
2.
PM
Marco Boelis
Kantbeugel 48
1648 HW De Goorn
The Netherlands
 +31 229 543 715
 +31 847 295 627
 [email protected]
massa
ON
ON
1 2
1 2
6 Volt
317475602
fig. 3
fig. 4
12 Volt
fig. 5
Download