battery reconditioner

advertisement
BATTERY RECONDITIONER
Artikel Technische Nieuwsbrief
Vervuiling van de accuplaten
De meest voorkomende oorzaak van vroegtijdige slijtage en uiteindelijk uitval van voertuig batterijen is sulfatering van de accu
platen. Door de accu gedurende lange tijd zwaar te belasten worden loodsulfaat kristallen gevormd op de accu platen, waarmee het werkzame oppervlak van deze platen drastisch afneemt.
Werking van de reconditioner
De battery reconditioner zorgt ervoor dat door middel van elektrische pulsen de
gevormde loodsulfaat kristallen uit elkaar vallen. Het werkzame oppervlak van de
accu platen neemt hiermee weer toe waardoor de prestaties van de accu beter
gewaarborgd blijven en de levensduur positief wordt beïnvloed.
Daarnaast heeft het toepassen van een reconditioner de volgende positieve
gevolgen: De inwendige weerstand in de accu’s blijft laag, waardoor de dynamo
minder moeite heeft om de accu’s bij te laden tijdens de bedrijfssituatie van het
voertuig. Hierdoor wordt de dynamo minder belast en is de dynamo in staat de
accu’s effectiever bij te laden. De reconditioner wordt direct aangesloten op de
accu polen en zorgt gedurende de gehele levensduur voor een constante monitoring van de accu toestand door middel van
ingebouwde controle testen.
Let op! De reconditioner is geen acculader.
Accu’s
Volvo heeft besloten om geen onderhoudsarme accu’s meer te leveren. Dit besluit is genomen omdat de conventionele accu’s,
in situaties waarbij in het voertuig wordt overnacht en/of er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van stand airco, stand verwarming, televisie, magnetron enzovoorts, betere prestaties leveren dan onderhoudsvrije varianten. Bij langdurig ontladen van onderhoudsarme accu’s gaat de ladingsopname sterk achteruit.
www.basgroep.com
Download