Medische dieetinformatie

advertisement
Medische dieetinformatie
Geldelozeweg 33 • 1625 NW Hoorn • Tel. 0229-206449
[email protected] • www.medislank.nl
Inleiding
Deze folder is bedoeld voor diëtisten en voedingsdeskundigen die werken
met het Medislank proteïnedieet (eiwitdieet). Deze folder bevat alle
informatie over de opzet van het proteïnedieet, de werking, belangrijke
contra-indicaties, de nadelen en bijwerkingen van het dieet en informatie
over voedingssupplementen.
Deze folder stelt u in staat om het proteïnedieet optimaal te begeleiden.
Daarnaast is deze folder te gebruiken als voorlichtingsmateriaal voor
(huis)artsen.
Deze folder is een uitgave van Medislank.
Medislank
Geldelozeweg 33
1625 NW Hoorn
0229-206449
1
Inhoudsopgave
Inleiding
1
Inhoudsopgave
2
Het proteïnedieet
3
- Proteïnen
3
- Wat is een proteïnedieet
3,4
- Het ketoseproces
5
- Kenmerken
6
Over overgewicht
7
- Wat is overgewicht
7
- Wanneer is iemand te zwaar
7
- Gezondheidsrisico’s
8
Indicaties voor een proteïnedieet
9
Contra Indicaties
9
Medislank proteïnedieet
11
- De blokken
11
- Op gewicht blijven
11
- Supplementen
12
Voordelen
15
Medische voordelen
15
Ongemakken
16
Begeleiding
18
2
Het proteïnedieet
Het proteïnedieet werd in de jaren 70 door Dr. Blackburn in de Verenigde
Staten ontwikkeld. Tijdens onderzoeken kwam hij tot de conclusie dat een
hyperproteïne kuur de spiermassa behoudt en daarnaast zorgt voor een
snelle afslanking en een vermindering van het vetweefsel, zonder dat men
honger of vermoeidheid ondervindt. Het proteïnedieet is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een medisch verantwoorde methode.
Wat is een proteïnedieet?
Een proteïnedieet beperkt de opname van koolhydraten en vetten en
verhoogt de inname van proteïnen.
Door de verlaging van het aantal koolhydraten moet het lichaam een
andere energiebron aanspreken om te kunnen blijven functioneren.
Het schakelt over op de verbranding van opgeslagen vetten, ook wel
het ketoseproces. De koolhydraatbeperking leidt ook tot verminderde
omzetting van glucose in vetten waardoor de totale vetopslag lager wordt.
Proteïnen staan er om bekend geen invloed te hebben op de
bloedsuikerspiegel. Deze blijft onder proteïnen redelijk stabiel waardoor
trek wordt voorkomen. Daarnaast werken proteïnen zeer verzadigend
omdat het lichaam ze maar moeilijk kan verwerken. Ook houden
hoge concentraties proteïnen de spiermassa gelijk waarmee de
stofwisselingssnelheid op peil blijft.
3
Proteïnen
Proteïnen, ook wel eiwitten, zijn een belangrijke bouwstof voor het lichaam
en geven daarnaast energie. In het menselijk lichaam is ongeveer 12 kilo
aan proteïnen opgeslagen, voornamelijk in de spieren.
Proteïnen zijn opgebouwd uit aminozuren, deze werken als bouwstof voor
vrijwel alle weefsels in het lichaam. De huidcellen in onder andere het
skelet, de huid, het haar, de nagels en bloed worden met behulp van
aminozuren vervangen. Aminozuren vormen daarnaast een belangrijk
onderdeel van hormonen en afweerstoffen. Naast bouwstoffen hebben
aminozuren ook een belangrijke functie bij het transport van stoffen door
het bloed en bij de spijsvertering.
Er zijn twee soorten aminozuren te onderscheiden, de essentiële en de
niet-essentiële. De niet-essentiële kan het lichaam zelf maken met behulp
van andere proteïnen. De essentiële moet het lichaam via proteïnen in de
voeding binnen krijgen.
Proteïnen werken zeer verzadigend omdat het lichaam veel moeite moet
doen om deze voedingsstof op te nemen en om te zetten. Daarom werken
proteïnen zeer positief bij gewichtsreductie en bij het handhaven van het
gewicht.
4
Soorten proteïnen
Voor een optimaal effect van een proteïnedieet is de kwaliteit van de
proteïnen van groot belang. Proteïnen kunnen in de voeding worden
ingedeeld naar twee soorten, dierlijk en plantaardig. Dierlijke proteïnen
komen zoals te verwachten vooral voor in dierlijke producten zoals vlees,
vis en gevogelte. Plantaardige proteïnen komen voor in producten zoals
soja, noten, bonen en brood. De kwaliteit van de verschillende soorten
proteïnen verschilt. De dierlijke producten bevatten complete proteïnen, ze
bevatten alle essentiële aminozuren. Plantaardige proteïnen bevatten niet
alle aminozuren, soja is de enige uitzondering hierop, dit is een complete
proteïne.
Het proteïnedieet van Medislank bestaat uit 70-90 gram proteïnen per
dag. De hoeveelheid proteïnen hangt af van het gewicht, geslacht,
of men intensief sport of zware arbeid verricht. Deze proteïnen zijn
voornamelijk plantaardig en afkomstig uit soja, alfalfa en erwten. Er
worden ook dierlijke proteïnen gebruikt afkomstig uit melk en ei.
Het ketoseproces
Wanneer er geen koolhydraten beschikbaar zijn voor energie gaat
het lichaam over op lipolyse, de vetafbraak. Bij deze afbraak komen
ketonlichamen vrij, dit zijn in wateroplosbare afbraakproducten van vet.
Het ketoseproces is een volledig natuurlijk proces.
Vetten bestaan uit een glycerol en een aantal vetzuurketens. Glycerol kan
door het lichaam worden omgezet in glucose en via de ketonlichamen
worden gebruikt als brandstof voor de hersenen, zenuwcellen en
skeletspieren.
5
Ketonlichamen worden voor een deel uitgescheiden via de urine en voor
een deel uitgeademd. De vorming van ketonen kan zorgen voor een naar
aceton geurende adem. Dit is gelijk een typisch kenmerk van het dieet.
Een eetpatroon met weinig koolhydraten mag niet te lang worden
gevolgd. Als het lichaam te lang vetten moet verbranden voor energie
ontstaat er verzuring. Daarnaast kunnen de hersenen en zenuwcellen niet
geheel leven op ketonen, dit kan slechts tot tweederde van de behoefte.
Om verminderd functioneren te voorkomen is het belangrijk na een
aantal maanden weer wat meer koolhydraten toe te voegen.
Drie kenmerken
Een proteïnedieet heeft drie opvallend kenmerken.
-De koolhydraatreserves zijn na ongeveer 48 uur uitgeput.
-De reserves aan proteïnen in de spieren worden niet aangesproken
omdat de proteïnebehoefte gedekt wordt middels de voeding.
-Alleen de opgeslagen vetten worden gebruikt voor energie waardoor er
snel gewichtsverlies optreedt.
6
Overgewicht
Wat is overgewicht
Overgewicht betekent dat het gewicht zo hoog is dat er
gezondheidsproblemen door ontstaan of kunnen ontstaan. Simpel
gezegd wordt overgewicht veroorzaakt door een te hoge energie inname
ten opzichte van het energie verbruik. Het aantal mensen met overgewicht
in Nederland stijgt snel, op dit moment heeft al 50% van de vrouwen en
ruim 55% van de mannen overgewicht.
Wanneer is iemand te zwaar?
Om te bepalen of iemand te zwaar is wordt de Body Mass Index, ook wel
BMI, gebruikt. De BMI geeft het gewicht weer ten opzichte van de lengte.
Het wordt als volgt berekend: Het gewicht gedeeld door de lengte in het
kwadraat.
Voorbeeld: Een persoon weegt 82 kilo en is 1.72 m lang.
82:(1.72x1.72)=27,7
Voor een gezond gewicht moet de BMI tussen de 18,5 en 24,9 liggen.
De persoon uit het voorbeeld is dus te zwaar.
Naast de BMI is ook de middelomtrek van belang. De middelomtrek
is een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de hoeveelheid
vet rondom de organen. Dit geeft namelijk de meeste de risico’s op
gezondheidsproblemen. De middelomtrek wordt gemeten onder de
onderste rib op het smalste gedeelte van de buik.
Een middelomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en meer dan 102 cm
bij mannen geeft een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.
7
Als laatste is ook het vetpercentage van belang. Iemand kan namelijk
een gezond gewicht hebben maar wel een te hoog vetpercentage
wat dan alsnog risico’s met zich meebrengt. Daarnaast kan een BMI of
middelomtrek de risico’s niet altijd goed weergeven. Een bodybuilder
bijvoorbeeld heeft in verhouding een veel te hoog gewicht en soms
ook een te hoge middelomtrek. Het vetpercentage is echter zeer laag
waardoor de risico’s op overgewicht gerelateerde gezondheidsproblemen
nihil is.
Een vetpercentage tussen de 21 en 36% bij vrouwen is gezond.
Bij mannen geldt een vetpercentage tussen de 8 en 25% als gezond.
Een verhoogde BMI, middelomtrek en/of vetpercentage geeft grote
risico’s op het ontstaan van gezondheidsproblemen. Als uit een van
bovenstaande methodes blijkt dat het gewicht te hoog is moet er iets aan
gedaan worden.
Gezondheidsrisico’s
De risico’s verbonden aan overgewicht zijn talrijk. Zo is er een verhoogde
kans op het ontwikkelen van diabetes, hart- en vaatziekten, verhoogd
cholesterol, hoge bloeddruk, galblaasproblemen en bepaalde vormen
van kanker. Ook slaapstoornissen, slaapapnoe en kortademigheid zijn
veel voorkomende gevolgen. Daarnaast kunnen er problemen met het
bewegingsapparaat ontstaan zoals artrose, jicht en rugklachten.
Naast gevolgen voor de gezondheid heeft overgewicht ook vaak
psychische gevolgen. Zo hebben mensen met overgewicht vaak een
slechter zelfbeeld, zijn ze minder zelfverzekerd en kan er sprake zijn van
discriminatie.
8
Indicaties proteïnedieet
Met uitzondering van personen met contra-indicaties kan iedere
volwassene tussen de 18 en 65 jaar met overgewicht of obesitas het dieet
zonder problemen volgen.
Het dieet is bijzonder geschikt voor:
- Personen met een BMI hoger dan 28. Een persoon met een lager BMI
moet het dieet volgen in overleg met een diëtist of voedingsdeskundige
zodat het dieet goed wordt aangepast aan de situatie en het te verliezen
gewicht.
- Indien snelle vermagering gewenst is. Bijvoorbeeld in het geval van een
operatie.
- Personen met niet insuline afhankelijke diabetes. (diabetes type2)
Het dieet biedt goede resultaten bij deze vorm van diabetes. In veel
gevallen kan de medicatie worden verlaagd of kan zelfs worden gestopt
met de medicatie. In het geval van diabetes mag pas worden begonnen
met het dieet na overleg met de (huis)arts.
- Personen met hypertensie (hoge bloeddruk).
Het dieet zorgt voor een snelle normalisatie.
- Personen met slaapapnoe
Gewichtsverlies zorgt voor vermindering van snurken, verbetering
van slaapstoornissen en vermindering van slaperigheid en daarmee
gepaarde gaand verlies van concentratie.
9
- Personen met astma
Gewichtsverlies zorgt voor vermindering van de druk in de borstholte,
verbetering van de ademhalingscapaciteit en verlaging van de
medicatie.
- Personen die cortison gebruiken
Bij gebruik van cortison is gewicht verliezen lastig. Een proteïnedieet blijkt
in dergelijke gevallen het beste resultaat te geven.
Belangrijke contra-indicaties
Het proteïnedieet kent een aantal absolute contra-indicaties:
- Nierinsufficiëntie
- Leverinsufficiëntie of –cirrose
- Insuline afhankelijke diabetes (diabetes type 1)
- Hartinsufficiëntie
- Eiwitallergie, lactose-intolerantie of koemelkallergie
- Hypokaliëmie
- Fenylketonurie
- Porfyrie
- Recent myocardinfarct, zwaar herseninfarct of zware operatie
- Kanker
- Zwangerschap en borstvoeding
10
Relatieve contra-indicaties
Het proteïnedieet mag in onderstaande gevallen alleen worden gevolgd
na overleg met de (huis)arts.
- Jicht
- Hyperurikemie
- Recent CVA of TIA
- Diabetes type 2
- Nierstenen
- Ziekte van Crohn
- Glutenintolerantie
- Trombose
- MS
- Wanneer een persoon nog in de groei is (kind of tiener)
- Hartritmestoornissen
Medicatiegebruik en het proteïnedieet
Bepaalde medicatie kan de werking van het proteïnedieet negatief
beïnvloeden.
Het dieet wordt afgeraden indien de volgende medicatie wordt gebruikt:
- Cortisone (in orale vorm)
- Diuretica
11
Bij een aantal soorten medicatie kan het dieet gevolgd worden maar
geeft mogelijk minder snel resultaat. Het volgen van het dieet dient in
deze gevallen wel altijd in overleg met de (huis)arts te gaan.
- Antidepressiva
- Thyrax
- Cortisone (in crème vorm)
- Atrosec
- Arava
- Methotrexaat
- Omeprazol
- Lipitor
- Selectine
- Zocor of Simvastatine
- Acuzide
- Nexium
- Ascal
- Plavix
- Bumetanide of Burinex
- Glucosamine
- Arava of Metroxaat
- Betablokkers waaronder Selokeen/Metoprolol en Atenolol
- Flecainide
- Duspatal
- Neuraston
- Clomid of Clomifeen
- Pizotifeen
12
Het Medislank proteïnedieet
Het dieet bestaat uit hoogwaardige proteïneproducten en dagelijks
tweemaal verse groenten, aangevuld met voedingssupplementen. De
diëtist of voedingsdeskundige bepaalt aan de hand van het gewicht, de
hoeveelheid activiteit en de lichaamsbouw hoeveel proteïneproducten er
nodig zijn.
Met het Medislankdieet valt een persoon in vier stappen af.
Deze verschillende stappen worden ook wel blokken genoemd.
De blokken
De diëtist of voedingsdeskundige bepaalt de beginfase van het dieet.
Meestal wordt er gestart in de meest actieve fase, blok 1. Er zijn dan zes
eetmomenten per dag, waarvan 4 complete proteïnemaaltijden en 2
tussendoortjes laag in koolhydraten. Het is noodzakelijk om ook de andere
twee blokken volledig te doorlopen. Dit om de ketogenefase te behouden
waarin de hoeveelheid vetmassa verlies het hoogst is. Het is ook van
belang i.v.m. de opbouw naar een regulier eetpatroon.
Tijdens het gehele dieet wordt er dagelijks twee liter water gedronken en
twee tot drie eetlepels olijfolie per dag gebruikt.
Voorbereiding op het dieet
Tijdens een intakegesprek worden de voorgeschiedenis en de
eetgewoonten van de cliënt besproken. Met deze gegevens wordt
het eetgedrag in kaart gebracht. Aan de hand hiervan wordt het
streefgewicht en het dieetplan besproken. Medislank werkt daarnaast met
een uitgebreide checklist en gezondheidsverklaring.
Blok 1
Het eerste blok is de fase waarin men snel afvalt. Tijdens het eerste blok
worden er vier tot vijf proteïnemaaltijden, een tot twee tussendoortjes laag
in koolhydraten en twee maal verse groenten gegeten. Het gewichtsverlies
bedraagt hier gemiddeld 7-10 kilo per maand. Dit blok wordt gevolgd tot
13
/ van het te verliezen gewicht is verloren maar mag nooit langer worden
gevolgd dan drie maanden. De cliënt is het gehele blok in ketose.
2 e
3
Blok 2
Zodra de cliënt 2/3e van het te verliezen gewicht is verloren kan worden
overgestapt naar blok 2. Tijdens het tweede blok worden er drie tot vier
proteïnemaaltijden, één maal vlees, vis, gevogelte, schaal- of schelpdieren,
2 tussendoortjes laag in koolhydraten en twee maal verse groenten
gegeten. Men verliest nog steeds snel gewicht, zij het minder snel dan
tijdens blok 1. Het gewichtsverlies bedraagt hier gemiddeld 5-7 kilo per
maand. De ketogenefase houdt tijdens blok 2 nog steeds aan.
Blok 3
Het derde blok is de meest belangrijke fase van het dieet en wordt
gevolgd zodra de cliënt op gewicht is. Het aantal proteïneproducten
wordt afgebouwd naar maximaal twee proteïnemaaltijden per dag en
er wordt langzaam opgebouwd naar reguliere gezonde voeding. Blok
3 bestaat uit vier opeenvolgende fasen van minimaal een week waarin
het lichaam langzaam kan wennen aan een normaal voedingspatroon.
Tijdens deze fase worden groenten, vlees, vis, fruit, volkorenproducten en
melkproducten weer opgenomen in het dagelijkse eetpatroon. De tijd dat
men blok 1 en 2 heeft gevolgd bepaalt de duur van deze opbouwfase.
Blok 4
Het vierde en tevens laatste blok is gericht op het op gewicht blijven. De
levensstijl wordt aangepast zodat er verstandig wordt gegeten en voldoende
wordt bewogen. De proteïneproducten kunnen gebruikt blijven worden
als verantwoord tussendoortje. Deze fase is erg belangrijk omdat hier het
evenwicht tussen de opname van voeding en het energieverbruik moet
worden bepaald. Gemiddeld wordt er per dag tussen de 1500 en 2000
kilocalorieën genomen, dit verschilt echter per persoon. Vooral in deze laatste
twee fasen is goede begeleiding en regelmatige (na) controle erg belangrijk.
14
Op gewicht blijven
Om blijvend gewicht te verliezen is een verandering van de leefstijl
noodzakelijk. Voor een gezond en stabiel gewicht zijn er een aantal
belangrijke stelregels die moeten worden meegegeven aan de cliënt.
De belangrijkste stelregels zijn:
- Eet veel groenten en fruit
- Gebruik zo min mogelijk geraffineerde (bewerkte) producten
- Eet zoveel mogelijk vezelrijke producten
- Kies de gezonde vetten
- Behoud de structuur van zes eetmomenten per dag
- Blijf dagelijks voldoende water drinken, 2 liter per dag
- Zorg voor dagelijks matige en een aantal keren per week intensieve
beweging
- Neem voldoende rust en voorkom stress
Uiteraard is er binnen dit voedingspatroon ruimte om af te wijken. Echter
niet teveel, eens per week is een goede richtlijn.
Supplementen
Tijdens het proteïnedieet is aanvulling met voedingssupplementen
absoluut onmisbaar. Zonder de supplementen bestaat het gevaar dat
er tekorten optreden van belangrijke vitamines en mineralen. Dit komt
de gezondheid en het welbehagen van de cliënt niet ten goede. Zeker
wanneer een proteïnedieet langere tijd wordt gevolgd is aanvulling
noodzakelijk. De supplementen van Medislank garanderen comfort en
veel energie voor de cliënt en kunnen ongemakken verminderen.
De Medislank voedingssupplementen zijn anders dan andere
supplementen. De voedingssupplementen van Medislank zijn
speciaal afgestemd op mensen die afvallen met het proteïnedieet. De
supplementen zorgen ervoor dat het streefgewicht behaald kan worden
zonder gezondheidsproblemen.
15
De supplementen dienen tijdens het gehele dieet gebruikt te worden.
Na afloop van het dieet kunnen de supplementen van Medislank
ondersteuning bieden bij de gezonde leefstijl.
Medislank heeft een lijn samengesteld, die aan de hoogste kwaliteitseisen
voldoen:
•
Zuivere, goede opneembare ingrediënten
•
Samengesteld op goede wetenschappelijke basis
•
Een sterke fysiologische werking
Het voedingssupplementen assortiment van Medislank is breed en omvat
de volgende producten.
Vitamine C 1000
Vitamine C is een van de belangrijkste antioxidanten en onmisbaar voor
de opbouw van een goede weerstand. Daarnaast is vitamine C nodig
voor de aanmaak van bindweefsel en collageen. Tijdens het dieet wordt
er geen fruit en aardappelen gegeten. Daarom is aanvulling noodzakelijk.
Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met
water.
Megavitaminen en mineralen
De megavitaminen en mineralen zijn complete hooggedoseerde
vitaminen. De nadruk ligt op het B-vitamine complex welke voor meer
energie zorgt. Dit supplement is een complete aanvulling op de voeding.
Omdat er tijdens het dieet minder natuurlijke producten worden
gegeten zoals fruit, brood, aardappelen en zuivelproducten is aanvulling
noodzakelijk.
Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met
water.
16
Calcium, Magnesium, Zink
Calcium is onmisbaar voor sterke botten en tanden, tekort kan leiden tot
osteoporose. Magnesium is nodig voor het samentrekken van de spieren,
tekort kan leiden tot kramp. Zink is van belang voor veel processen in het
lichaam zoals een goede stofwisseling en voor de juiste werking van tal
van enzymen.
Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, 1 tablet per dag na de maaltijd innemen met
water.
Kalium
Kalium reguleert samen met natrium de waterhuishouding en houdt
daarmee de nierfunctie optimaal. Het speelt een belangrijke rol bij de
overdracht van zenuwprikkels en het samentrekken van de spieren.
Daarnaast is kalium van belang voor het handhaven van de bloeddruk.
Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, twee tot drie maal daags 1 tablet innemen
met water.
Zeewaterconcentraat
Tijdens het volgen van een proteïnedieet kan het voorkomen dat men
zich duizelig of extreem vermoeid voelt. Aanvulling van de mineralen is
met behulp van zeewaterconcentraat van belang.
Gebruik: Tijdens blok 1 en 2, afhankelijk van de behoefte 1 tot 2 theelepels
per dag opgelost in water.
Wanneer de supplementen op adequate wijze worden ingenomen zullen
de negatieve neveneffecten van het dieet minimaal zijn. Treden er toch
klachten op dan kan de inname van de supplementen opnieuw bekeken
worden en desgewenst worden gewijzigd.
17
Voordelen
Voordelen van het proteïnedieet:
•
Snelle gewichtsreductie
•
Gemakkelijk
•
Geen hongergevoel door de grote
hoeveelheid proteïnen
•
Door het ketose proces ziet het lichaam het
dieet niet als schaarste
•
Ondersteunt de stofwisseling
•
Veel energie door de ketonen
•
Medisch onderbouwd en veilig
•
Behoud van spiermassa
•
Goed voor de bloeddruk
•
Helpt het cholesterol verlagen
•
Goed voor een stabiele bloedsuikerspiegel
•
Goed tegen gewrichtsklachten
•
Verbetert het ziektebeeld van diabetes type 2
18
Medische voordelen
Overgewicht en obesitas zijn belangrijke risicofactoren voor ziektes van
een moderne samenleving zoals zwaarlijvigheid, hypertensie, hoge
cholesterol, hartziekten, jicht, hemochromatose en slaap apnea.
De effecten van het proteïnedieet kunnen drastisch zijn, in positieve zin.
Van de personen die een proteïnedieet volgen, stopt ongeveer 80 procent
met bloeddrukmedicamenten of verlaagt de dosis. 70% procent stopt de
cholesterol verlagende medicatie – behalve in erfelijke gevallen - en 90
tot 95% van de diabetici (type 2) zijn in staat om hun diabetes medicatie
volledig stop te zetten of de dosis aanzienlijk te verlagen.
Het proteïnedieet is bedacht om de insulineniveaus te controleren en de
gezondheid te bevorderen. Het metabolisme in het lichaam verandert,
vandaar het belang om patiënten te controleren vooraleer met een
proteïnedieet te starten. Ook tijdens de behandeling dient er regelmatig
controle plaats te vinden. De waarden van bloeddruk, bloedsuiker en
cholesterol kunnen dalen en de medicatie moet daar indien nodig op
worden aangepast.
Ongemakken
Het dieet kent geen ernstige bijwerkingen. Tijdens het volgen van een
proteïnedieet kunnen er wel een aantal ongemakken ontstaan. In de
meeste gevallen kunnen de ongemakken simpel worden verholpen.
Winderigheid
Als een lichaam niet gewend is aan veel eiwitten kan er gasvorming in
de darmen ontstaan en daarmee winderigheid. Dit wordt vanzelf minder
naarmate er minder eiwitproducten worden genomen.
19
Obstipatie
Tijdens het dieet is verstopping een normaal verschijnsel, met name
in de eerste week. Dit wordt veroorzaakt door het weglaten van brood,
graanproducten en fruit. Om obstipatie te voorkomen moet voldoende
groente worden gegeten, veel water worden gedronken en voldoende
worden bewogen.
Diarree
Tijdens het dieet kan ook het tegenovergestelde van obstipatie ontstaan:
diarree. Deze reactie kan ontstaan door de grote hoeveelheid afvalstoffen
en gaat vanzelf weer over. Houdt de diarree aan dan kan het zijn dat de
cliënt last heeft van eiwitallergie. In dat geval moet het dieet gestaakt
worden.
Misselijkheid
Tijdens de eerste week van het proteïnedieet kan misselijkheid optreden
na het eten van de proteïneproducten. Dit wordt veroorzaakt door het
ontgiftingsproces. Als de misselijkheid dagen aanhoudt en eventueel
gepaard gaat met overgeven heeft de cliënt mogelijk een eiwitallergie. In
dat geval moet het dieet gestaakt worden.
Slechte adem
Tijdens het ketoseproces komen er ketonen vrij, een bijproduct van de
vetafbraak. Deze ketonen worden uitgescheiden via de urine en de adem.
De adem kan hierdoor gaan ruiken, een geur die wel wordt geassocieerd
met aceton. Om de adem te verfrissen kan peterselie of tanden poetsen
helpen. Eventueel kan er een Frisk of Smint peperpuntje worden genomen.
Hier dient men echter matig mee te zijn vanwege de zoetstoffen.
20
Duizeligheid
Duizeligheid wordt veroorzaakt door de ontwenning van koolhydraten.
Deze duizeligheid mag maximaal 4-5 dagen aanhouden. Houdt
de duizeligheid aan dan kan de inname van het supplement
zeewaterconcentraat worden verhoogd. Daarnaast moet goed worden
gelet op de regelmaat van eten en mogen er geen maaltijden worden
overgeslagen. Extra groenten eten kan ook helpen.
Hoofdpijn
Tijdens de eerste dagen van het proteïnedieet kan er hoofdpijn ontstaan
als gevolg van het ontwennen van koolhydraten en het ontstaan van het
ketoseproces. Dit kan worden verminderd door voldoende water te drinken
en eventueel een paracetamol te nemen. Hoofdpijn gaat na een paar
dagen weer over.
Verstoorde menstruatie
Door de verminderde productie van het hormoon insuline kan de
menstruatie uitblijven. Daarnaast kan ook het tegenovergestelde
voorkomen, extra menstruatie of erg hevig. Dit is het gevolg van een grote
hoeveelheid afvalstoffen. Beide verstoringen herstellen vanzelf weer.
Spierkrampen
Tijdens de eerste week kan er veel vocht verloren gaan en met dit vocht
ook veel zouten (mineralen). Dit kan resulteren in spierkrampen. Om de
spierkrampen te verhelpen kan het supplement calcium, magnesium, zink
worden genomen. Gaan de krampen niet over kan er extra kalium worden
genomen.
Spierzwakte
Dit kan ontstaan wanneer de kaliumspiegel te laag is. Het verdwijnt
zodra het supplement kalium wordt genomen. Indien nodig kan de dosis
worden verhoogd.
21
Haaruitval
Haaruitval kan worden veroorzaakt door een verlaagde
stofwisselingssnelheid en komt vaker voor bij diëten. Bij het proteïnedieet
is verlaging van de stofwisselingssnelheid gering waardoor de kans op
haaruitval minimaal is. Het is wel belangrijk dat alle supplementen op
adequate wijze worden genomen. Tekort aan bepaalde vitaminen en
mineralen kan namelijk ook haaruitval tot gevolg hebben.
Jicht
Personen met jicht hebben een verhoogd gehalte urinezuur in het bloed.
Door het volgen van een proteïnedieet kan deze concentratie hoger
worden waardoor de klachten kunnen verergeren. In dergelijk geval dient
altijd de huisarts geraadpleegd te worden.
Begeleiding
De goede resultaten die kunnen worden behaald met het proteïnedieet
van Medislank zijn mede afhankelijk van de juiste begeleiding. Door
middel van een wekelijks consult waarbij de cliënt wordt gewogen en het
verloop van het dieet wordt doorgesproken blijft de cliënt gemotiveerd.
Dit is een goede stok achter de deur om vol te houden. Ook nadat het
streefgewicht is behaald blijft begeleiding belangrijk. Uit onderzoek blijkt
dat bij regelmatige controle het gewicht beter gehandhaafd blijft.
De diëtisten en voedingsdeskundigen van de Medislank verkoop- en
begeleidingspunten hebben een uitgebreide opleiding gevolgd op
het gebied van voeding en diëtetiek. Daarnaast zijn ze door Medislank
uitgebreid getraind en gecertificeerd om ook het proteïnedieet optimaal
te kunnen begeleiden.
22
Geldelozeweg 33 • 1625 NW Hoorn • Tel. 0229-206449
[email protected] • www.medislank.nl
Download