SKOP deelt kennis - Deel! shared service center

advertisement
‘ONDERNEMEN DOE JE SAMEN’
SKOP deelt kennis
In 2015 is Kinderopvang Purmerend (SKOP) gestart met een shared service center:
medewerkers van het hoofdkantoor worden naast hun werkzaamheden voor SKOP
ook ingezet voor andere opdrachtgevers. Ze doen opdrachten op het gebied van
marketing, HRM, beleidszaken, management en pedagogiek voor partners binnen
én buiten de kinderopvang. Directeur-bestuurder Corine Laurant vertelt over deze
ambitieuze stap.
ONDERNEMEN MET AMBITIE
De kinderopvangbranche zit al enige jaren in
zwaar weer en dat is in Purmerend niet anders.
De afgelopen jaren is er landelijk 1,1 miljard bezuinigd op kinderopvang. Dat heeft ook een
weerslag op de organisatie en omzet van SKOP.
Waar sommige organisaties sluiten of failliet
gaan, kijkt SKOP naar nieuwe kansen om de continuïteit te bewaken. Corine: “Onze corebusiness
is en blijft kinderopvang. Daar zijn we goed in, de
kwaliteit binnen onze stichting is heel hoog en
dat willen we behouden. Als directeur is het mijn
rol om te kijken waar kansen liggen voor mijn
organisatie. SKOP is een ondernemende en ambitieuze organisatie. Op ons hoofdkantoor werken mensen met veel expertise in hun eigen
vakgebied. Die kennis is niet alleen gebonden aan
de kinderopvang. Deze medewerkers hebben een
eigen netwerk. Door het delen van kennis kunnen
zowel onze als andere organisaties efficiënter
werken. Dat is de missie van Deel!, zoals we het
shared service center genoemd hebben.”
“DE KWALITEIT BINNEN
ONZE STICHTING IS HEEL
HOOG EN DAT WILLEN
WE BEHOUDEN...”
leiden intern onze medewerkers op zodat zij
gediplomeerd voor- en vroegschoolse educatie
kunnen geven. Waarom doen we dat niet ook voor
medewerkers van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen? Zo maken we gebruik
van elkaars kennis.”
PEDAGOGIEK EN BELEID
“In ons eigen vakgebied is onze kwaliteit erg
hoog. Veel kinderopvangorganisaties hebben
door reorganisaties kennis moeten laten gaan.
We zien ondernemers die naast hun werk met
de kinderen op de groep ’s avonds hard moeten
werken aan hun administratie en ook nog moeten
zorgen dat ze voldoen aan soms ingewikkelde
GGD-eisen. Wij kennen deze regels al voor onze
eigen organisatie, waarom doen we dit niet ook
voor hen? Het is vaak gewoon veel effectiever om
dit samen te doen.”
beeld onze ICT, schoonmaak, bank en notaris zijn
allemaal lokaal gevestigd.”
NIEUWE ENERGIE
“Deze stap is goed voor de ontwikkeling van de
organisatie en van de medewerkers. Ik merk dat
er energie ontstaat. Elke medewerker kijkt naar
eigen kansen en wij ondersteunen ze. Een medewerker kan zich zo ontwikkelen voorbij zijn
of haar eigen functie, dat is goed voor iedereen.
Mensen kunnen altijd meer dan ze weten en wij
bieden graag kansen. Ik zie prachtige voorbeelden van ontwikkeling binnen de organisatie.
Ook de ontwikkelingsfase van Deel! was heel
inspirerend. Wij hadden vorig jaar een strategische vergadering over het shared service center
in een prachtige boerderij in de Purmer. We zaten
in ‘de deel’, een voormalige werkruimte van de
boerderij. Daar is dit plan en ook de naam ontstaan. Samen zijn we aan de slag gegaan met
een ondernemersplan, visie en huisstijl. Het is
echt een gezamenlijk project en we zijn er dan
ook trots op. Ondernemen doe je samen.”
LOKALE SAMENWERKING
Het delen van kennis is natuurlijk wederzijds.
“ Als wij expertise nodig hebben, zoeken we ook
eerst in onze eigen kring en regio. Wij leggen
doelbewust opdrachten neer in Purmerend zodat de lokale economie hiervan profiteert. Bijvoor-
BENIEUWD WAT DEEL!
VOOR U KAN BETEKENEN?
Kijk dan op www.deelssc.nl
Corine Laurant.
Foto: Van Hees Fotografie
DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN
Een bedrijf hoeft niet meer alle kennis vast in
huis te hebben. Door op projectbasis kennis in
te huren blijft een ondernemer flexibel in zijn
bedrijfsvoering. De medewerkers van bijvoorbeeld HRM, financiën, kwaliteit en marketing
hebben hun ervaring opgedaan in branches
buiten de kinderopvang. Zij doen nu opdrachten in hun eigen vakgebied voor uiteenlopende
opdrachtgevers. “Onze pedagogisch coaches
REGIO ZAKEN | 15
Download