i5i Behalve Terra Sigillata zijn ook randen van Romeinse kookpotten

advertisement
i5i
Behalve Terra Sigillata zijn ook randen van Romeinse kookpotten (afb.
6, 8) gevonden. Grijze kookpotten van het in Eenigenburg gevonden
type schijnen alleen in Holland en Zeeland voor te komen. Hieruit zou
men dus mogen concluderen, dat ze ergens in dit gebied vervaardigd
zijn. Het principe van de brede zware randen van deze potten komt
ook voor bij de inheemse randen (afb. 7) uit Eenigenburg. Ook van
Romeinse kruiken en ruwwandig aardewerk zijn fragmenten gevonden.
Hopelijk worden in de toekomst meer sporen van Romeinse import
in West-Friesland gevonden, want dit materiaal is bij uitstek geschikt
om de ouderdom van de moeilijk te dateren nederzettingen uit het
begin van de jaartelling te bepalen.
J. K. Haalebos,
(Leerling Murmelliusgymnasium, Alkmaar)
P.S. Tijdens het corrigeren van de drukproef bereikte mij het bericht,
dat ook even ten z.w. van Eenigenburg (een paar honderd meter
ten n. van de Nuwendoren) Germaans aardewerk gevonden
Download