Thema: Met z`n allen moeilijkheid: *** Geschiedenis tijdsduur * De

advertisement
Thema: Met z`n allen
Geschiedenis
De tijd van Grieken en Romeinen
Romeinse rijk
moeilijkheid: ***
tijdsduur *
Doel:
Na deze opdracht weet je meer over de
Romeinse cijfers.
Uitleg opdracht
 Je gaat opdrachten maken op het werkblad hieronder.
Informatie:
De Romeinen kwamen uit Rome. Ze spraken
een andere taal. Ze gebruikten ook andere
cijfers dan wij.
Soms zie je ook nu nog Romeinse ciijfers.
Weet jij waar?
Download