Romeinse cijfers

advertisement
Werkblad
N° 102.157
com
Kennis test – Romeinse cijfers
Noem vier regels die je bij de Romeinse cijfers moet toepassen!
1
2
3
4
 Voor welke nummers staan deze tekens (cijfers)?
I
V
X
L
C
D
M
 Schrijf de natuurlijke getallen van 1 tot 20 in Romeinse cijfers!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CXX
CLIX
DXII
CM
CXXVII
MDLX
2 400
123
80
26
750
112
 Wat betekenen deze tekens (cijfers)?
MM
XL
VI
DCC
 Schrijf in Romeinse cijfers!
1 520
564
45
JI
© Aduis
68
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
Download