Romeinse namen

advertisement
Romeinse namen
Natuurlijk hadden de Romeinen ook namen...
Maar de namen waren niet zo uitbundig zoals nu...
Er waren wel namen die zoals we dat nu noemen “Populair” waren...
In die tijd werd iedereen naar de “Populaire” namen genoemd er waren zeker
25 Marcussen in Rome...
Nu hoe noemen we we de voornamen...
We noemen ze de praenomen...
De familie naam waaraan het meisje ook werd genoemd (natuurlijk
vrouwelijke vorm)
heette nomen gentile..
Dan had de Romeinse man ook nog een bijnaam en die werd
“Cognomen” genoemd....
Een klein overzicht
Voornaam
(Preanomen)
man
vrouw(dochter)
vrouw(2de
dochter)
Albius
Achternaam
(Nomen gentile)
Claudius
Bijnaam
(Cognomen)
Pulcher
Claudia Prima
Claudia Secunda
Zoals je ziet kreeg de vrouw maar één naam...
Geen bijnaam eigenlijk, haar voornaam was afgeleid van de nomen gintile
(achternaam)...
Eigenlijk was dit oneerlijk maar in die tijd was de vrouw diegene die het
huishouden moest doen..
Tja spijtig.....
We gaan even de meest genomen Romeinse namen overlopen..
Natuurlijk spreek ik hier van de praenomen(voornaam)...
• Gaius
• ecimus
• Lucius
• Marcus
• Publlius
• Quintus
• Sextus
• Titus
Dit zijn de typische Romeinse namen...
Als je dit kent zul je al veel beter je toets kennen...
Maar zoals nu in het middelbaar toch staat er op de lijst van leerkrachten.
M. Vandenborre(voorbeeld)
Dat beteken dan Michel Vandenborre....
Wel bij de Romeinse namen hadden ze dat ook maar niet zo vrij als wij het nu
gebruiken
C = Gaius (Dit is anders dan het normale)
D. = Decimus
L. = Lucius
M. = Marcus
P. = Publius
Q. = Quintus
S. = Sextus
T. = Titus
A. = Albius
Dan stond er bijvoorbeeld
A. Claudius Pulcher
In de plaats van
Albus Claudius Pulcher
Die Pulcher is een bijnaam...
Ik geef een lijst van de overige bijnamen...
Hier komt ie...
• Agricola: de boer
• Asinius: de ezeldrijver
• Brutus: de slome
• Caepio: de wienverkoper
• Calbus: de kale
• Cato: de lepe
• Crassus: de dikke
• Crispus: de krullenbol
• Flaccus: de flapoor
• Flavus: de blonde
• Naso: de neus
• Pulcher: de knappe
• Strabo: de schele
• Tubero: de bult
• Caesar: keizer
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards