Leerjaar 1

advertisement
Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A, B, C
Vak: Engels
Thema 15: Taste of music
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
1
Taak 1
Taak 2
Taak 3
Bron Lesdoel
Voor de leerling
VSO Kerndoelen
Engels:
KD 1, 2, 3
Leerroute A: 3
taaltaken per les (van
max. 15 minuten)
Leerroute B: 2
taaltaken per les
Leerroute C: 1 taaltaak
per les
Taak 1:
Bij taak 1:
- Luisteren naar de leraar die iets
vertelt over de muziek waar ze van
houdt mbv standaardzinnen
Vertel iets over de muziek die je leuk vindt mbv
een standaardzin: eerst in het Nederlands,
daarna in het Engels.
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
Schrijf de zinnen op het (white-)bord.
Taak 2:
- Opdracht: voer in tweetallen een
klein gesprekje mbv 2
standaardzinnen; vraag en
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
Lessuggesties
Voor de leraar
1
Vraag enkele leerlingen
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Lessuggesties
Voor de leraar
antwoord.
Taak 3:
Bij taak 2:
Opdracht: lees 2 standaardzinnen;
Vraag leerlingen te vragen en te antwoorden:
Zoek de Verdwenen Woorden in de
standaardzinnen.
Geef instructie en doe voor, hoe je een kort
gesprekje kan starten.
Oefen de standaardzinnen in wrts.
Bij taak 3:
Veeg woorden weg uit de standaardzinnen op
het bord. Zet ze eronder. Lees de zinnen voor
aan de klas.
Geef opdracht om de zinnen (individueel) te
lezen en de verdwenen woorden op de goede
plek te zetten.
Of gebruik een van de andere
standaardoefenvormen, zie
Standaardoefeningen (bijlage)1
2
Taak 4
Taak 5
Taak 6
.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
1
Taak 4:
Bij taak 4:
- Luisteren naar de leraar die vertelt
over muziek mbv een standaardzin:
Do you play an instrument?
De leraar vraagt
Do you play an instrument?
Standaardoefeningen, voor uitleg zie bijlage: Flashcards groepswerk 1, Flashcards groepswerk 2, Flashcards individueel, Flashcards tweetallen,Verdwenen woorden,
Verloren woorden, Sorteren, Odd one out, Find the mistake, Jumbled letters, Jumbled words, Jigsaw, Zinnenfabriek
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
2
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Do you play an
instrument?
Yes, I play the
piano/flute/guitar/drums
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Yes, I play the
piano/flute/guitar/drums
Lessuggesties
Voor de leraar
Yes, I play the piano/flute/guitar/drums
Demonstreer (lees de zinnen voor)
- Opdracht: Vraag en antwoord mbv
een standaardzin.
Taak 5:
- Opdracht: voer in tweetallen een
klein gesprekje mbv 2
standaardzinnen; vraag en
antwoord.
Schrijf de zinnen op het (white-)bord
Bij taak 5:
Laat ze vragen;
Do you play an instrument?
Yes, I play the piano/flute/guitar/drums
Tips: kan met kaartjes (spiekbriefje) waarop ze
het zinnetje hebben geschreven
Taak 6:
Opdracht: lees 2 standaardzinnen;
zoek de verdwenen woorden in de
standaardzinnen.
Zoek de verloren woorden in de
standaardzinnen
Oefen de standaardzinnen in wrts.
Geef instructie en doe voor, hoe je een kort
gesprekje kan starten.
Bij taak 6:
Zie taak 3.
Verloren woorden
Schrijf alle standaardzinnen tot nu toe op het
bord, maar laat woorden weg.
Laat leerlingen samen de verloren woorden
bedenken en invullen
Of gebruik een van de andere
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
3
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Lessuggesties
Voor de leraar
standaardoefenvormen, zie
Standaardoefeningen (bijlage)
3
Taak 7
Taak 8
Taak 9
Taak 7
- Luisteren naar de leraar die iets
vertelt over wat ze doet met muziek
When do you use the internet?
Uitbreiding met nieuwe
zinnen:
I like to sing
I don't like to sing.
I like streetdance.
Taak 8:
Opdracht: voer in tweetallen een
klein gesprekje mbv
standaardzinnen; vraag en antwoord
- I like to sing
I don't like to sing.
I like streetdance.
I like to dance
Bij taak 7:
Vertel wat je doet met muziek
I like to sing
I don't like to sing.
I like streetdance.
I like to dance
Schrijf de zinnen op het (white-)bord
Bij taak 8:
Vraag een leerling what do you do with music?
Laat ze in tweetallen vragen en antwoorden.
Geef instructie en doe voor, hoe je een kort
gesprekje kan starten.
Bij taak 9:
Taak 9:
Hoe wordt muziek het meest door
jullie gebruikt?
Oefen de standaardzinnen in wrts.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
4
Maak een overzicht op het whiteboard met 2
kolommen links de namen, rechts ways to use
music. Welke manier wordt het meest door de
groep gebruikt?
Of gebruik een van de andere
standaardoefenvormen, zie
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Lessuggesties
Voor de leraar
Standaardoefeningen (bijlage)
4
Taak 10
Taak 11
Taak 12
.
Uitbreiding met nieuwe
zinnen:
Would you like to be
famous?
I want to be famous.
Taak 10
- Luisteren naar de leraar die 3
dingen die je wel en niet moet doen
op internet mbv een standaardzin.
Would you like to be famous?
I want to be famous.
Bij taak 10:
Zeg:
Would you like to be famous?
I want/don't want to be famous.
Schrijf de zinnen op het (white-)bord.
Taak 11:
Opdracht: voer in tweetallen een
klein gesprekje mbv 2
standaardzinnen; vraag en antwoord
- Vraag Would you like to be
famous?
I want/don't want to be famous.
Taak 12:
De leraar vraagt je twee dingen die
je niet moet doen op internet.
Oefen de standaardzinnen in wrts.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
5
Zijn er leerlingen die beroemd willen worden?
Hoeveel? Waar willen ze beroemd mee
worden? Vraag in t Nederlands en geef de
Engelse versie
Bij taak 11:
Vraag een leerling should you…? Laat ze in
tweetallen vragen en antwoorden.
Geef instructie en doe voor, hoe je een kort
gesprekje kan starten.
Doe net of je het niet verstaat en zeg: Pardon?
Doe net of je het niet verstaat en zeg: Can your
repeat that?
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Lessuggesties
Voor de leraar
Bij taak 12:
Veeg woorden weg uit de standaardzinnen op
het bord. Zet ze eronder. Lees de zinnen voor
aan de klas.
Geef opdracht om de zinnen (individueel) te
lezen en de verdwenen woorden op de goede
plek te zetten.
Of gebruik een van de andere
standaardoefenvormen, zie
Standaardoefeningen (bijlage)
5
Taak 13
Taak 14
Taak 15
Taak 13
- Luisteren naar de leraar die de
standaardzinnen van dit thema zegt.
Aanwijzen op een lijst zinnen op het
bord welke zin hij zegt
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
Leraar leest de zinnen door elkaar voor. Niet
elke zin die hij voorleest staat op het bord.
Bij taak 14:
Taak14:
Elke leerling heeft een blad met 5
standaardzinnen. Luister naar de
leraar en zet het juiste nummer bij
de juiste zin.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
Bij taak 13:
6
Lees de zinnen op maar niet in de volgorde
zoals ze op papier staan. Zeg: number 1: en
lees dan de zin. De leerling moet dan de 1 bij
de juiste zin zetten.
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Lessuggesties
Voor de leraar
Taak 15:
Bij taak 15:
Opdracht: lees 2 standaardzinnen;
Maak werkbladen met per werkblad twee
standaardzinnen met verdwenen woorden
eronder, van alle standaardzinnen tot nu toe.
zoek de verdwenen woorden in de
standaardzinnen.
Zoek de verloren woorden in de
standaardzinnen
Oefen de standaardzinnen in
wrts.Oefen de standaardzinnen in
wrts.
6
Taak 16
Taak 17
Taak 18
Taak 16
- Luisteren naar de leraar die de
standaardzinnen van dit thema zegt.
Aanwijzen op een lijst zinnen op het
bord welke zin hij zegt
Do you play an
instrument?
Yes, I play the
piano/flute/guitar/drums
I like to sing
I don't like to sing.
I like streetdance.
Would you like to be
famous?
I want to be famous.
Idem met verloren woorden.
Laat leerlingen individueel zoveel werkbladen
maken
Bij taak 16:
Leraar leest de zinnen door elkaar voor. Niet
elke zin die hij voorleest staat op het bord.
Bij taak 17:
Taak17:
Elke leerling heeft een blad met 5
standaardzinnen. Luister naar de
leraar en zet het juiste nummer bij
de juiste zin.
Lees de zinnen op maar niet in de volgorde
zoals ze op papier staan. Zeg: number 1: en
lees dan de zin. De leerling moet dan de 1 bij
de juiste zin zetten.
Bij taak 18:
Maak werkbladen met per werkblad twee
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
7
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Taak 18:
Opdracht: lees 2 standaardzinnen;
zoek de verdwenen woorden in de
standaardzinnen.
Zoek de verloren woorden in de
standaardzinnen
Oefen de standaardzinnen in wrts.
7
Taak 19
Taak 20
Taak 21
Klein assessment:
De leerling kan een
eenvoudig gesprek voeren
over de muziek waarvan
ze houden, wat ze met
muziek doen en of ze
beroemd willen worden.
Taak 19
- Zinnen bij elkaar zoeken, de vraag
en het antwoord.
Lessuggesties
Voor de leraar
standaardzinnen met verdwenen woorden
eronder, van alle standaardzinnen tot nu toe.
Idem met verloren woorden.
Laat leerlingen individueel zoveel werkbladen
maken als ze kunnen.
Of gebruik een van de andere
standaardoefenvormen, zie
Standaardoefeningen (bijlage)
Bij taak 19:
Leraar zet van alle standaardzinnen de vraag
op het bord. De leerlingen moeten het antwoord
geven.
Taak 20:
De vragen en antwoorden staan op
aparte kaartjes. Zoek de vragen en
antwoorden bij elkaar
Bij taak 20:
Laat leerlingen dit samen doen aan een grote
tafel.
Taak 21:
Zoek nu alleen de vragen en
antwoorden bij elkaar
Maak de werkbladen.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
8
Bij taak 21:
Zet de vragen en antwoorden op een werkblad,
1 kolom vragen en 1 kolom antwoorden (door
elkaar).
Vak
Engels
Thema 15
Taste for music
Overkoepelend doel
De leerling leert een kort gesprek te voeren in standaardzinnen, over muziek.
Les / task
Lesdoel (in
waarneembaar
leerlinggedrag, zie
doelenlijst
Bron Lesdoel
Voor de leerling
Oefen de standaardzinnen in wrts.
Lessuggesties
Voor de leraar
De leerling zoekt ze bij elkaar door ze met een
lijn te verbinden.
Gebruik opnieuw de werkbladen met
verdwenen woorden en verloren woorden.
Of gebruik een van de andere
standaardoefenvormen, zie
Standaardoefeningen (bijlage)
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
9
Bijlage: Standaardoefeningen
Online oefenen van chunks in Wrts
(nb de standaardzinnen = chunks worden als gehele uitdrukking aangeleerd)
In het online gratis woordenschat oefen programma www.wrts.nl moeten de chunks worden ingevoerd. Daarbij de uitspraakoptie aanzetten, zodat de leerling
elke chunk kan beluisteren. De leerling kan individueel, op school of thuis, met de chunklijsten in wrts oefenen. De docent kan wrts ook als toets gebruiken.
Flashcards
Elke chunk op een kaartje met op de achterkant het nederlandse equivalent, als het kan ook een plaatje dat de betekenis illustreert. Dit kunnen kartonnen
kaartjes zijn, maar het kan ook digitaal, voordeel is dat de leerling daarmee individueel kan oefenen én de uitspraak kan horen. Voorbeeld van dit soort
flashcards(in dit voorbeeld gaat het om Engelsen die Spaans leren, maar het gaat om het principe)
Flashcards groepswerk 1: docent toont flashcard, leest de zin en daarna de betekenis.
Flashcards groepswerk 2: de docent toont de nederlandse kant, leest de zin, en de leerlingen moeten de Engelse zin zeggen.
Flashcards individueel: de leerling heeft een stapeltje flashcards, leest de ene kant en de andere kant hardop. Daarna alleen de nederlandse kant oplezen
en de Engelse zelf zeggen.
Flashcards tweetallen: beide leerlingen een stapeltje flashcards. De een leest op, de ander luistert. Daarna overhoren ze elkaar: door de nederlandse tekst
voor te lezen de Engels zelf te zeggen.
Verdwenen woorden
Standaardzinnen (minstens 2) waaruit één woord is verwijderd; het woord staat onderaan en moet worden ingevuld op de goede plek.
Verloren woorden
Standaardzinnen (minstens 2) waaruit één woord is verwijderd; het woord staat nergens, de leerling moet er zelf opkomen en het moet worden ingevuld op
de goede plek.
Sorteren
Om losse woorden te oefenen geeft de docent woorden uit minstens 2 groepen, bijv Family en Clothes en zet dez in een lege tabel met 2 kolommen:
Leerlingen krijgen een rij van ongeveer 15 woorden die ze in de juiste kolom moeten sorteren: father, trousers, shirt, sister, shoes, enz
Odd one out
Docent maakt rijtjes van 3 dingen (woorden of chunks) waarvan er een er niet bij thuishoort.
Bijvoorbeeld:
Ice cream, apple, tea.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
10
Toe, foot, apple
Leerlingen moeten zeggen welk woord niet pas en waarom (it's a drink, not food; it's food, not a body part)
Find the mistake
De docent toont een afbeelding, bijvoorbeeld van een restaurant waar van alles gebeurt. Ze vertelt er dingen bij die niet allemaal kloppen. There are three
girls in the restaurant. They eat a snack.
Jumbled letters
Oefenen met woorden: de docent geeft de (al eerder geoefende) woorden met de letters door elkaar. Leerlingen raden het goede woord.
Jumbled words
Oefenen met woorden/zinnen: de docent geeft de (al eerder geoefende) zinnen met de woorden door elkaar. Leerlingen raden de goede zin.
Jigsaw
Docent zoekt setjes flashcards die bij elkaar horen, een vraag en een antwoord. Bijv. Hello! What's your name? My name is..
Elke leerling krijgt een kaartje, een vraag of een antwoord. De vragers moeten gaan lopen om te kijken wie het antwoord op hun vraag heeft. Als ze elkaar
gevonden hebben lezen ze/zeggen ze de vraag en het antwoord hardop (voor).
Zinnenfabriek
Tabel die als spiekbriefje bij het praten kan dienen, omdat hij allemaal goede zinnen oplevert.
Bijvoorbeeld:
What is
your
his
her
name?
De docent demonstreert eerst hoe je de tabel gebruikt, door de zinnen te zeggen en woord voor woord aan te wijzen.
My
His
Her
name is
...
...
...
Als leerlingen er aan wennen, kunnen ze het gebruiken als spiekbriefje in een gesprekje.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
11
Leerjaar 3: Bewijzenblad voor leerroute A, B, C
Vak: Engels
Thema 15: Taste of music
De prestatie:
Ik kan een gesprek voeren over muziek.
Naam leerling:
Datum beoordeling:
Beoordeeld door:
Mijn prestatie :
(neem hier het verslag op, of ander bewijs)
Deze standaardzinnen zijn in thema 15 aan de orde geweest:
Do you like music?
I like music.
I don't like music.
I like to play music.
Do you like to play music?
I like to listen to music.
Do you play an instrument?
Yes, I play the piano/flute/guitar/drums
I like to sing
I don't like to sing.
I like streetdance.
Would you like to be famous?
I want to be famous.
I want to sing on Holland's got Talent.
Do you download music?
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
12
Totaal beoordeling: (plaats X in juiste vak)
G(oed)
V(oldoende) M(atig)
O(nvoldoende)
4
3
2
1
++
+
--
Opdracht 1
De leraar maakt hier een passende opdracht waarin de leerling aan de hand van beoordelingspunten kan laten
zien welke vaardigheden hij beheerst.
Opdracht 2
Bewijzenblad invullen
Kijk naar de beoordelingspunten die de leraar voor je heeft uitgekozen.
Hoe heb je het gedaan? Wat vind je er zelf van?
Kruis aan. Je kan kiezen tussen:
g = goed
v = voldoende
m = matig
o = onvoldoende
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
13
Leerling
Weten (=Kennis
g
v
Leraar
m
o
g
v
m
o
Ik kan woorden herkennen en begrijpen die te maken
hebben met muziek.
Ik kan reageren op vragen over muziek die ik leuk vind.
Ik kan op een werkblad vragen en antwoorden bij elkaar
zoeken (schriftelijk)
Uitvoeren
Ik kan iets vertellen over muziek die ik leuk vind.
Ik kan een gesprek voeren over muziek.
Werkhouding
Ik heb de Engelse themawoorden geoefend (geleerd?)
Ik heb samengewerkt met <naam> bij het oefenen voor de
gesprekken.
Het resultaat
Ik heb een bewijs ingevuld en op tijd ingeleverd.
Opdracht 3
Eindgesprek
Het eindgesprek met mijn leraar is gepland op ______________ (datum)
Tijdens het eindgesprek gaat je leraar het bewijzenblad ook invullen en met je bespreken.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
14
Hij zal ook met jou bespreken wat je leuk en niet leuk vond en wat erg goed ging en wat minder goed.
Uiteindelijk geeft je leraar jou een totaal beoordeling. Deze informatie wordt toegevoegd aan je portfolio.
VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep
15
Download