Erfelijke Hartaandoeningen en genetisch onderzoek What`s new?

advertisement
Erfelijke Hartaandoeningen
en genetisch onderzoek
What’s new?
Dr I.P.C. Krapels
Klinisch Geneticus
2
Dr Arthur vd Wijngaard
DN
DNA lab MUMC+
3
Belang vinden oorzaak erfelijke aandoening
•
Duidelijkheid voor patiënt en behandelaar
•
Prognose en beleid
•
Herhalingsrisico’s kinderen/familieleden
•
Reproductieve opties PND/ PGD
Speld in de hooiberg?
In elke kern van lichaamscel
• 46 chromosomen
• Ca 20.000 genen die voor
eiwitten coderen
• 3 miljard DNA subunits
(basen A, T, G, C)
• Elk gen eigen functie
5
6
Classificatie genetische veranderingen
Polymorfisme
“stille verandering”
Normaal
Verandering
7
Classificatie genetische veranderingen
Variant met onbekende betekenis (VUS)
Normaal
Verandering
8
Classificatie genetische veranderingen
Ziekteveroorzakende verandering (pathogene mutatie)
Normaal
Verandering
Mogelijkheden Genetisch Onderzoek MUMC+
Uitslagtermijn
2 maanden
Uitslagtermijn
2-6 maanden
Uitslagtermijn 2-9
maanden
Hartspieraandoeningen
Hartritmeproblematiek
Aangeboren hartafwijkingen
10
Voordeel genpanels; overlap genen en ziekten
11
Opbrengst losse genen versus genpanel
Alle
varianten
Ziekte
veroorzakend
Alle
Ziekte
varianten veroorzakend
5-25% heeft mutaties in meerdere genen!
12
Genpanel analyse kan ook verricht
worden op bewaard gebleven materiaal
van overledenen (middels MIP MUMC+)
Medisch contact Nov 2007
13
Nadeel gen panels…
• Wat er niet in zit haal je er ook niet uit….
• Soms iets onnauwkeuriger dan losse genen
14
Exome Sequencing
• Analyse van alle exonen
• Genenpakketten versus “open exome”
• Genpakket tot 346 genen in MUMC+ beschikbaar
• “Veel is niet altijd beter”
• Iets minder accuraat voor sommige genen
• Onverwachte bevindingen
• Meer varianten met onbekende betekenis (VUS)
Hoe om te gaan met VUS?
Afwachten?
16
Onderzoek bij familieleden
De praktijk is vaak eerder zo….
Onderzoek naar het “afwijkende eiwit”
LMNA gen defect
IPS : Induced Pluripotent Stemcells
Huidcel
Hartcel
Toekomst…
• Whole Genome Sequencing (dus ook intronen)
• Snellere detectie erfelijke aandoeningen
• Gebruik van genetisch onderzoek bij therapie ziekten
• Gen therapie
• Voorspellen kans optreden ziekte latere leeftijd
• Genetisch onderzoek bij geboorte ?
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards