OSATS (Objective Structured Assessment of

advertisement
OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills): VNUS behandeling
Beoordelaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aios: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opleidingsjaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verrichting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Complexiteit:
□ laag
□ gemiddeld
□ hoog
Duplexonderzoek voorafgaand aan VNUS, positioneren van te behandelen varix
Maakt onzekere en/of onhandige bewegingen met de
duplex, tekent niet juist af
1 2 3 4 5 Hanteert duplex goed, tekent te behandelen varix goed af
Aanprikken van de varix
Prikt regelmatig mis, zit extravasaal
1 2 3 4 5 Prikt varix vloeiend en goed aan
Positioneren van de katheter
Onjuiste keuze positioneren van katheter
1 2 3 4 5 Juiste keuze positioneren van katheter
Zelfstandigheid
Heeft veel assistentie en instructie nodig
1 2 3 4 5 Kan zelfstandig werken met minimale assistentie
Positioneren van de VNUS draad
Onjuiste keuze positioneren van VNUS draad
1 2 3 4 5 Juiste keuze positioneren van VNUS draad
VNUS globaal
Niet in staat om de hele procedure zonder instructie uit
te voeren
Kent de procedure en het instrumentarium goed en
1 2 3 4 5 weet steeds wat de volgende stap in het traject is
Aanbrengen van de tumescent anesthesie
Niet in staat adequate anesthesie aan te brengen
1 2 3 4 5 Wel in staat adequate anesthesie aan te brengen
Nabehandeling
Weet niet hoe te handelen bij een grote bloeding of een
nabloeding
Raakt niet in paniek bij een bloeding en weet hoe te
1 2 3 4 5 handelen om het probleem op te lossen
Kennis van de anatomie
Geen kennis van de anatomie van belangrijke
zenuwtakjes en arteriën die bij de VNUS beschadigd
kunnen worden
Goede kennis van de anatomie, weet waar de VNUS veilig
1 2 3 4 5 kan worden uitgevoerd, weet waar vitale structuren
eventueel beschadigd kunnen worden
Goede punten:
1.
2.
Te verbeteren punten:
1.
2.
Tevredenheid beoordelaar met OSATS
1 2 3 4 5 Handtekening beoord.:
Tevredenheid AIOS met OSATS
1 2 3 4 5 Handtekening AIOS:
2012v1
Download