kinderen met een gastrostomiecatheter

advertisement
ADVIEZEN EN TIPS BIJ KINDEREN MET EEN GASTROSTOMIEKATHETER.
Bij sommige kinderen die gevoed moeten worden via een sonde is het noodzakelijk of wenselijk
om in plaats van een neussonde een gastrostomiekatheter in te brengen. Deze katheter is voor
een kind over het algemeen minder belastend dan een neussonde.
Een gastrostomieka theter of een PEG catheter is een slangetje dat rechtstreeks door de
buikwand naar de maag gaat waarbij een ballonnetje of een plaatje tegen de maagwand ligt .
Hiervoor wordt door de specialist, meestal de kinderchirurg of MDL- arts, een gastrostoma
aangelegd. Dit gebeurt onder narcose en er zijn verschillende
manieren voor. De arts zal met de ouders bespreken welke methode het beste past bij hun kind.
Bij kinderen die langdurig gevoed moeten worden over een neus-maag sonde is het mogelijk dat de
arts adviseert een gastrostoma te plaatsen. Er wordt dan een rechtstreekse verbinding gemaakt
door de buikwand naar de maag, Afhankelijk van de techniek wordt deze ingreep onder narcose
uitgevoerd door de MDL arts of door de chirurg.
In de gastrostoma wordt een katheter (een slangetje) geplaatst die eventueel later vervangen
wordt door een button (een knopje). Via deze katheter of button kan het kind gevoed worden.
In sommige gevallen zal de arts ervoor kiezen een jejunostoma aan te leggen waarbij het kind niet
over de maag gevoed wordt maar rechtstreeks over de dunne darm.
In een aantal gevallen zal het slangetje rechtstreeks in de dunne darm gebracht moeten worden.
Dit heet dan een jejunostoma. Ook een jejunostoma wordt operatief aangelegd.
Er zijn nogal wat verschillende katheters en voedingssystemen op de markt. Deze materialen
worden in principe door de verzekeraars vergoed. Welk systeem een kind moet gebruiken wordt
overlegd met de verpleegkundige die hierin is gespecialiseerd. Meestal is het zo dat alle
materialen die nodig zijn bij één firma besteld kunnen worden, zo nodig inclusief de voeding.
De verzorging van een gastro-/jejunostoma is in principe eenvoudig. In het ziekenhuis waar de
behandeling heeft plaatsgevonden zal de verpleegkundige de ouders instrueren, zodat de
verzorging thuis vlot kan verlopen.
In de praktijk blijkt echter dat er wel eens complicaties optreden bij een voedingsstoma.
De meest voorkomende problemen zijn o.a.;
Er zijn verschillende soorten katheters, buttons en voedingssystemen op de markt. Een
verpleegkundige die gespecialiseerd is zal hierover adviseren. De materialen worden
geleverd via een leverancier, in de meeste gevallen dezelfde leverancier die de voeding
levert. De materialen worden in principe vergoed door de verzekeraar.
De verzorging van de gastro- of jejunostoma leert u in het ziekenhuis en is over het
algemeen eenvoudig te leren. Soms treden er problemen op. De meest voorkomende
problemen zijn:
-rode huid rondom de stoma
-kapotte huid rondom de stoma
Landelijke Commissie Kinderstomaverpleegkundigen]
Auteur: LCK, Januari 2012
Herziene versie: UMCU, September 2014
-lekkage van voeding en/of maaginhoud
-problemen met vervangen van de katheter
-wild vlees rondom de stoma
-onbedoeld verwijderen van katheter of button
Wanneer U ouder/verzorger bent van een kind met een voedingsstoma kunt U met Uw vragen
hieromtrent meestal terecht bij de gespecialiseerde verpleegkundige van het ziekenhuis waar
het kind opgenomen is geweest. Aarzel dus niet om contact op te nemen, voor de meeste
problemen is wel een oplossing te vinden! De verpleegkundige kan samen met U zoeken naar een
goede manier om de voedingsstoma van Uw kind te verzorgen.
In een aantal ziekenhuizen is de nazorg voor kinderen met een gastrostoma in handen van het
Voedingsteam. Ook hiermee kunt U altijd contact opnemen.
Tot slot: wanneer U ervaringen uit zou willen wisselen met andere ouders, kunt U terecht op de
websites van de verschillende patiëntenverenigingen.
Bijvoorbeeld :
- V.O.K.C.V.S.= vereniging voor ouders van kinderen met chronische voedselweigering en
sondevoeding. (www.vokcvs.nl)
-
VOKS =vereniging voor kinderen met een slokdarmafsluiting (www.voks.nl)
Landelijke Commissie Kinderstomaverpleegkundigen]
Auteur: LCK, Januari 2012
Herziene versie: UMCU, September 2014
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards