Inhoud van deze Echo

advertisement
Pedagogische Begeleiding Regio Antwerpen
Noorderlaan 108 ● 2030 Antwerpen
03 543 97 05
www.dsko.be ● www.katholiekonderwijs.vlaanderen
Echo einde juni 2017 ● voor SO en BuSO
Geachte mevrouw
Geachte heer
Hierbij vindt u de laatste reeks van aankondigingen en mededelingen van dit schooljaar.
Bij het einde van het schooljaar willen we je bedanken voor het vertrouwen en voor de fijne
samenwerking.
Wij wensen iedereen een goed einde schooljaar en een deugddoende vakantie.
Mogen wij vragen om deze aan uw medewerkers te bezorgen.
Inhoud van deze Echo:
1. Vacatures ......................................................................................................... 2

2.
Vacature schoolbegeleider so (100%)............................................................... 2
Informatieve mededelingen en nascholingen m. b. t. vakken en thema’s: .............. 2

Biologie – Natuurwetenschappen ..................................................................... 2

CLIL .............................................................................................................. 2

Duits ............................................................................................................. 2

Engels ........................................................................................................... 2

Frans ............................................................................................................ 2

Fysica ........................................................................................................... 2

Klassieke talen ............................................................................................... 2

Lichamelijke opvoeding en sport...................................................................... 2

PAV .............................................................................................................. 2

STEM ............................................................................................................ 2
3.
Aanbod regio Antwerpen secundair onderwijs schooljaar 2017-2018 ...................... 2
4.
Ondersteuningsnetwerken regio Antwerpen ......................................................... 4
5.
Nascholingsaanbod ‘Kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’ .......................... 5
1. Vacatures

Vacature schoolbegeleider so (100%)
Voor het schooljaar 2017 – 2018 zijn wij op zoek naar een nieuwe schoolbegeleider.
Voel je je geroepen om ons begeleidingsteam te versterken, dan kan je kandideren
voor deze betrekking. Meer informatie vind je hier.
Solliciteren kan tot 18 augustus 2017.

We ontvingen volgende vacatures:
o
o
o
Algemeen directeur - Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen
Verantwoordelijke logistiek SLM/ Campus KVO en Coördinator Campus KVO Merksem
Directeur BuSO De Markgrave - Antwerpen
Vacatures die ons bezorgd worden, kan je steeds raadplegen via http://www.dsko.be
Indien je vacatures wil kenbaar maken langs deze weg, mag je die bezorgen aan
[email protected]
2. Informatieve mededelingen en nascholingen m. b. t. vakken en thema’s:
Mededelingen met betrekking tot vakken en thema's kan u hieronder aanklikken:










Biologie – Natuurwetenschappen
CLIL
Duits
Engels
Frans
Fysica
Klassieke talen
Lichamelijke opvoeding en sport
PAV
STEM
3. Aanbod regio Antwerpen secundair onderwijs schooljaar 2017-2018
Het aanbod voor schooljaar 2017-2018 is in opbouw en kan je online bekijken. Op volgend
aanbod kan je intekenen via www.nascholing.be/Antwerpen → secundair onderwijs
Datum
2
18
25
27
September 2017
CLIL
Netwerk CLIL – regio-overschrijdend
Personenzorg
Lezen van leerplannen
Personenzorg
Stage binnen personenzorg
Vakoverschrijdende Netwerk VOET: Voed de voeters!
eindtermen
Mei 2017 | Echo | 2
Datum
2
4
9
9
9
10
11
12
13
16
16
17
19
23
23
23
25
Oktober 2017
Onderwijskwaliteit ROK: Werken aan onderwijskwaliteit op basis van
data
Engels
English teachers meet 1 Antwerpen
Moderne vreemde Inspirerende evaluatieroosters om de 5 vaardigheden
talen
binnen mvt te evalueren
Personenzorg
Geïntegreerd werken binnen 7 TBZ
Personenzorg
Geïntegreerd werken binnen 7 KZ
Duits
Deutschlehrertreff
Engels
English teachers meet 1 Kempen
Personenzorg
Netwerk sociale wetenschappen 3de graad STW
Personenzorg
Netwerk gezondheid- en welzijnswetenschappen
Engels
The Power of Evaluation. Assessment and Feedback
in the Mixed-ability Classroom
Personenzorg
Netwerk voeding in de integrale opdrachten 3de graad
Personenzorg
Netwerk voeding in de integrale opdrachten 2de graad
PAV
PAV voor instromers
Muzikale opv.
Regionetwerk muzikale opvoeding – regio Antwerpen
Expressie
Lerend netwerk Expressie bij STW
Plastische opv.
Lerend netwerk Plastische opvoeding voor de Bstroom
PAV
ROK around the clock met je vakgroep PAV
November 2017
Regionetwerk muzikale opvoeding
Regionetwerk muzikale opvoeding
Regionetwerk muzikale opvoeding
Netwerk PAV 7de jaar
Regionetwerk muzikale opvoeding
Datum
6
13
20
22
27
Muzikale
Muzikale
Muzikale
PAV
Muzikale
Datum
14
Muzikale opv.
December 2017
Netwerk leerplan MO 2de graad TSO in LO en Sport
Datum
15
30
Muzikale opv.
PAV
Januari 2018
Netwerk leerplan MO in verzorging-voeding
Netwerk PAV 2de en 3de graad
Datum
1
19
Muzikale opv.
Muzikale opv.
Februari 2018
Netwerk leerplan 1ste graad B-stroom
Netwerk leerkrachten MO in woordkunst-drama
opv.
opv.
opv.
opv.
– regio Nijlen
– regio Brasschaat
– regio Geel
– regio Turnhout
Mei 2017 | Echo | 3
Datum
20
PAV
Maart 2018
Netwerk PAV 7de jaar
Datum
26
PAV
April 2018
Netwerk PAV 2de en 3de graad
Niveauoverschrijdend aanbod
Datum
2
10
19
Oktober 2017
Schoolbeleid ROK: werken aan onderwijskwaliteit op basis van data
Onderwijskwaliteit onderzoeken en ontwikkelen
Van zelfevaluatie tot actieplan met TRIS als mogelijk instrument
4. Ondersteuningsnetwerken regio Antwerpen
De 3 ondersteuningsnetwerken Antwerpen Plus,
Voorkempen/Noord Antwerpen en Kempen hebben
ondertussen vorm gekregen. Op 26 juni worden de
beheerscomités samengesteld en op 5 juli
geïnstalleerd.
Een overzicht welke scholen er behoren tot welk
ondersteuningsnetwerk kan je steeds bekijken op
http://www.dsko.be -> pedagogische begeleiding ->
ondersteuningsnetwerken
Ondersteuningsnetwerk Antwerpen Plus
[email protected] / [email protected]
Ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Noord-Antwerpen
[email protected]
Ondersteuningsnetwerk Kempen
[email protected] / 0472 12 36 64
In de nieuwsbrief van steunpunt GON kan u alles nalezen wat betreft de aanmeldingen.
Gelieve voor aanmelding de exell lijst van het CLB te gebruiken en hen mee op te nemen
in cc.
We herinneren je er aan dat elke school voor 30 juni 2017 aan AgODi moet doorgeven bij
welk ondersteuningsnetwerk ze aansluit via dit document. Daarbij moet de naam en
contactschool van het gekozen ondersteuningsnetwerk vermeld worden. De
contactscholen voor de 3 ondersteuningsnetwerken zijn respectievelijk:
·
voor 'Antwerpen Plus': KOCA basisonderwijs – Solvynstraat 75 – 2018 Antwerpen
·
voor 'Voorkempen/Noord-Antwerpen': Kristus Koning BuSO – Bethaniënlei 5 – 2960
Brecht
·
voor 'Kempen': VIBO De Brem BKLO – Oude Arendonksebaan 36 – 2360 OudTurnhout
Mei 2017 | Echo | 4
5. Nascholingsaanbod ‘Kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’
Iedereen wil graag kwaliteitsvol onderwijs bieden en deze kwaliteit verder ontwikkelen. Hoe
kunnen we hieraan werken? Een goed systeem van kwaliteitsontwikkeling is belangrijk
voor je school: kwaliteitsvol onderwijs leidt tot betere leeruitkomsten en voedt het
welbevinden van zowel de leerlingen als het personeel in de school.
Het nascholingsaanbod ‘kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’ staat open voor alle
onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het secundair
onderwijs en het volwassenenonderwijs. We hebben een breed aanbod ontwikkeld met
verschillende modules voor diverse doelgroepen. In de uitwerking van de trajecten werken
we nauw samen met een pedagogisch begeleider uit je regio.
Heb je geen idee welke module rond kwaliteitsontwikkeling het best aan de noden van je
school beantwoordt? Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan door te mailen
naar [email protected]
TRAJECT MET
KERNTEAM /BELEIDSTEAM
TRAJECT MET
LEERKRACHTENTEAM
IEDEREEN (CURSUS)
Het referentiekader
onderwijskwaliteit als hefboom
voor kwaliteitsontwikkeling
Leer-Kracht ontwikkelen:
leraren leren samen
Aan de slag met een
beleidskrachtig schoolwerkplan
Van informatie naar actie
(datagebruik)
Datageletterdheid
Verkennen van relevante
informatiebronnen (bv. Dataloep /
Databundels) voor het
schoolbeleid
Alvast te noteren:
 Directiedriedaagse 2018: 28 februari t.e.m. 2 maart 2018
 Ontmoetingsnamiddag voor directies SO: 16 mei 2018
Heb je graag dat je teamleden ‘Echo’ rechtstreeks in hun mailbox ontvangen?
Iedereen kan zichzelf inschrijven via onze website
www.dsko.be  Pedagogische begeleiding.
Dank om hen hierop attent te maken.
Met vriendelijke groeten
namens
Ria Van Huffel
Regiodirecteur Antwerpen
Luc Wyns
Niveaucoördinator SO
Mei 2017 | Echo | 5
Download