`Download Aanvraagformulier Data` Word document

advertisement
AANVRAAGFORMULIER - DIGITALE GEGEVENS
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie


Alleen zo volledig mogelijk ingevulde formulieren worden in behandeling genomen! Let er goed op dat u zo compleet
mogelijk uw wensen kenbaar maakt.
De eventuele kosten voor productie of anderszins, die aan u in rekening worden gebracht, worden geïnd door het Centraal
Betaalkantoor Defensie.
ALGEMEEN
Gegevens aanvrager
Doel van de aanvraag
Naam
:
Bedrijf/Instelling*
Straat
Postcode
Woonplaats
:
:
:
:
Selecteer in onderstaande keuzelijst het
gebruiksdoel van uw aanvraag:
Telefoon
e-mail
:
:
--keuzelijst-Anders:
-
* indien van toepassing
BENODIGDE GEGEVENS
Publicatie (fragment uit kaart of boekwerk)
Bathymetrie – dieptegegevens (resolutie min. 20x12 m)
Maritieme grenzen
Basislijn Nederlandse kust (UNCLOS III)
Maritieme zones (1, 3, 6, 12 & 24 Nautische mijl)
Reductievlak
--bestandsformaat-ASCII tekst
--bestandsformaat---bestandsformaat---bestandsformaat-ASCII tekst
--publicatie--
Objectselecties
Wrakken en obstructies (selectie of volledige bladen)
Boorplatformen
Boorputten
Speciale gebieden (natuurgebieden, schietgebieden)
Pijpleidingen
Kabels
Stroomgegevens (stroomvectoren cf. HP33)
Waddenzee
Zeeland
Zuidelijke Noordzee
--bestandsformaat-ASCII tekst
ASCII tekst
ASCII tekst
Caris NTX [dxf]
Caris NTX [dxf]
AutoCad
AutoCad
ASCII tekst
ASCII tekst
ASCII tekst
Geografische begrenzing van de aanvraag
Bovenrand
°
’
’’
N
Linkerrand
°
’
’’
E
Onderrand
°
’
’’
N
Rechterrand
°
’
’’
E
Kaartnummer(s) waarop de aanvraag betrekking heeft:
-
-
Leveringsvorm
Digitaal: --levering-Analoog
Specificaties
Projectie:
--projectie--
Geodetisch datum:
Historie:
--datum---historie--
Notatie:
--notatie-- + Halfrond
Decimalen: --decimalen-(alleen bij wrakken en obstructiebladen!)
Aanvraagformulier Digitale Gegevens
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
AANVRAAGFORMULIER - DIGITALE GEGEVENS
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
ALGEMENE VRAGEN
Om na te gaan of u in aanmerking komt voor een licentie vrij van royalty’s, dient u onderstaande vragen naar
waarheid te beantwoorden:
Indien u de aangevraagde gegevens wenst te verwerken in een product:


Heeft het door u te produceren goed commerciële waarde? -keuze-.
Zo ja, wat is hiervan de waarde? €
Is het product bedoeld om mee te navigeren? -keuze-
Indien u afbeeldingen / tekst wenst te reproduceren in een periodiek of artikel:

Wat is de totale hoeveelheid gegevens die u wenst af te beelden in uw publicatie?
(aantal afbeeldingen)
(aantal pagina’s tekst)
U komt in aanmerking voor een licentie vrij van royalty’s wanneer u voldoet aan de volgende criteria:
1.
Het gebruik is slechts voor u persoonlijk, of;
2.
De gewenste gegevens zijn voor intern gebruik bij een bedrijf of instelling, of;
3.
De aanvraag is voor niet-commercieel gebruik.
Het product wordt gedistribueerd, maar er worden geen inkomsten direct of indirect uit verkregen.*
4.
Bovendien mogen de hydrografische gegevens niet gebruikt worden om mee te navigeren.
(Tenzij het aangevraagde wordt gebruikt in combinatie met het originele materiaal)
* Bij niet-commercieel gebruik kunnen evt. aanvullende voorwaarden worden gesteld!
CONTACT INFORMATIE
Ingevulde formulieren kunt u bij voorkeur per e-mail zenden aan:
[email protected]
Onderwerp: Gegevensaanvraag van (naam en datum)
Per reguliere post:
Dienst der Hydrografie
t.a.v. Copyright Beheerder
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
Aanvraagformulier Digitale Gegevens
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
AANVRAAGFORMULIER - DIGITALE GEGEVENS
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Aanvraagformulier Digitale Gegevens
Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Download