Verslag van de avond 22-10-2014 - Spreekster

advertisement
Verslag van de avond 22-10-2014 - Spreekster Gabriëlla Czech over Dementie
De voorzitter heette iedereen welkom en speciaal welkom was voor Gabriëlla.
Zij ging ons het een en ander vertellen over dementie.
Gabriëlla is case-manager bij de stichting Geriant (voorheen Doc.team). Deze stichting is
alleen werkzaam in de Kop van Noord Holland en daarin zijn zij uniek. Zij werkt ook in de
praktijk en komt - na verwijzing van de huisarts - thuis bij de mensen dan hoort en ziet ze wat
er gaande is. Er wordt geprobeerd om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Er wordt samen
met mantelzorgers-netwerk een plan opgesteld waarbij kwaliteit van thuis wonen en leven
centraal staat maar dan ook met hulp van mantelzorg, thuiszorg, dagopvang of vrijwilliger.
Hoe herken je dementie ? voorbeelden zijn: steeds het zelfde vertellen - niet weten welke
dag en jaar het is - de weg kwijt zijn in bekende omgeving – regelmatig afspraken vergeten en
moeite hebben met herkennen van bekende mensen - zij ontkennen de signalen, worden
wantrouwig, achterdochtig, angstig, somber, ongepast gedragen, zonder gevoel, ’s nachts
onrustig, niet op woorden kunnen komen en het eet patroon is anders. De patiënt zelf merkt ’t
niet maar wel de familie. Vroeg aanmelden bij de stichting Geriant is het beste i.v.m.
begeleiding. Dementie is een ziekte van de hersenen welke niet kan genezen met medicijnen.
Dementie wordt nu ook beter herkend. Vergeetachtig zijn hoort niet bij dementie.
Vaak overlijdt iemand niet aan dementie maar aan andere ziektes of iets dergelijks.
Er zijn 5 verschillende soorten dementie te onderscheiden: De ziekte van Alzheimer: Seniele
dementie, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (ziekte van Pick), Lewy Body
dementie en Parkinson dementie. Over 35 jaar is het aantal dementerende mensen verdubbeld.
Er zijn opname afdelingen in Heerhugowaard, Den Helder, Hoorn, en Schagen (Magnushof
en de nieuwe Nes) .
Geheugentraining (b.v spelletjes op tv Max) en Kruiswoordraadsels zijn heel goed om de
hersenen te laten werken.
’n Vraag was of vitamine B12 belangrijk is: Het voorkomt ’t niet maar het kan wel helpen.
Ook was er ’n vraag of het erfelijk is: Het is niet erfelijk maar soms het in de familie voor.
Adviezen zijn: Steun de mantelzorger, heb geduld en begrip, niet teveel eisen en je aanpassen
aan de situatie.
Gabriëlla wist het ons duidelijk te vertellen en werd bedankt met een attentie en boeket van
de vereniging.
Gré Ligthart
Download