Binnenvaartloket Hoogmolendijk 1 2900 Schoten Tel.: +32 3 546 06

advertisement
Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: [email protected]
Cel Binnenvaartinspectie
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Tel.: +32 3 860 68 41
E-mail: [email protected]
Informatie scheepsmeting
De meting of verlenging van de geldigheid van de meetbrief gebeurt terwijl het vaartuig
ledig te water ligt.
Volgende documenten worden voorgelegd:
-
-
eigendomsbewijs (factuur, akte, …) in geval van een eerste meting of een nieuwe
eigenaar (indien een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits
moet een vertaling worden bijgevoegd);
attest waarop het vermogen van de motor staat in geval van een eerste meting of
een nieuwe motor;
eventueel bouwplan.
En supplementair voor vrachtschepen, bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwing:
-
spantenplan (bij voorkeur afgedrukt op schaal) vooraf aan de scheepsmeting in te
dienen bij het binnenvaartloket te Schoten;
verklaring van de classificatiemaatschappij van maximum toegelaten diepgang
volgens sterkteberekening casco voor te leggen.
Verder moet het vaartuig worden aangeboden onder de volgende omstandigheden:
-
kalm water;
ongeladen (ingeval van ponton dient deze vrij te zijn van verplaatsbare installaties);
vaartuig ijsvrij;
propere gangboorden;
vaartuig mag niet ingesloten liggen;
alle ballasttanks leeg en peilklaar;
geen werkzaamheden aan boord tijdens de meting;
hoeveelheid brandstof en drinkwater zo klein mogelijk en dient gekend te zijn;
eigenaar of vertegenwoordiger dient aanwezig te zijn;
bootje dient onmiddellijk ter beschikking te zijn.
Download