Aflezen en instrument

advertisement
Waarom meten we niet hetzelfde bij
herhaling van de meting?
invloeden waardoor de uitkomsten verschillen
fysisch
chemisch
biologisch
proces
meting
meetwaarde
Invloeden op 2 manieren
1. toevallige meetfouten (eigenlijk meetonzekerheid)
bepalen de precisie van een meting of uitslag
2. systematische meetfouten
bepalen de juistheid van een meting of uitslag
2
Waarom meten we niet hetzelfde bij
herhaling van de meting?
Toevallige meetfouten
voorbeelden
……………………
Systematische meetfouten
voorbeelden
……………………
3
Meetonzekerheid
Hoe goed lees je af?
getal
Afleesonnauwkeurigheid
Hoe goed is het instrument?
getal
Instrumentonnauwkeurigheid
4
Afleesonnauwkeurigheid
Lees af
25,5
25,4
T = 25,7
25,6
25,8
Maak een schatting van de
afleesonnauwkeurigheid
0,3
afleesonnauwkeurigheid = 0,2
0.4
0,5
Toevallig of systematisch?
5
Instrumentonnauwkeurigheid
1. Staat op het instrument
2. Staat in de manual
3. ½ schaaldeel (analoog)
1 schaaldeel
Instrumentonnauwkeurigheid = 1 ºC
Toevallig of systematisch?
6
Meerdere onnauwkeurigheden
T = 25,7 ºC
afleesonnauwkeurigheid = 0,4 ºC
Instrumentonnauwkeurigheid = 1 ºC
Hoe vertalen we dit
naar T = 25,7 ± ……ºC?
Wordt vervolgd
7
Les voor de analist: altijd kalm
blijven
8
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards