Verslag electrische metingen proef 1 (3.82)

advertisement
Vak:
Electrische metingen
Docent:
BSc. Baidjoe D.
Begeleider:
BSc. Lalay H.
Datum uitvoering:
18 december 2013
Inleverdatum:
30 januari 2014
Groepsleden:
Badrie Winai Satjin; Ganesh Wirash;
Ramadhin Manoeradj; Ramesar Sharwien
Inleiding
Een aardelektrode is een elektrische verbinding van de veiligheidsaarde van het lichtnet met
aarde. Doorgaans zal een aardelektrode bestaan uit een metalen buis of staaf die tot in
het grondwater reikt. Een aardelektrode moet een lage elektrische weerstand naar aarde hebben.
Om deze weerstand te testen zijn speciale meetinstrumenten en meetmethoden ontwikkeld. In de
meeste landen is de aanwezigheid van een aardelektrode in een huisinstallatie verplicht. De
lengte van de elektrode is afhankelijk van de vereiste aardweerstand en de grondgesteldheid ter
plaatse. In vochtige kleigrond kan meestal met kortere elektrodes worden volstaan dan in drogere
zandgrond. Aardelektrodes worden niet alleen voor veiligheidsaarde toegepast, maar ook
bij bliksemafleiders. De eisen die aan aardelektrodes worden gesteld zijn afhankelijk van de
toepassing en de plaatselijke wet- en regelgeving. Voordat een huisinstallatie wordt gekeurd
wordt de aardingsweerstand gemeten. Zo’n meting wordt een aardelectrode meting genoemd. Bij
deze meting werd er gebruik gemaakt van de meter: Fluke 1625 Advanced GEO Earth Ground
Tester.
Hoofdstuk 1 De meting
§1 Gebruikte apparaten
Tijdens het meten hebben we gebruik gemaakt van de meter: Fluke 1625 Advanced GEO Earth
Ground Tester. Deze meter heeft de volgende eigenschappen namelijk:
3- en 4-polige aardingsmeting
4-polige specifieke aardingsweerstandmeting
2-polige weerstandsmeting, AC
2- en 4-polige weerstandsmeting, DC
Selectief testen zonder loskoppelen van de aardgeleider (1 stroomtang)
Elektrodeloos testen voor het snel doormeten van aardingslussen (2 stroomtangen)
Aardimpedantiemeting bij 55 Hz
Automatische frequentieregeling (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
Meetspanning omschakelbaar, 20/48 V
Programmeerbare grenswaarden, instellingen
Doorbeltest met zoemer
Ook hebben wij gebruik gemaakt van een aardelectrode, waarover we de meting hebben gedaan.
Een aardelektrode is een elektrische verbinding van de veiligheidsaarde van het lichtnet met
aarde. De aardelectrode heeft de vorm van een staaf of een buis die verticaal in de grond wordt
verdreven.
§2 De meetmethode
De meting die er werd verricht wordt een aardelectrode meting genoemd. Hierbij wordt de
aardverspreidingsweerstand van de aardelectrode naar de aarde toe gemeten. Eerst worden de
aansluitklemmen vanuit de meter naar de aardelectrode toe goed vastgemaakt. Hierna worden
twee aardingspennen, 20 meter ver van de electrode verwijderd, in de grond verdreven. Deze
aardingspennen worden met draden naar de meter toe verbonden. Nu is de meter gereed om de
aardverspreidingsweerstand te meten. Bij een installatie met een nominale stroom van 16 A en
een zekeringswaarde van 25 A mag de aardverspreidingsweerstand niet groter zijn dan 1.56 Ω.
Dit is bewezen door middel van de berekenig:
25
= 1.56Ω
16
*Zekeringswaarde: 25 A
*Nominale stroom: 16 A
*Maximale Ra: 1.56 Ω
Naar Meter
Fig. 1 De Aansluitklemmen
§3 De meetresultaat
Bij de eerste meet bleek de aardverspreidingsweerstand 0.623 Ω te zijn. Hier is het te zien:
Naar aardingspen 2
Naar aardelectrode
Naar aardingspen 1
Fig. 2 De eerste meet
Bij de tweede meet bleek de aardverspreidingsweerstand 0.656 Ω te zijn.
Hoofdstuk 2 De meetresultaten
§1 Verwerking van meetresultaten
Bij een spanning van 127 V, een stroom van 16 A en een zekeringswaarde van 25 A is de
maximale aardverspreidingsweerstand 1.56 Ω.
§2 Verschil tussen theorie en praktijk
Volgens de theorie moet de gemeten weerstand altijd een maximale waarde van 1.56 Ω
aanwijzen. Maar bij het meten kregen wij verschillende waarden zoals aangegeven in hoofdstuk
1 paragraaf 3. Er is altijd een verschil tussen de berekende waarde en de gemeten waarde. Bij de
berekende waarde heb je afrondingsfouten. En bij de gemeten waarde heb je verliezen die er
optreden binnen het meetinstrument. Hierdoor zal de meter altijd een mindere waarde aangeven.
Maar deze waarde is te verwaarlozen, omdat het een te kleine waarde is.
Conclusie
In onze meting hebben we gezien dat tijdens het meten veiligheid heel belangrijk is. Voordat en
tijdens je gaat meten moet je eerst op jouw eigen veiligheid letten. Om nauwkeurig te meten
moeten de klemmen goed geplaast worden. Ook moet er gelet worden op de tijd van de meting.
Bronvermelding
BSc. Lalay (onderdirecteur N.V. E.B.S.)
BSc. Baidjoe D. (docent electrische metingen)
Medewerkers van N.V. E.B.S.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardelektrode
http://www.fluke.com/fluke/nlnl/aardingstesters/fluke-1625-1623.htm?PID=56020
http://en-us.fluke.com/products/earth-ground/fluke-1625-earth-ground-testing-kit.html
Bijlage
Figuur. 3 De Aardelectrode meter
(bovenaanzicht)
Dit is de meter: Fluke 1625
Advanced GEO Earth Ground
Tester. Hierrmee werd de
aardelectrode meting gedaan.
Figuur. 4 De Aardelectrode
meter (onderaanzicht)
Aan de onderkant van de meter is
duidelijk aangegeven hoe de meting
moet geschieden. Daar staat er ook
ander belangrijk informatie op.
Figuur. 5 De aardelectrode
Aansluitklem
Dit is een aardelectrode. In
werkelijkheid is zo’n staaf veel lager
(ongeveer 3 meter) dan hier
aangegeven is. Het is ook zichtbaar
hoe zo’n electrode met de aarddraad
word verbonden.
Aarddraad
Figuur. 6 De aansluitklem
Dit is de aansluitklem. Hiermee wordt de
aadrelectrode aan de aarddraad
vastgeklemt.
Figuur. 7 De aansluiting
Hier ziet u hoe de aardelectrode
aangesloten is met de aarddraad. Het is
ook zichtbaar hoe de electrode in de grond
is verdreven.
Figuur. 8 De toolkit
Dit is de hele toolkit om de aardelectrode
meting uit te voeren. Hierin zijn de
aansluitklemmen, de meter, de
aardingspennen, haspels met draad en
de stroomtangset zichbaar.
Download