Sociale normen en de `Grondwet` van obs De Korenbloem Onze

advertisement
Sociale normen en de ‘Grondwet’ van obs De Korenbloem
Onze sociale normen zijn gedragingen van ouders, kinderen en van onszelf (team De Korenbloem), die wij willen
zien in school en op het schoolplein.
Die gedragingen zijn vervat in een ‘Grondwet’: een aantal afspraken die voor iedereen geldt. Zij hangen op zichtbare
plaatsen in de school.
Onze 'Grondwet':

We lossen problemen met elkaar op.

We gebruiken respectvolle (=vriendelijke) taal.

Voor iedereen geldt: ‘Ik luister pas echt, als je het aardig en netjes zegt’.

We praten met elkaar en niet over elkaar.

Met vragen en problemen ga je naar de betrokken persoon of personen of
naar de schoolleiding.
Het lijkt ons duidelijk welke gedragingen je niet wilt horen of zien.
Het team van De Korenbloem heeft bovenstaande 'Grondwet' op 16-3-2016 vastgesteld en is aanvaard door de
Medezeggenschapsraad op 31-3-2016.
Sancties
Leerkrachten geven kinderen bij overtreding 2x een waarschuwing om nadenktijd te geven en als
rechtvaardigheidsgevoel naar de groep. Daarna stelt de leerkracht de leerling voor de keuze: Áls je kiest voor
(gewenst gedrag), dan is dat prima, kies je voor (ongewenst gedrag) dan: een time-out (buiten de klas werken, ong.
5 min. tot een kwartier). Na afloop herstel je de relatie met de leerling.
Afspraken

Bij een exces vraag je de schoolleiding om hulp.

Als leerkrachten van ouders zaken horen of gedrag zien dat in onze oren en/of ogen onwenselijk
en ontoelaatbaar is, benaderen wij op die betreffende ouder(s) (indien nodig met z'n tweeën).
Bij herhaling wordt de schoolleiding ingeschakeld.
Als in de nieuwsbrief melding gemaakt wordt van onze 'Grondwet', wordt elke
twee weken een norm centraal gesteld in elke groep.

Namens het team van obs De Korenbloem,
Marieke Hoekstra (meerscholendirecteur)
Download