Inhoud - Spreekbeurtenstartpagina

advertisement
Inhoud
Inleiding ...........................................................2
De Azteken in Mexico ...................................3
Het Azteekse volk...........................................4
Het leven van een Azteek............................7
Tempels, offers en goden.............................8
Het einde van het Azteekse rijk .................11
Woordenlijst...................................................13
Slot ..................................................................14
Bronvermelding ............................................15
Dit werkstuk werd gemaakt door Floor en werd online gezet door
1
Inleiding
Ik hou mijn werkstuk over de Azteken. Ik heb het onderwerp gekozen
omdat ik een onderwerp wilde wat met Indianen te maken had, en
over de Azteken kon ik toen het meeste informatie vinden. De
Azteken waren een heel vreselijk bloederig volk. Ze waren altijd
oorlog aan het voeren.
In mijn werkstuk schrijf ik over een aantal onderwerpen:
1. De Azteken in Mexico
•
Waar de Azteken vandaan komen
2. Het Azteekse volk
•
•
•
•
•
•
De keizer
De adviseurs van de keizer
De edelen
Het ,,gewone” volk
Slaven
De slavenmarkt
3. Het leven van een Azteek
• De geboorte
• Namen
• Opvoeden van meisjes
• Opvoeden van jongens
• Trouwen
• Werken
4. Tempels, offers en goden
• De goden
• De tempel
5. De ondergang van het Azteekse rijk
• Het verhaal van Quetzalcoatl
• Spanjaarden in zicht
• De treurnacht
• De Spanjaarden winnen
2
De Azteken in
Mexico
De Azteken was een Indianen stam dat net als andere indianen uit
Azië waren gekomen. De Azteken leefden waarschijnlijk rond het
jaartal 1100. (nu is bekend dat ze al een eeuw eerder leefden
omdat er nieuwe tempels zijn ontdekt.) ze woonden verdeeld over
500 steden en dorpen in centraal Mexico. Er waren ongeveer 15
miljoen Azteken. Sommige steden waren groter en beter
georganiseerd dan Europese steden.
Voordat de Azteken in de vallei van Mexico aan kwamen zwierven
ze rond. Overal waar genoeg ruimte was om te wonen, daar gingen
de Azteken wonen. Totdat ze daar door andere stammen werden
weg gejaagd. Tenslotte gingen ze naar een eiland in het Texcocomeer. Op dat eilandje
woonden nog niemand. De
Azteken bouwden op het
eiland huizen. Die huizen
vormde een deel van de
hoofdstad van het Azteekse
rijk.
In 1519 was het Azteekse rijk
zo groot dat het van de
oostkust tot de westkust van
3
centraal Mexico reikte. Het land was verdeeld in 38 provincies. De
bevolking bestond niet allen uit Azteken maar ook uit andere
stammen.
Het Azteekse volk
De Azteken waren in lagen verdeeld. Bovenaan stond de keizer.
De keizer
Hij was de leider van de Azteken. De
keizer was de belangrijkste man. Maar
verscheen zelden buiten zijn paleis.
Ook voor zijn onderdanen verscheen
niet vaak. Als de keizer dood ging
wees een groep edelen een opvolger
aan uit de Koninklijke familie. Als keizer
moest je ervaring en moed hebben
voor in de oorlog.
Onder de keizer stonden de adviseurs
van de keizer, belangrijke raadgevers.
4
hij
hij
De adviseurs van de keizer
De belangrijkste adviseur was een man met een gekke naam:
Cihuacoatl of ,,Slangenvrouw”. De ,,Slangenvrouw” was een man
die de taak van de keizer over nam, opperrechter en een man die
zorgde voor dagelijkse bestuur van het rijk.
Onder deze belangrijke man stonden vier generaals.
Die generaals voerden het bevel over de soldaten in vier districten
van Tenochtitlán.
Daaronder stond de raad van adviseurs van de keizer. En
daaronder staan weer de edelen.
De edelen
Je had 2 soorten edelen.
1. Hoge edelen
2. Lage(re) edelen
De hoge edelen, ,,tlataoni” , stonden aan het hoofd van de
provincies. De lagere edelen ,,teeuhtlis” waren rechters, generaals
en ambtenaren die een soort burgemeester waren van de steden
en dorpen.
De meeste edelen waren erg rijk en kregen stukken land als er
nieuw land was veroverd.
Gewonen mensen konden van adel worden door hun moed en als
ze goed waren in oorlog voeren.
Het ,,gewone” volk
Het gewone volk, ,,maceualtin”, was het grootste deel van het volk.
Ze woonden in families en groepen van meerdere families bij elkaar,
die calpulli heetten. Iedere familie/groep had een eigen stuk land
dat door de groep werd bebouwd. Elk jaar kwam de raad van
calpulli bij elkaar om het land te verdelen tussen de familieleden.
Sommige mensen hadden zoveel land dat ze rijker waren dan
sommige edelen.
5
De slaven waren de laagste laag van het Azteekse volk.
De slaven
Sommige slaven waren mensen die tijdens een oorlog gevangen
waren genomen, andere waren Azteken die hun schulden niet
konden betalen of dieven. Weer andere mensen bekochten zich
zelf als de oogst mislukt was om zo toch nog aan eten en een
onderdak te komen. Meestal werden de slaven goed behandeld.
Maar als 3 eigenaren de slaaf hadden verkocht omdat hij of zij zich
niet goed gedroeg, kon hij of zij worden geofferd.
De slavenmarkt
De slaven werden verhandeld op een slavenmarkt. Eerst werden
sommige slaven mooi aangekleed. als ze dan waren verkocht
moesten de slaven de mooie kleren uit trekken en werden de slaven
in houten kooien gestopt. na dat de koop was gesloten hadden de
slaven nog een laatste kans op vrijheid: als de slaaf van het
marktplein wist te ontsnappen en het paleis wist te bereiken had je
je vrijheid terug. Niemand mocht een vluchtende slaaf tegen
houden behalve de nieuwe eigenaar een zijn zoon.
6
Het leven van een
Azteek
De geboorte
De geboorte werd meestal uitgebreid gevierd. Zodra het kind was
geboren vroegen de ouders aan een astroloog wat een gunstige
dag was om de geboortedag te vieren. Deze dag kwam soms terug
in de naam van het geboren kind. Andere dingen die in de naam
terug kwamen waren dieren, planten en opvallende
eigenschappen.
De namen
De jongens kregen namen zoals Hij Die Hard Lacht en Boze Adelaar.
Meisjes namen waren een stuk leuker bijvoorbeeld: Groene Jade of
Regenvogel. Vooral bloemen namen waren er geliefd.
Het opvoeden van meisjes
Meisjes leerde van af hun derde jaar weven, spinnen en koken als ze
op hun 16de gingen trouwen waren ze
experts in de huishouding. De
belangrijkste taak voor vrouwen was
kinderen op de wereld brengen.
Het opvoeden van jongens
De jongens leerde van af een vrij jonge
leeftijd al vissen en het land bewerken.
Veel van die kennis kregen ze van hun
7
vader. Jongens mochten ook naar school waar ze leerde dansen
een muziek maken. Kinderen die zich misdroegen werden flink
gestraft zo werden er kinderen boven een vuur gehouden met
pepers er op.
Het trouwen
Als mensen gingen trouwen
mochten ze hun mooiste
kleren aan en werd het meisje
met gele poeder opgemaakt.
Een koppelaarster knoopte de
kleren aan elkaar vast om het
vast te leggen dat ze echt
met elkaar zijn getrouwd
Werken
Als je eenmaal oud genoeg was mocht je gaan werken. De
vrouwen werkte meestal in en rond huis. Zij kookten en spinden. De
mannen werkte op het land, stonden op de markt wat de vrouwen
soms ook deden, ze waren een handelaar of ze waren knechten
van de handelaar. De meeste mannen hadden een extra baan, dat
was in het leger.
8
Tempels, offers en
Goden
De Azteken hadden een eigen geloof. Zij geloofden in heel veel
goden die allemaal ergens voor stonden. Ook hadden sommige
gebieden een aantal goden die ze ergens anders niet kende. Zo
had je wel 4 goden voor 1 bepaalt drankje. De belangrijkste goden
waren Huitzilopochtli en Tlaloc, zij hadden allebei een plekje op de
Grote Tempel. Maar 4 andere bekende goden die in het hele
Azteekse rijk voor kwamen waren ook heel belangrijk.
Huitzilopochtli (kolibrie aan de linkerzijde)
Hij was de god van de zon en oorlog. Huitzilopochtli werd altijd
afgebeeld met een slang in de ene en een schild in de andere
hand.
Tlaloc (heer van alle waterbronnen)
Deze heer was de god van de regen. Hij is te
herkennen aan zijn scherpe tanden en de ringen
op zijn ogen. Tlaloc was half men maar ook half
krokodil.
9
Tlaloc
Quetzalcoatl (de gevederde slang)
Deze slang was de god van de kennis, priesters en van de wind.
Xipe Totec (de viller heer)
Deze heer was de god van de planten en de lente. Hij werd
aanbeden in de zaaitijd om de gewassen goed te laten groeien.
Chalchiuhtlicue
Chalchiuhtlicue ( dame met de rukooise rok)
Deze godin had de macht over het water van
meren en rivieren.
Mictlantecuhtli (heer van het dodenrijk)
De god van de doden, de naam zei het al. Als mensen natuurlijk
stierven kwamen zij in het dodenrijk. Onder weg werd hun huid door
heel veel messen van hun botten afgescheurd. Zo leefden ze veder
als skeletten.
Ik had verteld over dat de twee goden die
allebei een plek hadden op de Grote Tempel.
Die Grote Tempel stond in de hoofdstad van
het Azteekse rijk namelijk Tenochtitlán.
De Grote Tempel was ongeveer 30 meter
hoog. En meer dan 100 meter lang. De bouw
duurde 2 eeuwen en werd op gedeeld in 6
fases. Bij fase 1 had je een lage tempel bij fase 2 werd er een hogere
tempel gebouwd over fase 1 enzovoort.
een tempel
10
Nu staat op de plaats van de Grote Tempel een mooie Kathedraal.
Die Kathedraal is gemaakt van stenen waarmee ook de Grote
Tempel was gebouwd. Het is toch wel een gek idee dat er op de
plek van zo’n mooi en grote Kathedraal vroeger een net zo groot
bouwwerk stond.
De Azteken hadden wel 200 feesten per jaar!
Dit volk dacht dat ze mensen moesten offeren aan de goden om de
zon op tel aten komen. Per jaar werden er zo’n 50.000 mensen
geofferd. Al die mensen waren gevangenen en slaven. Sommige
goden wouden liever dat er kinderen werden geofferd. Alleen
kinderen die slaaf waren of kinderen die gevangen waren genomen
werden geofferd, alle andere kinderen moesten de kans hebben
om gewoon op te groeien.
11
Het einde van het
Azteekse rijk
Het verhaal van Quetzalcoatl
de Spanjaarden kwamen het Azteekse rijk binnen vallen en het rare
was dat het een speciaal jaar was. Dat jaar was het einde van de
vijfde wereld, elke wereld duurde 52 jaar. Het was de tijd dat het
Azteekse verhaal vertelde dat hun god Quetzalcoatl terugkeerde uit
het oosten om hun rijk te vernietigen.
Toen begonnen er in de hoofdstad van
het rijk Tenochtitlán rare dingen te
gebeuren. Er was een komeet aan de
hemel verschenen, de tempel van
Huitzilopochtli vloog in brand en er
volgde een verhaal dat vissers een
vreemde, askleurige vis hadden
gevangen. Die vis had een spiegel in zijn
kop. Moctezuma de laatste keizer van
het Azteekse rijk, zei dat hij in deze
spiegel eigenaardige soldaten zag op vierbenige monsters die zijn
rijk kwamen vernietigen.
Spanjaarden in zicht
Op een dag kwamen die mensen die ze de keizer in de spiegel zag.
Moctezuma wist het niet. Waren het goden? Waren het dienaren
van Quetzalcoatl of waren het gewoon monsters? Hij gaf Hernán
Cortés (de leider van de Spanjaarden) goud om te laten zien hoe
belangrijk hij was. Maar dat had hij beter niet kunnen doen want dat
was het bewijs dat er veel goud was in het Azteekse rijk. De
Spanjaarden gingen erg snel op zoek naar goud en andere
12
kostbaarheden en namen Moctezuma gevangen. Er werd veel
gevochten tussen de Azteken en de Spanjaarden aan allebei de
kanten vielen erg veel doden.
De treurnacht
Hernán Cortés wou met zijn soldaten de hoofdstad Tenochtitlán ‘s
nachts ontvluchten alleen die poging mislukte omdat er aan de kant
van de dijk soldaten hun hadden opgemerkt, zij sloegen alarm. De
hele nacht werd er hevig gevochten terwijl de Spanjaarden de stad
probeerde te ontvluchten. Sommige kanalen waren erg verstopt
met lichamen en brokstukken, dat vluchtende ze zo over konden
steken. In het totaal verloren zo’n 150 tot 450 Spanjaarden hun
leven.
De Spanjaarden winnen
De Azteken verliezen de treurnacht en de Spanjaarden die vluchten
naar het noorden. Later keren ze terug naar de hoofdstad en
maken alles even plat als de grond. Ze nemen alle kostbaarheden
mee en sommige Spanjaarden blijven in huidig Mexico.
13
woordenlijst
Calpulli
families.
Chatchiuhtlicue godin van het water.
Cihuacoatl
slangenvrouw, een man die zorgde voor het
dagelijks bestuur.
Grote Tempel een bijzondere tempel in de hoofdstad van het rijk.
Hernán Cortés de leider van de Spanjaarden.
Huitzilopochtli god van de zon en oorlog.
Kathedraal
een grote kerk.
de keizer
een man die de baas was van het rijk.
Mictlantecuhtli heer van het dodenrijk.
Maceualtin
het gewone volk.
Offeren
mensen of dieren worden gedood voor de goden.
Quetzalcoatl
de god van de kennis, van de priesters en van de
wind.
Slaven
mensen die voor andere mensen moeten werken
zonder geld te krijgen.
Teeuhtlis
lage edelen.
Tenochtitlán
de hoofdstad van het Azteekse rijk.
Tlaloc
heer van alle waterbronnen.
Tlataoni
hoge edelen.
De treurnacht een nacht waarin veel doden zijn gevallen toen de
Spanjaarden en de Azteken samen vochten.
Xipe Totec
god van planten en de lente.
14
Slot
Ik heb heel veel geleerd van dit onderwerp en het was leuk om te
doen. Het leukste vond ik de lay-out maken.
15
Bronvermelding
Titel, schrijver
vindplaats
Sporen uit het verleden: de Azteken, Bibliotheek Zeist
John Malam
De reizen van Alex: de Azteken,
Jean Torton
Bibliotheek Zeist
Het dagelijks leven van de: Azteken,
Joanna Defrates
Bibliotheek Zeist
Hoe zou je overleven: bij de Azteken, Bibliotheek Zeist
Fiona Macdonald
De krant van gisteren: de Azteekse
tijd,
Philip Steele
Ooggetuigen: Azteken,
Elizabeth Baquedano
Bibliotheek Zeist
Kijk op het verleden: de Azteken,
Tim Wood
Bibliotheek Zeist
http://www.euronet.nl/users/artpag
es/
MEXICO/aztec.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Treurnac
ht
internet
16
Bibliotheek Zeist
internet
Download