Werkbladen_Azteken

advertisement
De precolumbiaanse culturen: Azteken
1 Geografie
Opdrachten
1. Duid aan op de kaart: België, Mexico en Spanje.
2. Wat was de hoofdstad van het Azteekse rijk?
……………………………………………………………………
1
De precolumbiaanse culturen: Azteken
3. Duid het Azteekse
rijk aan op de kaart.
2
De precolumbiaanse culturen: Azteken
2 Chronologie
Opdrachten
1. Duid op de tijdslijn het begin en het einde aan van het Azteekse rijk.
1100 1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
2. Wat stelt deze afbeelding voor?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Vertel kort welk verhaal hier bij hoort:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hoe kwam het Azteekse rijk aan zijn einde?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3
De precolumbiaanse culturen: Azteken
3 Politiek
Opdrachten
1. Het Azteekse rijk werd gevormd door een Driebond. Leg uit.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Vul de politieke organigram aan.
3. Waar staat de kleine man op politiek vlak?
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Wanneer is een oorlog afgelopen?
……………………………………………………………………………………………………………
4
De precolumbiaanse culturen: Azteken
5. Welke oorlog wordt hier afgebeeld?
……………………………………………………………………………………………………………
6. Waarom werden deze oorlogen gevoerd?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
7. Hoe zag de legeruitrusting van een Azteek eruit?
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
5
De precolumbiaanse culturen: Azteken
8. Welke functie had de afgebeelde persoon?
…………………………………………………………………………………………………….
9. Op misdrijven stonden zware straffen binnen het Azteekse rijk. Wat hielden deze
straffen in?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6
De precolumbiaanse culturen: Azteken
4 Sociaal
Opdrachten
1. Vul de sociale piramide aan. Kies uit:
Raadgevers van de keizer, het gewone volk, edelen, slaven, keizer
2. Welke twee bevolkingsgroepen kunnen we onderscheiden? Duid dit aan op de
piramide.
3. Kan men ontsnappen aan zijn afkomst?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Is de sociale situatie voor de kleine man ooit verbeterd?
…………………………………………………………………………………………………………
7
De precolumbiaanse culturen: Azteken
5 Economie
Opdrachten
1. Wat was de voornaamste primaire activiteit van de Azteken?
…………………………………………………………………………………………………
2. Welke landbouwtechniek gebruikten ze om het land te bewerken?
…………………………………………………………………………………………………
3.
Wat is een Chinampa?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Wat was een andere voorname bezigheid van de Azteken?
…………………………………………………………………………………………………
5. Welke ambachten werden er uitgeoefend in het Azteekse rijk? Geef vier voorbeelden.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Over welke transportmiddelen beschikten de Azteken?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Welk betaalmiddel gebruikten de Azteken?
…………………………………………………………………………………………………
8
De precolumbiaanse culturen: Azteken
6 Dagelijks leven
Opdrachten
Wonen
1. Vragen bij de afbeelding
a) Van welke materialen is dit huis gemaakt?
……………………………………………………………………………………………………………
b) Beschrijf de delen van het huis:
……………………………………………………………………………………………………………
c) Had elk gewoon gezin een stoombad?
…………………………………………………………………………………………………………..
d) Leefde hier een rijk of een arm persoon?
……………………………………………………………………………………………………………
9
De precolumbiaanse culturen: Azteken
Kledij
1
2
1. Wie stellen deze afbeeldingen voor? Waar leid je dat aan af?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Vul in: juist of fout:
Jongens en meisjes kregen dezelfde opleiding.
De Calmécac was de eliteschool.
Na de geboorte van een kind kwam een priester langs om de toekomst te
voorspellen.
De Azteekse vrouw trouwde rond haar 20ste.
De huwelijksceremonie werd verspreid over 5 dagen.
De Azteken maakten chocolade.
10
De precolumbiaanse culturen: Azteken
7 Religie
Opdrachten:
1. Hoe zagen de Azteken de kosmos?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Hoe zagen de Azteken de aarde?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Zet de juiste naam bij de juiste god. Verklaar hierna waarvoor zij stonden en waarom
zij belangrijk waren.
Kies uit: Chalchiuhtlicue, Quetzalcoatl, Chicomecoatl, Xipe Totec, Tlaloc, Huitzilpochtli,
Chantico, Zwarte Tezcatlipoca, Mictlentecuhtli.
……………………………….
………………………………..
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11
De precolumbiaanse culturen: Azteken
4. Wat was de taak van de priesters?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tempels
1. Vul de tekst aan:
De ……………………………………… was het belangrijkste religieuze gebouw in de stad
………………………………….. Het was een enorme ………………………………….. met vier
verdiepingen. De piramide was gebouwd van steenblokken uit de bergen en was versierd
met kunst zoals ……………………………….. en ………………………………...
De …………………………… trap leidde naar een 30 meter hoge top. Het dubbel heiligdom
was gewijd aan twee verschillende goden:
…………………………………………………………………… en
………………………………………………………………... Deze goden stonden voor de
belangrijkste dingen in de Azteekse maatschappij;
…………………………………………………………………….. Binnenin de piramiden stonden
reusachtige ………………………………………. van de goden. Het beeld van Huitzilopochtli
was bedekt met ………………………………………………. en ……………………. Hierdoor
leek het alsof zijn ogen spiegels waren. De voorstelling van Tlaloc was
………………………………………………. Om de vruchtbaarheid te symboliseren, werd zijn
lichaam bedekt met ……………………………......
2. De Azteekse leiders verbouwden de Grote Tempel, zodat deze steeds groter werd.
Waarom?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Beschrijf het offerritueel aan de hand van de afbeelding.
12
De precolumbiaanse culturen: Azteken
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Wat betekent de term ‘Mitclan’?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
13
De precolumbiaanse culturen: Azteken
8 Cultuur
Opdrachten
1. Wat voor schrift kenden de Azteken?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Waar schreven de Azteken op?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Omschrijf aan de hand van onderstaande afbeeldingen de muziekinstrumenten.
1
2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
14
De precolumbiaanse culturen: Azteken
9 Wetenschappen
Opdrachten
De wiskunde
1. Werken de klassieke Azteken net zoals ons met het tiendelig stelsel?
………………………………………………………………………………………………
2. Waarom is dit systeem zo uniek?
………………………………………………………………………………………………
De kalender
1. Welke twee soorten kalenders hadden de Azteken?
………………………………………………………………………………………………………….
2. Waarom twee kalenders?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Hoe werkt de zonnekalender?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Hoe werkt de heilige kalender?
15
De precolumbiaanse culturen: Azteken
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Welke dag is het volgens deze heilige kalender?
……………………………………………………………………………………..
De geneeskunde
1. Wat is de wetenschappelijke visie van de Azteekse geneeskunde?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Wat is de magische visie van de Azteekse geneeskunde?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
16
De precolumbiaanse culturen: Azteken
10 Hedendaagse Azteken
Opdrachten
1. Zijn er vandaag nog steeds Azteken?
…………………………………………………………………………………………………
2. Waar kan je ze terugvinden?
…………………………………………………………………………………………………
3. In welke opzichten zijn ze nog hetzelfde gebleven en in welke opzichten zijn ze
veranderd?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
17
Download