2015/08/31 - IDEAZ over vrijgevigheid

advertisement
P E R S B E R I C H T – Driebergen, 31 september 2015
IDEAZ over vrijgevigheid
Het nieuwste nummer van IDEAZ, dat volgende week op de mat valt, staat in het
teken van vrijgevigheid. Juist voor kerken die missionair willen zijn, is het
nadenken over omgaan met geld en goed belangrijk, vindt uitgever
MissieNederland.
“In een maatschappij die gericht is op materiële zaken en financiële groei, is het belangrijk
dat we als christenen beseffen dat ons bezit uiteindelijk niet van ons is, maar van God. Dat
besef geeft een ontspannenheid in onze omgang met materiële bezittingen, volgens
hoofdredacteur Arjan Schoemaker. “En van hieruit kunnen we beginnen met het delen met
anderen, in de kerk, maar ook daarbuiten.”
Waar je schat is
In een studie laat Peter Briscoe, voorzitter van Encour, zien hoe vrijgevigheid in een
missionaire gemeente eruit ziet. “Waar je je geld aan uitgeeft, is een directe weerspiegeling
van je prioriteiten. Als je een hart voor evangelisatie en zending wilt ontwikkelen, besteed je
geld dan ook allereerst aan evangelisatie en zending. De uitspraak ‘waar je schat is, zal ook
je hart zijn’ geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor kerken.”
Interessant in dit kader is het opinieartikel van Martin de Jong, beleidsmedewerker
Missionaire Gemeenschapsvorming van MissieNederland. Volgens hem zou elke gemeente
geld moeten steken in het planten van ten minste een nieuwe kerk. Hij vindt het onjuist dat
zo veel kerken al hun geld steken in het eigen functioneren.
Geldloze economie
In dit nummer van IDEAZ staan verder allerlei praktijkvoorbeelden van kerken die met
vrijgevigheid aan de slag gaan. Een kerk in Erbil, Noord-Irak, werd gedwongen tot grote
gastvrijheid door de honderden vluchtelingen die op de stoep stonden. De Vrije Evangelisatie
in Zwolle werkt met tal van maatschappelijke organisaties samen in De Gift City. Een plek
waar iedereen terecht kan voor een kop koffie en een praatje, maar ook om er je talenten te
ontplooien en ervaring op te doen. Er is een restaurant, een meubelloods en een
twinkelwinkel, waar een geldloze economie wordt gecreëerd.
Asielzoekers
Ook individuele, vrijgevige christenen komen aan het woord. In Harderwijk woont
bijvoorbeeld een echtpaar dat thuis asielzoekers opvangt, zelfs in hun eigen slaapkamer. En
Joella Opraus is een zakenvrouw die zichzelf zag veranderen van enorm hebzuchtig in heel
vrijgevig.
Bettelies
In een aangrijpende column vertelt Bettelies Westerbeek ten slotte hoe gastvrijheid naar
islamitische buurtgenoten, leidt tot verontwaardiging van christelijke immigranten.
IDEAZ is het praktijkblad van MissieNederland over missionaire gemeenteopbouw in binnenen buitenland.
Noot voor de redactie
www.missienederland.nl
@MissieNL
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanna Blackmore, eindredacteur,
0343-513693
Bijlage: cover IDEAZ 3-2015
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards