Burn-out / ziekmakende stress

advertisement
Praktijk Angeliet
Werken met passie
Burn-out / ziekmakende stress
Ziekmakende stress.
Over ziekmakende stress wordt gesproken als de spanning meer is dan iemand
aankan. Hieronder wordt ondermeer verstaan dat bepaalde belastende factoren
de belastbaarheid van de persoon heeft overtroffen. Deze disbalans wordt ook
wel distress genoemd. Je zou het kunnen zien als een weegschaal waar aan de
ene kant belastbaarheid staat en aan de andere kant de belasting, is dit in
evenwicht dan is er niets aan de hand. Slaat het aan een kant uit dan ontstaat er
een disbalans.
Vecht- of vluchtreactie
Gezond stressreactie is ontstaan in tijden van onze voorouders. Ze werden in
hun dagelijkse leven geconfronteerd met gevaarlijke roofdieren en vijandelijke
stammen die op hun voedsel uit waren. Wanneer er een dreiging was dan was het
van belang zo snel mogelijk te reageren, door weg te rennen te vluchten of door
aan te vallen, te vechten. We spreken van een vecht- of vluchtreactie.
Wanneer een zebra een vecht- of vlucht reactie heeft door bijvoorbeeld een
gevaar van een leeuw die hem achterna komt, vlucht hij door te rennen en vecht
voor zijn leven. Als hij dit heeft overleefd dan gaat hij weer tot de orde van de
dag. Hij drinkt en eet wat en gaat weer lekker slapen alsof er niets gebeurd is.
Wij mensen blijven vaak nog lang in het gebeuren zitten, gaan het voorval
overdenken, piekeren, daardoor eten en drinken we minder en van slapen komt na
een intense gebeurtenis ook niet veel meer. Als dit meerdere dagen achtereen
zo blijft of zelfs langer, dan gaat dit over in lichamelijke en psychische klachten:
we geraken in een stress.
Die zebra’s missen de neocorticale mogelijkheid van zelfreflectie, dus gaat de
zebra na een succesvolle vlucht over tot de orde van de dag.
De neocortex is een deel van de hersenen dat bij zoogdieren voorkomt. Het
bestaat uit de bovenste laag van de twee hersenhelften. De neocortex maakt
deel uit van de cortex cerebri en is betrokken bij de hogere functies, zoals
zintuiglijk waarnemingen, bewuste bewegingen en (bij mensen) redeneren,
abstract denken en taal.
Vormen van Stress
Fysieke stress: door tijdelijke overbelasting door een val of ongeluk of ziekte.
Het kan door geleidelijke ontwikkelde belasting door lang of eenzijdig werk,
continu dezelfde beweging te maken, overbelasting van het lichaam. Bijvoorbeeld
RSI.
Emotionele of mentale stress:een vorm van spanning die ontstaat door het
verwerken van emoties en of mentale druk. Door gebeurtenissen in het leven,
verlies van een dierbare, ziekte kind of partner. Maar ook door alledaagse
stress, denk aan pesterijen,
niet voor jezelf op durven komen enz.
Chemische stress: dit door overbelasting van ons lichaam door chemische
verontreiniging van het lichaam. Verontreiniging die het lichaam binnen komen via
voedsel, door inademing, de huid, injecties of straling.
Acute stress: dit is de meest voorkomende stress. Ieder mens kent deze vorm
van stress. Alledaagse stress, door verplichtingen, spanningen, gezonde spanning,
opwinding maar dan gering. In de file staan, verhuizen of een fout die je gemaakt
hebt. Kunnen allemaal spanningen veroorzaken.
Periodieke stress: dit als je regelmatig lijd aan acute stress. Bij mensen die
ontregeld leven lijden in constante crisis en chaos. Ze nemen teveel hooi op hun
vork, stellen te hoge eisen aan hun omgeving en vooral aan zichzelf. Deze mensen
raken overprikkeld en reageren geïrriteerd en gespannen, ze lopen als het ware
op hun tenen.
Chronische stress: het is stress die mensen dag in dag uit, jaar in jaar uit
vertonen. Het vernietigt het lichaam, de geest en het leven. Chronische stress
put het lichaam uit. Chronische stress kan voortkomen uit eerdere traumatische
belevenissen en situaties uit de kindertijd. Chronische stress ontstaat door het
steeds maar niet uitvoeren van een soort stresscyclus. Een cyclus die er voor
zorgt dat het lichaam na een reactie van stress zich weer ontspant.
Wanneer de stress langdurig aanhoud kan men overgaan in een burn-out. De
energie is op men is letterlijk opgebrand er zijn geen of nauwelijks reserves
meer.
Burn-out en ziekmakende stress.
Een burn-out is letterlijk opgebrand zijn. Een lichamelijke en emotionele
uitputting die niet verdwijnt na alleen een periode van rust.
Een toestand van complete uitputting die vergezeld gaat van prikkelbaarheid
somberheid, depressieve gedachten, negatieve gedachten, lusteloosheid, geen
toekomstperspectieven zien, slaapproblemen, concentratie problemen en diverse
fysieke klachten als verlaagde weerstand, hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, vage
klachten, extreme moeheid etc.
Er is een scala aan klachten die hiermee gemoeid kunnen zijn, ik laat deze even
achterwegen.
Je energie is op, de batterij is leeg en je lichaam werkt op restenergie. Als je te
lang op restenergie leeft raakt deze op en dan is je lichaam stuurloos, op dus,
echt op! Dus je moet je lichaam regelmatig opladen, wanneer je dit niet doet kan
je lichaam zich niet meer opladen dan wordt het ziek.
Oorzaken kunnen liggen in ingrijpende veranderingen of conflicten op het werk,
of in privé, werkdruk, te weinig grenzen en wensen aangeven en bewaken, en
vrijwel altijd in hoe je hier zelf mee omgaat. Vaak zijn de stresserende zaken al
vele maanden aanwezig en functioneer je al lange tijd op wilskracht in plaats van
op veerkracht.
Belangrijk hierbij is dat het burn-out proces omkeerbaar is, echter is dit een
langdurig proces. Meestal hebben we daar geen geduld voor, het kan allemaal niet
snel genoeg gaan. Het proces voor een burn-out is ook een langdurig proces van
stress en zich niet lekker voelen. Vaak heb je na een periode van weer lekker in
je vel zitten ook weer enkele terugvallen. Dit is een proces van erkennen en
ermee om leren gaan.
De oplossing ligt dus ook in een combinatie van acties en therapieën. Eerst
zorgen dan je lichaam weer opgeladen wordt, energie krijgt en daarna zoeken
naar de oorzaak en naar een oplossing.
· Je lichaam moet weer opgeladen worden. Het belangrijkste hierbij is rust!
· Zorg dat je in beweging blijft, dus rustig bewegen en daar bedoel ik geen
krachtsport of andere fanatieke sporten bij. Het gaat om wandelen in de
frisse lucht, stukje fietsen. Door te wandelen of te fietsen ontspan je je
hoofd en zorg je voor extra zuurstof.
· Geactiveerde zuurstof behandeling, voor energie, detoxeren etc. (zie
hiervoor geactiveerde zuurstoftherapie)
· Advies voeding en ondersteunende voedingssupplementen.
· Regressie therapie, waar komt je stress vandaan.
· Negatieve gedachten ombuigen naar positieve gedachten. BURNIN
is inbranden of inprenten. BURNIN is het inbranden van andere gedachten
en gedrag met als resultaat nieuwe gedachten met bijbehorend gedrag.
· Het leren herkennen van de eigen grenzen, zowel de geestelijke als de
lichamelijke grenzen. Er wordt ook aandacht besteed aan belemmerende
overtuigingen en hulpbronnen. Een bewustwordingsproces.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards