Decimale getallen vmbo-kgt12 | PDF-versie

advertisement
Decimale getallen vmbo-kgt12
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
25 mei 2016
Licentie
CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/57050
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Decimale getallen
Uitleg en opgaven
Toets
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Decimale getallen vmbo-kgt12
Decimale getallen
Uitleg en opgaven
Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:
KB: Decimale getallen
Maak daarna de volgende opgaven.
Decimale getallen
kn.nu/d9l6o
1
a. Hieronder zie je acht getallen.
Omcirkel de getallen met twee cijfers achter de komma.
b.
Vul in groter of kleiner
is
dan
is
dan
is
is
dan
dan
c.
Hiernaast zie je een getallenlijn.
Welk getal hoort bij de pijl?
2
Je gaat een woordjestoets doen.
Je moet
Engelse woorden vertalen.
Heb je alles goed dan krijg je een
.
Voor iedere twee fouten gaat er één punt van je cijfer af.
a.
Pagina 2
Decimale getallen vmbo-kgt12
b.
c.
Welk cijfer krijg je als je
fouten hebt?
Welk cijfer krijg je als je
fouten hebt?
En welk cijfer hoort bij
fouten?
3
Bekijk de getallenlijn.
a.
b.
c.
Schrijf twee getallen op die tussen
en
Schrijf ook twee getallen op die tussen
liggen.
en
liggen.
Vul in:
ligt tussen
en
is
dan
.
is
dan
.
.
4
Hieronder zie je acht getallen.
Schrijf de acht getallen op van klein naar groot.
5
Schrijf de letter A t/m E op en zet de juiste getallen erachter.
6
Bekijk de getallenlijn.
a.
Pagina 3
Decimale getallen vmbo-kgt12
Welk getal ligt precies in het midden tussen
b.
c.
d.
en ?
Welk getal ligt precies in het midden tussen
en
?
Welk getal ligt precies in het midden tussen
en
?
Welk getal ligt precies in het midden tussen
en
?
7
Je mag alleen de cijfers ,
en
gebruiken.
Ieder cijfer mag je één keer gebruiken.
Je kunt dan bijvoorbeeld het getal
maken, maar ook het getal
.
Probeer eens uit te zoeken hoeveel verschillende getallen je zo kunt maken?
Toets
Je sluit de paragraaf Decimale getallen af met een toets.
Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de
goede antwoorden.
Succes!
Decimale getallen
kn.nu/5a301
1 van 3
Je ziet vier getallen. Zet ze in volgorde van grootte.
Zet het kleinste getal bovenaan.
Pagina 4
Decimale getallen vmbo-kgt12
a. 18,05
b. 17,9
c. 17,95
d. 18,1
2 van 3
Je ziet vier getallen. Zet ze in volgorde van grootte.
Zet het kleinste getal bovenaan.
a. 8,54
b. 8,6
c. 9,3
d. 9,03
3 van 3
Welk van de volgende getallen heeft twee decimalen?
a. 2,4
b. 4,32
c. 4,043
d. 20,8
Pagina 5
Decimale getallen vmbo-kgt12
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
25 mei 2016 om 15:13
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO theoretische leerweg, 1;
VMBO gemengde leerweg, 1;
Leerinhoud en
Breuken en decimale getallen - schrijfwijze; Rekenen/wiskunde; Breuken en
doelen
decimale getallen - omzetten; Getallen en variabelen; Getallen, getalsystemen
en -relaties;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Trefwoorden
Pagina 6
leerlijn, rearrangeerbare
Decimale getallen vmbo-kgt12
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards