2. Onderwerp van het onderzoek

advertisement
Onderzoeksplan
Titel
Opdrachtgever
Versie X
Opleiding, school
Namen auteurs
Onderzoeksplan
Titel
Opdrachtgever
Versie
Plaats, maand + jaar
Opleiding, school
Volledige namen auteurs
Studentnummer
Organisatie plus naam opdrachtgevers
Namen begeleiders
Titel + naam + opdrachtgever
2
Inhoudsopgave
1.
Inleiding ........................................................................................................ 4
2.
Onderwerp van het onderzoek............................................................. 5
3.
Doelstelling en probleemstelling ......................................................... 6
4.
Theoretisch kader ...................................................................................... 7
5.
Onderzoeksinstrumenten ....................................................................... 8
6.
Organisatie................................................................................................... 9
9.
Haalbaarheid en risico’s .....................................................................12
De inhoud van het onderzoeksplan is te gebruiken bij stap 2 van het boek “Zo doe je een
onderzoek” (2012) van Roel Grit en Mark Julsing, Noordhoff Uitgevers.
Om bovenstaande inhoudsopgave te actualiseren, klik met de rechtermuis op “veld
bijwerken”.
Titel + naam + opdrachtgever
3
1.
Inleiding
In de inleiding komt bijvoorbeeld een korte uitleg van wat een onderzoeksplan inhoudt en de
aanpak die je kiest.
Titel + naam + opdrachtgever
4
2.
Onderwerp van het onderzoek
In dit hoofdstuk kun je de relevante achtergronden van je onderzoek melden, zoals een
beschrijving van de organisatie, van het onderzoeksonderwerp en van de aanleiding van het
onderzoek. Verder kun je nog iets zeggen over jouw rol en de relevantie van je onderzoek.
Titel + naam + opdrachtgever
5
3.
Doelstelling en probleemstelling
In dit hoofdstuk beschrijf je de definitieve doelstelling en de definitieve probleemstelling
opgesplitst in de onderzoeksvragen.
Titel + naam + opdrachtgever
6
4.
Theoretisch kader
In dit hoofdstuk geef je een beschrijving van de theorie die je gaat gebruiken en geef je een
definitie van de gebruikte begrippen.
Titel + naam + opdrachtgever
7
5.
Onderzoeksinstrumenten
Om goed onderzoek te doen moet je de juiste hulpmiddelen, methoden en modellen inzetten.
Deze zijn gebaseerd op je theoretisch kader en moeten aansluiten bij je onderzoeksvragen.
Titel + naam + opdrachtgever
8
6.
Organisatie
Wie zijn betrokken bij het onderzoek? Wat is hun rol en hoe ga je je onderzoek organiseren?
Wie krijgt welke informatie? Welke overlegmomenten zijn er?
Titel + naam + opdrachtgever
9
7.
Planning
In je planning leg je vast wat je op gaat leveren en wie wat wanneer doet met welke
hulpmiddelen.
Titel + naam + opdrachtgever
10
8.
Kosten
Een kostenbegroting geeft een overzicht van de te verwachten uitgaven.
Titel + naam + opdrachtgever
11
9.
Haalbaarheid en risico’s
In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van de haalbaarheid en de afbakening van je
onderzoek. Er worden vragen beantwoord als: Is je onderzoek haalbaar binnen de gestelde
tijd? Zijn je onderzoeksinstrumenten en onderzoeksobjecten beschikbaar? Is er voldoende
budget beschikbaar?
Titel + naam + opdrachtgever
12
Download