1 - Onafhankelijk Leven

advertisement
BOL-BUDIV vzw
Kerkstraat 108 / 9050 Gentbrugge
Tel: 09/324.38.77 | Fax: 09/324.38.79
[email protected] | www.bol-budiv.be
Advertentie-overeenkomst 2010
Deze overeenkomst tussen enerzijds BOL-BUDIV vzw1
en anderzijds
,
hierna de opdrachtgever genoemd,
betreft de bestelling en plaatsing van advertenties in naam van de opdrachtgever
in de driemaandelijkse nieuwsbrief van BOL-BUDIV.
1.
Gegevens opdrachtgever
Naam bedrijf:
Naam Vertegenwoordiger:
Functie:
Straat:
Huisnr:
Postcode:
Gemeente:
Land:
Telefoonnummer:
GSM:
Btw-nr:
Rekeningnr:
E-mailadres:
Webadres:
2.
Duur overeenkomst
De opdrachtgever gaat een overeenkomst van één jaar aan. Het contract gaat in op 1
januari 2010 en eindigt op 31 december 2010.
3.
Technische aspecten
De opdrachtgever wenst volgende ruimte te reserveren in de nieuwsbrief:
1/1 pagina en kiest voor:
210 x 297 mm (A4 staand)
1/2 pagina en kiest voor:
105 x 297 (Staand)
210 x 148 (A5 liggend)
1 BOL-BUDIV vzw adviseert en ondersteunt mensen met een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) en
Persoonsgebonden Budget (PGB). Meer dan 1.700 Vlamingen met een handicap hebben een PAB of PGB.
Hiermee organiseren zij zelf hun zorg en leiden zij een onafhankelijk leven.
1 /2
1/4 pagina en kiest voor:
105 x 148 (A6 staand)
210 x 74 (Liggend)
52 x 148 (Staand)
105 x 74 (A7 liggend)
1/8 pagina en kiest voor:
De opdrachtgever wil de advertentie laten verschijnen in:
1 editie in de maand (1 maand)*:
2 edities in de maanden (2 maanden)*:
3 edities in de maanden (3 maanden)*:
4 edities
(met de 1ste advertentie aan halve prijs indien geboekt voor 1 december 2009)
* Voor verschijningsdata zie de bijlage ‘Advertenties Nieuwsbrief 2010’.
4.
Facturatie en opzeg

De opdrachtgever ontvangt van BOL-BUDIV vzw een factuur voor
advertentiekosten. Deze factuur wordt door BOL-BUDIV opgestuurd naar de
opdrachtgever na verschijning van elke editie.

Ja/nee, De opdrachtgever maakt gebruik van de kortingsactie, daar hij zijn
overeenkomst heeft gesloten ten laatste op 1 december 2009.

Het contract is jaarlijks opzegbaar door beide partijen, ten laatste één maand voor
het begin van het daaropvolgende jaar.

BOL-BUDIV heeft het recht om de tarieven jaarlijks aan te passen.

De opdrachtgever verklaart de tarieven en technische specificaties ontvangen te
hebben en verklaart zich akkoord met de overeenkomst.
Beide partijen verklaren de overeenkomst voor akkoord op
(datum).
Voor BOL-BUDIV vzw,
Voor de opdrachtgever,
Eva Menschaert
Coördinator Communicatie
(naam vertegenwoordiger)
2 /2
Download