GEMEENTE ZEDELGEM

advertisement
Speelpleinkrant 2012
Op maandag 2 juli 2012 geven we terug het startschot van een nieuwe SPW en met een
spectaculaire opening! Ook dit jaar staan weer heel wat toffe, spannende en creatieve activiteiten
op het programma. We verwachten jullie dan ook weer massaal op één van onze pleinen.
Locaties
- SPW Aartrijke: Gemeentelijk domein Jonkhove, Aartrijksestraat 9B, Aartrijke
- SPW Loppem: Sporthal de Strooien Hane, A. Van Caloenstraat 2, Loppem
- SPW Veldegem: Gemeentelijke jeugdlokalen, Bosdreef 4, Veldegem
- SPW Zedelgem: Jeugdcentrum (achterkant Groene Meersen), Stadionlaan 48,, Zedelgem
- SWAP en SWOP: Gemeentelijk domein Groenhove, Ruddervoordsestraat 2 (kruispunt Zuidwege),
Zedelgem
Leeftijd
Voor alle werkingen gelden volgende leeftijden: volgens schooljaren
GROEP
KLEUTERS
1-2-3
4-5-6
SWOP
SWAP
Schooljaa
r
1ste – 2de – 3de
kleuter
1ste – 2de – 3de
leerjaar
4de – 5de – 6de
leerjaar
Leeftijdscategorie
Vanaf 3 tot 5
jaar
6 jaar tot 8 jaar
9 jaar tot11
jaar
Gaan naar of
zitten in 1ste
graad van
middelbaar
12 jaar tot 13
jaar
Gaan naar of
zitten in 2de
graad van
middelbaar
14 jaar tot 15
jaar
(en pampervrij)
Data
De activiteiten van de SPW, SWOP en SWAP lopen van maandag 2 juli t.e.m. woensdag 29
augustus.
Er is geen SPW en SWAP/SWOP op woensdag 15 augustus (OLV Hemelvaart), donderdag 30
augustus (opkuis) en vrijdag 31 augustus (evaluatie).
Dagopvang
De dagopvang van Loppem verhuist naar het nieuwe jeugdcentrum in de Groene Meersen te
Zedelgem!! Enkel in Zedelgem is er dus een dagopvang. Vanaf 7 uur kunnen de kinderen terecht in
het jeugdcentrum. Er wordt een volledige dag gespeeld en er staan duizelingwekkende
avonturen, creatieve namiddagen en fantastische activiteiten op het programma.
Uurregeling
Voormiddag (enkel Zedelgem):
07.00 uur - 09.00 uur: Inschrijvingen & vrij spel
09.00 uur - 10.30 uur: Programma
10.30 uur - 11.00 uur: Drank en vrij spel
11.00 uur - 12.30 uur: Programma
12.30 uur - 13.00 uur: Eten (soep + eigen lunchpakket)
Namiddag (iedere deelgemeente):
13.00 uur - 14.00 uur: Inschrijvingen & vrij spel
14.00 uur - 15.30 uur: Programma
15.30 uur - 16.00 uur: Drank & vrij spel
16.00 uur - 17.00 uur: Programma
17.00 uur - 17.30 uur: Vrij spel
Tijdens gezamenlijke en/of speciale activiteiten kan deze uurregeling aangepast worden. In
principe verlaten de kinderen het speelplein niet voor 12u30 (voormiddag) of 17 uur (namiddag).
Themawerking SPW
Elke dag wordt rond één bepaald onderwerp gewerkt. Van reuzen en kabouters over circus tot
griezelen via het bos onder beestenboel naar reis rond de wereld. Zo wordt elke dag voor de
kinderen weer een onvergetelijk avontuur. Natuurlijk mogen de kinderen zich altijd verkleden in het
thema van de dag, dat maakt het avontuur nog echter.
SWOP & SWAP - Tieneractiviteiten
Na een positieve evaluatie van de twee tienerwerkingen, is er terug SWOP en SWAP! Dus één voor
de 1ste graad van het secundair onderwijs (SWOP) en één voor de 2de graad (SWAP). Ga je dus
naar of zit je in het 1ste t.e.m. 4de middelbaar, dan kan je deelnemen aan de SWOP of SWAP
activiteiten.
Voor deze jongeren staat deze zomer opnieuw heel wat op het programma: o.a. gaming,
paintball, waterski, Bellewaerde, kinepolis, zwemmen, bowling, dorpsspel,… Je kan het zo gek niet
bedenken of het gebeurt deze zomer. Zin om mee te doen? Geen probleem. Je schrijft je (liefst)
vooraf in voor een activiteit. Elke jongere die in aanmerking komt voor onze tienerwerking krijgt een
apart programmaboekje met uitvoerige uitleg over de geplande activiteiten (plaats, uur, datum,
kostprijs, …) toegestuurd!
Begeleiding
Voor de vlotte en optimale functionering van de speelpleinwerking worden dit jaar 16
jobstudenten aangeworven. Deze jongeren werden door een jury geselecteerd op basis van hun
ervaring met kinderen en jongeren, hun studies en het volgen van animatorencursussen.
Verantwoordelijkheidsgevoel, ervaring en het bezitten van een attest van hoofdanimator waren bij
de selectie de belangrijkste criteria. Er zijn per maand telkens 7 jobstudenten-teambegeleiders. Per
maand is er ook 1 jobstudent verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende
speelpleinen. Naast de jobstudenten wordt beroep gedaan op heel wat monitoren, die zorgen
voor de begeleiding binnen de verschillende leeftijdsgroepen. Ook deze jongeren zullen zich
tijdens de zomer 100 % inzetten voor hun werking. Uw kinderen zijn dus in goede handen!
Deelnameprijs
Net als vorig jaar werken we met jetons. Dit om de geldomloop op de pleinen te verminderen. Het
betalen op het speelplein zelf vervangen we door jetons. Voordeel: de hoeveelheid geld op het
speelplein wordt veel kleiner en door de invoer van jetons is er een grotere korting als je direct voor
een volledige week betaald. Ook zullen er geen problemen meer zijn m.b.t. het teruggeven van
geld (tekort aan muntstukken, enz.).
PERIODE
Namiddag
Voormiddag (enkel Zedelgem – soep
inbegrepen)
Volledige dag (enkel Zedelgem – soep
inbegrepen)
AANTAL JETONS
1 jeton
5 jetons
10 jetons
AANTAL JETONS
1 jeton per kind
1 jeton per kind
2 jetons per kind
PRIJS
4 EUR
16 EUR (= 4 jetons + 1 jeton gratis)
32 EUR (= 8 jetons + 2 jetons gratis)
De jetons kan je op voorhand kopen (vanaf 1 juni ) op volgende plaatsen:
 Jeugdcentrum Zedelgem
 Gemeentehuis Zedelgem, Veldegem, Aartrijke, Loppem
 Bibliotheek Veldegem, Aartrijke, Loppem
 Per deelgemeente een buurtwinkel:
o ’t Prutske – Kon. Astridstraat 16, 8210 Veldegem
o Ip Zilleghem Platse – Groenestraat 10, 8210 Zedelgem
o Octa + – Autobaan 19, 8210 Loppem
Verzekering
Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten bij Ethias.
Bij een ongeval worden de nodige maatregelen getroffen en brengen we de ouders zo vlug
mogelijk op de hoogte. De verzekering geldt niet voor gebroken brillen, uurwerken, gescheurde
kledingstukken, diefstal of verlies.
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang van elk speelplein uitgehangen. Door inschrijving
verklaren de ouders en hun kind(eren) er zich mee akkoord.
Medisch attest
Voor elk kind dat naar de speelpleinwerking komt moet een medisch attest ingevuld en
ondertekend worden door de ouders. Dit medisch attest is niet enkel belangrijk voor de veiligheid
van uw eigen kind maar dient ook als contactgegevens voor het fiscaal attest. Zorg er dus voor
dat je bij de inschrijving de correcte gegevens doorgeeft.
Fiscaal attest
Als ouder kan je de kosten voor de SPW van elk kind jonger dan 12 jaar inbrengen in je belastingen.
De SPW zorgt ervoor dat elk deelnemend kind jonger dan 12 jaar automatisch een fiscaal attest
toegestuurd krijgt. Zorg er dus voor dat je bij de inschrijving de correcte gegevens doorgeeft. Het
fiscaal attest voeg je bij je belastingsaangifte.
Informatie
Heb je verder nog vragen? Wil je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
de gemeentelijke jeugddienst, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem, 050/288.602.
Coördinatoren en teambegeleiders
PLEIN
JULI
AUGUSTUS
Coördinator
Aartrijke
Loppem
Veldegem
Zedelgem Voormiddag
Zedelgem Namiddag
SWOP
SWAP
Tim Decuypere
Imke Dumarey
Thijs Schabalie
Hanne Puype
Jolien Van Eenoo
Dennis Mahieu
Marlies Denys
Kim Clarisse
Sarah Vanhullebus
Sharon Goethals
Charlot Denoo
Lema Manuela
Florcha Depestel
Liesbeth Yde
Frauke Debacker
Lies Sinnesael
Voor vragen over de speelpleinwerking/SWOP/SWAP kan je tijdens de zomermaanden terecht bij
bovenstaande coördinatoren. Hun rechtstreeks nummer vind je hieronder.
Gemeentelijke jeugddienst
FUNCTIE
Coördinator
Jeugdconsulente
Verantwoordelijke SPW
jeugddienst
Verantwoordelijke
SWOP/SWAP jeugddienst
Coördinator Speelpleinwerking Zomervakantie
T: 0472/43.85.01
Melina Ziani
Snellegemsestaat 1- 8210 Zedelgem
T: 050/288.602
E: [email protected]
Pepijn Vyvey
Stadionlaan 48 – 8210 Zedelgem
E: [email protected]
Alex Vandaele
Stadionlaan 48 – 8210 Zedelgem
T: 050/288.602
Schepen van jeugd
Annick Vermeulen
E: [email protected]
Overzicht van de verschillende speelpleinthema’s:
DATUM
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
16/07
17/07
18/07
19/07
20/07
23/07
24/07
25/07
26/07
27/07
30/07
31/07
01/08
02/08
03/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
27/08
28/08
29/08
ZEDELGEM
Fantasie
Spelnamiddag
Leger
Muziek
Piraten
Circus
Spelnamiddag
Onderwaterwereld
Oertijd
Beestenboel
Kinderen baas
Spelnamiddag
Kleuren
Wereld op zijn kop
Middeleeuwen
Superhelden
Spelnamiddag
Boerderij
Beroepen
Cowboy &
Indianen
Spelnamiddag
Sprookjes
Robots
Feest
Reis rond de
wereld
Spelnamiddag
Casino
Vettig en prettig
Kabouters
Olympische spelen
Gezelschapsspelen
1 tegen allen
Griezelen
Studio 100
Spelnamiddag
Rock & roll
Aliens &
Astronauten
Vakantie
Pret met afval
LOPPEM
VELDEGEM
JULI
Spectaculaire startdag
Beestenboel
Cowboy & Indianen
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Kinderen baas
Sprookjes
Wereld op zijn kop
Robots
Middeleeuwen
Feest
Superhelden
Reis rond de wereld
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Boerderij
Casino
Beroepen
Vettig en prettig
Cowboy & Indianen
Olympische spelen
Sprookjes
Gezelschapsspelen
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Kabouters
Pret met afval
Robots
1 tegen allen
Feest
Griezelen
Reis rond de wereld
Studio 100
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Casino
Rock & roll
Uitstap
Vettig en prettig
Aliens & Astronauten
Olympische spelen
Fantasie
AUGUSTUS
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Gezelschapsspelen
Leger
1 tegen allen
Muziek
Griezelen
Piraten
Studio 100
Circus
AARTRIJKE
Olympische spelen
Spelnamiddag
Gezelschapsspelen
1 tegen allen
Griezelen
Studio 100
Spelnamiddag
Rock & roll
Aliens & Astronauten
Fantasie
Leger
Spelnamiddag
Vakantie
Muziek
Piraten
Circus
Spelnamiddag
Onderwaterwereld
Oertijd
Beestenboel
Spelnamiddag
Kinderen baas
Wereld op zijn kop
Middeleeuwen
Superhelden
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Rock & roll
Onderwaterwereld
Aliens & Astronauten Oertijd
Kleuren
Vakantie
Fantasie
Beestenboel
OLV Hemelvaart = geen speelpleinwerking
Leger
Kinderen baas
Muziek
Wereld op zijn kop
Piraten
Middeleeuwen
Circus
Superhelden
Spelnamiddag
Spelnamiddag
Onderwaterwereld
Boerderij
Oertijd
Beroepen
Spelnamiddag
Boerderij
Beroepen
Pret met afval
Cowboy & Indianen
Pret met afval
Vakantie
Kabouters
Kleuren
Kleuren
Kabouters
Groot afsluitfeest
Sprookjes
Robots
Feest
Reis rond de wereld
Spelnamiddag
Casino
Vettig en prettig
Kom gerust verkleed af!!
Geen dure kledij aandoen a.u.b. want op het speelplein wordt geravot en gespeeld!
Overzicht van de verschillende SWOP/SWAP-activiteiten:
DATUM
SWOP
SWAP
JULI
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07
Verrassingsactiviteit op verplaatsing !
Stadsspel Brugge
Leuk zwempartijtje - Olympiabad Brugge
Sportkriebels Jabbeke
Kinepolis Brugge
Verrassingsactiviteit op verplaatsing !
Kinepolis Brugge
Stadsspel Brugge
Sportkriebels Jabbeke swap
Leuk zwempartijtje - Olympiabad Brugge
09/07
10/07
11/07
12/07
13/07
Watergames met hot-dogs
Paintball Jabbeke
Schuim er op los - Activak
Pimp your body – Graffiti jeugddienst
Crazy ‘Friday the 13th’ griezelgames
Watergames met hot-dogs
Pimp your body – Graffiti jeugddienst
Paintball Jabbeke
Schuim er op los – Activak
Crazy ‘Friday the 13th’ griezelgames
16/07
Aquapiste en pullpaintball – Transfo
Zwevegem
Gaming in de bib en gekke buitenspelletjes
Gaming in de bib en gekke
buitenspelletjes
Bolling & schietlap tornooitje met drankjeshapjes
Aquapiste en pullpaintball – Transfo
Zwevegem
Yummie yummie in Jonkhove
Verrassingsactiviteit
17/07
18/07
19/07
20/07
Bolling & schietlap tornooitje met drankjeshapjes
Filmmuziek: onze eigen clip op YouTube
Verrassingsactiviteit
23/07
24/07
25/07
Yummie yummie in Jonkhove
Crazy ‘Hollywood’ games
Pimp your shirt – Artforum
26/07
Fun in de Legends: pool’n, snooker’n,
bowln’
Walibi
27/07
30/07
31/07
Filmmuziek: onze eigen clip op YouTube
Crazy ‘Hollywood’ games
Fun in de Legends: pool’n, snooker’n,
bowln’
Bellewaerde
Hoe vettiger, hoe prettiger…
Pimp your shirt – Artforum
In en outdoor zwembad Oostende –
frietjes en openluchtfilm (14u – 20u)
01/08
02/08
03/08
Hoe vettiger, hoe prettiger…
In en outdoor zwembad Oostende – frietjes
en openluchtfilm (14u – 20u)
AUGUSTUS
Verrassingsactiviteit
Pimp my car – eigen Swop auto decoreren
Kinepolis Brugge
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
Experimenteerkriebels - Activak
Op je luie krent in de zon: Klein Strand
Crazy ‘Water’ games
Maffe buitenspelen
Mini voetbal tornooitje SWAP tegen SWOP
Maffe buitenspelen
Experimenteerkriebels - Activak
Crazy ‘Water’ games
Op je luie krent in de zon: Klein Strand
Mini voetbal tornooitje SWAP tegen SWOP
13/08
14/08
Gaming in de bib en zwembadfun
Indoor karting & openluchtzwembad Kortrijk
Waterski en bandensplash
Gaming in de bib en zwembadfun
15/08
16/08
17/08
Geen SwOp SwAp activiteit
Verrassingsactiviteit
Verrassingsactiviteit
Waterski en bandensplash
Indoor karting & openluchtzwembad
Kortrijk
Shooting mix: Laserkleiduif-shoot, karabijnRavottersbosspel & spaghetieke
shoot, softpaintball
Ravottersbosspel & spaghetieke
Shooting mix: Laserkleiduif-shoot, karabijnshoot, softpaintball
Crazy ‘Smoefel’ games
Cosy gezelschapsspelen &
pannenkoekenbak
Cool bowling partijtje Legends
Walibi
20/08
21/08
22/08
23/08
Verrassingsactiviteit
Kinepolis Brugge
Pimp my car – eigen Swap auto decoreren
24/08
Bellewaerde
Cool bowling partijtje Legends
27/08
Cosy gezelschapsspelen &
pannenkoekenbak
Verrassingsactiviteit
Waterbuikglijbaan, chiln’n en worstenBBQ
Crazy ‘Smoefel’ games
28/08
29/08
Verrassingsactiviteit
Waterbuikglijbaan, chiln’n en worstenBBQ
CONTACTEER DE JEUGDDIENST OM JE IN TE SCHRIJVEN EN TE HOREN
OF DE ACTIVITEIT WAARAAN JE WILT MEEDOEN NOG NIET VOLZET IS. 
Download