Les 31 - GBS De Fontein(*)

advertisement
Les 31
LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER JEZUS
1. Welke dure olie goot Maria over het hoofd van de Heer Jezus?
2. Bij wie thuis gebeurde dat?
3. Waar ging Judas Iskariot naar toe?
4. Wat wilde hij doen?
5. Wat moesten de discipelen uit Betfage halen?
6. Bij welke berg was dat?
7. Wat zongen de mensen toen de Heer Jezus op het ezelsveulen
Jeruzalem binnen kwam?
8. Hoe vonden Petrus en Johannes het huis waar ze alles klaar
moesten maken voor de Pesachmaaltijd?
9. Wie ging voor het eten van iedereen de voeten wassen?
10. Wat voorspelde de Heer Jezus onder het eten?
11. Wie zou bij de leerlingen komen als Jezus niet meer op
aarde zou zijn?
12. De Joden zeiden dat de Heer Jezus God lasterde en daarom
gedood moest worden. Hoe noemde Jezus zichzelf?
13. Wie moest zijn oordeel ook nog geven?
14. Wat had Judas gekregen voor het verraden van Jezus?
15. Welke profeet had dat al voorspeld?
Nardusolie
Simon
Naar de hogepriester
Jezus overleveren
Een ezel
Bij de Olijfberg
Hosanna voor de zoon van David
Ze moesten een man volgen die een kruik
water droeg
Jezus
Dat Hij zou worden verraden
De Heilige Geest
De zoon van God
Pontius Pilatus
30 zilverstukken
Jeremia
Jesaja 53: 3c en 4a
Hij werd veracht, door ons verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Download