UvA-DARE (Digital Academic Repository) Schild en zwaard van de

advertisement
UvA-DARE (Digital Academic Repository)
Schild en zwaard van de Oktoberrevolutie. De memoires van Sovjet
inlichtingenofficieren 1953-1991
de Jong, B.M.
Link to publication
Citation for published version (APA):
de Jong, B. M. (2004). Schild en zwaard van de Oktoberrevolutie. De memoires van Sovjet inlichtingenofficieren
1953-1991 Maastricht: Shaker Publishing
General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: http://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)
Download date: 18 Jul 2017
Lijstt van afkortingen
ACP(b) )
AFCENT T
ASIO O
ASSR R
AVH H
BND D
BVD D
CC C
CIA A
CIO O
CPSU U
DS S
EM M
FAPSI I
FBI I
FSB B
GKES S
GKNT T
GROe e
HVA A
ICBM M
INO O
ISAA A
IWF F
KGB B
KI I
KR R
MfS S
MGB B
MGOe e
MI5 5
MI6 6
MID D
MVD D
MVT T
NKGB B
Al-Uniee Communistische Partij (bolsjewieken)
Alliedd Forces Central Europe
Australiann Security Intelligence Organization
Autonomee Sovjet Socialistische Republiek
Allamvédelmii Hatósag ('Staatsveiligheidsdienst')
Bundesnachrichtendienst t
Binnenlandsee Veiligheidsdienst
Centraall Comité
Centrall Intelligence Agency
Tsjechischee inlichtingendienst in Londen
Communistischee Partij van de Sovjet Unie
Derzjavnaa Sigoemost ('Staatsveiligheid')
Emigrantyy ('Emigranten')
Federalnojee Agentstvo Pravitelstvennoj Svjazi i Informatsii ('Federaal
Bureauu voor Regeringsverbindingen en Informatie')
Federall Bureau of Investigation
Federalnajaa Sloezjba Bezopasnosti ('Federale Veiligheidsdienst')
Gosoedarstvennyy Komitet Soveta Ministrov SSSR po Vnesjnim
Ekonomitsjeskimm Svjazjam ('Staatscomité van de Ministerraad van de
USSRR voor Buitenlandse Economische Betrekkingen')
Gosoedarstvennyy Komitet Soveta Ministrov SSSR po Naoeke i
Technikee ('Staatscomité van de Ministerraad van de USSR voor
Wetenschapp en Techniek')
Glavnojee Razvedyvatelnoje Oepravlenije ('Hoofddirectoraat voor
Inlichtingen') )
Hauptverwaltungg Aufklarung
Intercontinentall Ballistic Missile
Inostrannyy Otdel ('Buitenlandse Afdeling')
Institoett Stran Azii i Afiriki ('Instituut voor de Landen van Azië en
Afrika') )
Institutt fur Wirtschaftswissenschaftliche Forschung
Komitett Gosoedarstvennoj Bezopasnosti ('Comité voor Staatsveiligheid') )
Komitett Informatsii ('Comité voor Informatie')
Kontrrazvedkaa ('Contra-Inlichtingen')
Ministeriumm für Staatssicherheit
Ministerstvoo Gosoedarstvennoj Bezopasnosti ('Ministerie van
Staatsveiligheid') )
Moskovskii Gosoedarstvenny Oeniversitet ('Moskouse
Staatsuniversiteit') )
Britsee binnenlandse veiligheidsdienst
Britsee buitenlandse inlichtingendienst
Ministerstvoo Inostrannych Del ('Ministerie van Buitenlandse Zaken')
Ministerstvoo Vnoetrennych Del ('Ministerie van Binnenlandse Zaken')
Ministerstvoo Vnesjnej Torgovli ('Ministerie van Buitenlandse Handel')
Narodnyy Komissariat Gosoedarstvennoj Bezopasnosti
('Volkscommissariaatt voor Staatsveiligheid')
55
NKVDD
NSAA
NTSS
OGPOee
OOO
OOeNN
OSSS
OVIRR
POUMM
PRR
RJaNN
RSFSRR
SAA VAK
SDII
SjONN
SKK
SMERSjj
SOOeDD
StBB
SVRR
SS WT
TASSS
TFPP
Tsjekaa
UBB
UFJJ
VAAPP
VPKK
Z-22
Narodny Komissariat Vnoetrennych Del ('Volkscommissariaat voor
Binnenlandsee Zaken')
National Security Agency
Narodno-Troedovoj Sojoez ('Unie voor Volk en Arbeid')
Objedinennoje Gosoedarstvennoje Polititsjeskoje Oepravlenije
('Verenigdd Politiek Staatsdirectoraat')
Osobye Otdely ('Speciale Afdelingen')
Organizatsia Oekrainskich Natsionalistov ('Organisatie van
Oekraïensee Nationalisten')
Office of Strategie Services
Otdel Viz i Registratsia ('Afdeling voor Visa en Registratie')
Partido Obrero de Unificacion Marxista
Polititsjeskaja Razvedka ('Politieke Inlichtingen')
Raketno-Jadernoje Napadenije ('Nucleaire Raketaanval')
Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Sotsjialistitsjeskaja Respoeblika
('Russischee Sovjet Federale Socialistische Republiek')
Iraanse geheime dienst
Strategic Defense Initiative
Sjkola Osobogo Naznatsjenia ('School met een Bijzondere Opdracht')
Sovetskaja Kolonia ('Sovjet Kolonie')
Smertj Sjpionam ('Dood aan Spionnen')
Sistema Obedinjonnogo Oetsjota Dannych o Protivnike (' Systeem
vann Gezamenlijke Registratie van Gegevens over de Tegenstander')
Statni Bezpecnost (' Staatsveiligheid')
Sloezjba Vnesjnej Razvedki ('Buitenlandse Inlichtingendienst')
Sektor Wissenschaft und Technik
Telegramoje Agentstvo Sovetskogo Sojoeza ('Telegraafagentschap
vann de Sovjet Unie')
Tajnoje Fizitsjeskoje Proniknovenije ('Geheime Fysieke Penetratie')
Tsjrezvytsjajnaja Komissia po Borbe s Kontrrevoljoetsijej i
Sabotazjemm ('Buitengewone Commissie ter Bestrijding van
Contrarevolutiee en Sabotage')
Urza^d Bezpieczenstwa ('Veiligheidsdirectoraat')
UntersuchungsausschuB Freiheitlicher Juristen
Vsesojoeznoje Agentstvo po Avtorskych Pravam ('Al-Unie Bureau
voorr Auteursrechten')
Vojenno-Promysjlennaja Komissia ('Militair-Industriële
Commissie') )
Poolse militaire inlichtingendienst
66
'Opp 20 december 1917 werd op initiatief van Vladimir Iljitsj Lenin de Al-Russische
Buitengewonee Commissie ter Bestrijding van Contrarevolutie en Sabotage [Vetsjeka]
opgericht.. (...) Zo begon de strijdbare activiteit van de Vetsjeka, die in de ware zin
vann het woord het schild en het zwaard van de Oktoberrevolutie werd.'
(KGB-voorzitter(KGB-voorzitter Joeri Andropov op 20 december 1967)
77
Download