Eerste Leerjaar

advertisement
Eerste
Leerjaar
1
www.lessenpakket.be
Afrikaantjes in de klas!
Doelen
Werkwijze
• de zaadjes correct zaaien volgens een gegeven
stappenplan;
• kunnen verwoorden wat plantjes nodig hebben
om goed te groeien;
• zin voor verantwoordelijkheid en liefde voor de
natuur opvoeren: zorg dragen voor de plantjes.
Toon de leerlingen de zaadjes.
Vraag hen waartoe deze dienen of waarom zaadjes
geplant of gezaaid worden. Wellicht zullen de
meeste kinderen zelf wel het idee aanbrengen.
Bespreek met de leerlingen wat plantjes nodig
hebben om te groeien: aarde, water, licht en
warmte.
Stel de kinderen voor het probleem: “Wat moeten
we doen om de zaadjes aan het kiemen (= groeien)
te krijgen?”
Kom tot onderstaand stappenplan, dat we meteen
ook uitvoeren:
1. Geef elk kind een plastic bakje.
2. Vul het plastic bakje met plantaarde.
3. Plant er voorzichtig de zaadjes in.
4. Bedek de zaadjes met een laagje aarde en druk
zachtjes aan.
5. Met een gieter geef je alles een beetje water.
6. Zet het bakje op een warme, goed verlichte
plaats, bijvoorbeeld op een vensterbank.
7. Vergeet niet de zaadjes regelmatig water te
geven.
8. Wat vinden de leerlingen van het Afrikaantje?
Vooraf
Voorzie het nodige materiaal:
• plastic bakjes
• plantaarde
• zaadjes van Afrikaantjes
• water
• gieter
Tip:
Werk eventueel met een kalender. Daarop
kun je aanduiden wanneer de zaadjes gezaaid
zijn, wanneer de eerste sprietjes tevoorschijn
kwamen…
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 24
1
De delen van een bloem
en een plant
Doelen
• de verschillende onderdelen van een bloem
kennen en kunnen benoemen;
• de verschillende onderdelen van een plant
kennen en kunnen benoemen;
• de woordkaarten bij de juiste onderdelen en.
Toon de leerlingen de tekening van een plant.
Ook nu verwoorden ze dat een plant uit
verschillende delen bestaat, net zoals een bloem.
Welke delen kennen we al? Laat deze aanduiden
op de prent.
Onderdelen van een plant
Materiaal
•
•
•
•
voor elke leerling een knip- en plakblad
schaar
lijm
kleurpotloden
•
•
•
•
stengel
bladeren
wortels
bloem
Werkwijze
Toon de leerlingen de tekening van een bloem.
Laat hen vaststellen dat een bloem uit
verschillende delen bestaat, net zoals een kind ook
verschillende lichaamsdelen heeft.
Welke delen kennen de leerlingen al? Laat ze deze
aanduiden op de prent.
Onderdelen van een bloem
•
•
•
•
bloemblad
steel
blad
wortel
Geef de leerlingen nu het knip- en plakblad.
Ze knippen de woordkaarten uit en kleven die in
het juiste kadertje.
Wanneer de leerlingen klaar zijn, mogen ze de
bloem en de plant inkleuren.
Tip:
Vertrek liefst van een echte plant en ga dan
over naar de tweedimensionale voorstellingen.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 25
1
De delen van een bloem
en een plant
bloemblad
www.lessenpakket.be
steel
blad
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 26
wortel
1
De delen van een bloem
en een plant
stengel
www.lessenpakket.be
blad
wortel
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 27
bloem
1
Hoe heet ik?
Hoe zie ik eruit?
Doelen
Werkwijze
• een passende, creatieve naam bedenken voor
een bloem of een plant;
• de bloem en plant inkleuren zoals deze er
volgens hen kan uitzien.
Toon een afbeelding van een, voor de leerlingen
onbekende, bloem. Of beter nog: toon hen een
echte bloem waarvan ze de naam niet kennen.
Bevraag of iemand deze bloem kent. Vraag hen een
naam te bedenken voor deze bloem.
Doe hetzelfde met de plant.
Daarna mogen de leerlingen de bloem en de plant
inkleuren. Ze kiezen zelf hoe hun bloem eruit ziet.
Materiaal
• tekeningen
• kleurpotloden
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 28
1
Bloemen hier,
bloemen daar…
Doelen
Werkwijze
• een bloemstuk creatief en esthetisch tot een
mooi geheel kunnen creëren;
• verwonderd zijn over wat allemaal met bloemen
kan aangemaakt worden.
De leerkracht heeft al het materiaal tentoongesteld
op een demotafel.
Vraag hen waarvoor dat materiaal dient.
De leerlingen ontdekken nu zelf wel dat we
bloemstukjes gaan maken.
Bespreek:
• Waarop moeten we letten wanneer we
bloemstukjes maken?
p De bloemen moeten voldoende stevig vast
zitten in het schuim.
p De bloemen mogen niet te ver van elkaar
staan.
…
Vooraf
Vraag de leerlingen om bloemen mee te brengen.
Materiaal
•
•
•
•
•
bloemen en blaadjes
oasis
schaar om steeltjes in te korten
ijzerdraad om te steunen
kniptang
De leerlingen gaan zelf aan de slag.
Tip:
• Je kunt eventueel een ouder inschakelen om
de kinderen mee te begeleiden.
• Je kunt dit bloemstukje als geschenkje geven
voor moederdag, grootouderdag, …
• Voorzie een afrondend waarderingsgesprek,
vanuit een positieve ondertoon.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 29
1
Bloemen horen bij elkaar!
Doelen
• weten welke bloemen bij elkaar horen op basis
van hun kleur;
• winnen en verliezen op een aanvaardbare
manier uiten;
• inzien dat eerlijk spelen het haalt op oneerlijk
spel.
Vooraf
Voorzie voldoende kwartetten, zodat de leerlingen
in kleine groepjes van 3 à 4 kinderen het spel
kunnen spelen.
Materiaal
Wit:
• madeliefje
• margriet
• haagwinde
• meiklokje
Rood:
• roos
• klaproos
• rode klaver
• vingerhoedskruid
Geel:
• zonnebloem
• paardenbloem
• boterbloem
• speenkruid
Blauw:
• vergeet-me-nietje
• ooievaarsbek
• blauwe druifjes
• kattekruid
• kwartetten
Werkwijze
Laat de kinderen verwoorden hoe een kwartetspel
in zijn werk gaat.
Toon hen het spel met de bloemen. Ze zijn vooraf
ingekleurd of de kinderen doen het zelf.
Opdracht: verzamel telkens vier bloemen van
eenzelfde kleur.
De leerlingen spelen in groepjes van 3 à 4
leerlingen het kwartet.
De leerkracht duidt op elke kaart met een stift de
kleur aan!
Paars:
• aster
• lis
• viooltje
• speerdistel
Oranje:
• zinnia
• dahlia
• goudsbloem
• Afrikaantje
Tip:
• Voor meer afbeeldingen en info, neem een
kijkje op www.zoekjeplant.be.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 30
1
Bloemen horen bij elkaar!
madeliefje
margriet
Haagwinde
meiklokje
roos
klaproos
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 31
1
Bloemen horen bij elkaar!
rode klaver
vingerhoedskruid
zonnebloem
paardenbloem
boterbloem
speenkruid
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 32
1
Bloemen horen bij elkaar!
vergeet-me-nietje
ooievaarsbek
blauwe druifjes
grasklokje
aster
lis
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 33
1
Bloemen horen bij elkaar!
viooltje
speerdistel
zinnia
dahlia
goudsbloem
Afrikaantje
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 34
1
Ik duim…
van een sprookjestuin.
Doelen
Werkwijze:
• een persoonlijke, unieke voorstelling creëren bij
de inhoud van het verhaal;
• dit authentiek beeld meedelen aan anderen en
verrijken door anderen;
• op een originele manier hun droomtuin
visualiseren via een tekening;
• de eigen droomtuin voorstellen aan anderen en
waarderen hoe anderen dit (anders) weergeven.
Vraag de leerlingen om een rustig plekje in de klas
te zoeken.
Zet ontspannende achtergrondmuziek op en laat
ze de ogen sluiten.
Vertel nu met een zachte stem.
Materiaal
• rustige achtergrondmuziek
• tekenpapier
• kleurpotloden en stiften
Je wandelt buiten. Het is mooi weer, de zon schijnt,
er waait een zacht windje.
De vogels fluiten en de vlinders fladderen vrolijk in
het rond.
Je wandelt verder. Overal waar je kijkt, zie je gras,
bomen en kleurrijke bloemen en planten.
Plots kom je aan een hek. Voorzichtig doe je het
open. Wat je nu ziet, is echt fantastisch. Dit is echt je
droomtuin! Zo’n tuin zou je zelf ook wel willen!
Laat de achtergrondmuziek nog even spelen
alvorens de kinderen de ogen openen, zodat ze
hun fantasie op een persoonlijke manier vorm
geven en ontwikkelen.
Ze verwoorden aan elkaar wat ze zoal zagen in hun
droomtuin. Op die manier verruimen kinderen hun
eigen voorstellingswereld.
Geef nu aan elke leerling een blad en
kleurpotloden waarop ze hun droomtuin gaan
tekenen.
Tijdens het visueel voorstellen, kun je de muziek
opnieuw opzetten.
Als ze klaar zijn, stellen de kinderen aan de hand
van hun realisatie, hun droomtuin voor aan de
anderen.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 35
1
Een groene school!
Doelen
Werkwijze
• persoonlijke ideeën aanreiken voor een groene
school;
• anderen aanmoedigen om mee te werken aan
een groene school;
• bewust worden van en verantwoordelijkheid
opnemen voor een groene school.
Bespreek met de leerlingen:
• Hebben jullie thuis planten of bloemen? Wat
vind je er (minder) leuk aan? Waarom?
• Als jij zou mogen beslissen, zou je meer of
minder planten thuis voorzien?
• Vind je planten en bloemen leuk in de klas?
Welke? Waarom wel of niet?
• Hoe kunnen we van onze klas een groene klas
maken?
• Zouden we ook een groene school kunnen
ontwerpen?
• Hoe gaan we tewerk?
• …
Materiaal
• planten
• tekenpapier
• kleurpotloden
Geef de leerlingen zelf inspraak in de uitbouw van
‘hun’ groene klas. Laat hen ook zelf voor de plantjes
zorgen, het onderhoud ervan, het uitplanten...
Hoe kunnen we een groene school worden? Reik
eventueel zelf suggesties aan, bv. affiches maken,
een slogan bedenken, …
Tip:
• Neem zeker een kijkje op
www.groeninbedrijf.be.
• Is een groene school moeilijk realiseerbaar,
voorzie dan zeker een groene hoek in je klas
of in meerdere klassen.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 36
1
Van zaadje tot bloem...
een lange weg!
Doelen
Werkwijze
• de evolutie van zaadje tot bloem kennen en deze
weergeven in een dominopuzzel;
• aan de hand van de puzzel de verschillende
fasen verwoorden.
Toon de vergrote dominoprent van een boeket
bloemen of van een plant die in huis staat.
Bespreek samen met de leerlingen.
• Wat zie je op de prent?
• Hoe is die bloem of plant ontstaan, gegroeid en
uiteindelijk in huis beland?
Hier passen verschillende antwoorden:
• De plant kan zichzelf gezaaid hebben.
• De bewoners hebben de bloemen geplukt
en geplant.
• Ze kunnen ook gekocht zijn in de winkel.
• …
Vooraf
Vergroot de dominoprenten. Kopieer deze op
stevig papier. Je kan de prenten ook lamineren.
Materiaal
• domino-afbeeldingen op gekartonneerd papier
• schaar, lijm en kleurpotloden indien je werkt met
het knip- en plakblad
• in voorkomend geval: knip- en plakblad
Daarna spelen de kinderen het dominospel, dit kan
individueel of in kleine groep.
Op die manier ontdekken ze de weg die planten
en bloemen afleggen van de oorsprong tot de
eindbestemming.
Zinvolle opdracht vooraf: bedeel aan de kinderen
het knipblad. Ze knippen de dominoprenten uit en
leggen deze in de juiste volgorde. Wie klaar is, kan
de prenten inkleuren.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 37
1
Van zaadje tot bloem...
een lange weg!
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 38
1
Rijmende bijen
Doelen
Werkwijze
• verwoorden en/of vernemen waarvan honing
afkomstig is;
• ontbrekende, betekenisvolle rijmwoorden
kunnen invullen;
• plezier beleven aan het spelen met taal, c.q. met
eindrijm.
Klasgesprek:
wie lust honing? Hoe is die ontstaan?
De leerkracht draagt het gedicht voor, stopt aan
het in te vullen woord en beeldt dit uit via mimiek
en pantomimiek
De leerlingen vullen het rijmwoord in.
Kato de bij doet zoem, zoem, zoem...
Ze gaat op zoek naar een mooie .................................
Vooraf
Vergroot de prenten die bij het gedicht horen.
Kato ruikt heerlijke geuren
en ze ziet bloemen met vrolijke ...................................
Materiaal
Oh, denkt Kato blij!
Dat mooie bloempje lacht zo lief naar ......................
• prenten
• gedicht
• eventueel kledij en schmink zodat kinderen zich
kunnen verkleden
Katootje, zou je dat wel doen?
Ja hoor! Ik geef haar snel een dikke ............................
Mmmm, wat smaakt dat goed!
De nectar van dat mooie bloempje is lekker ............
Ik voel me net een koning,
van die nectar maak ik heerlijke ..................................
Verwerking:
Laat de leerlingen het gedicht naspelen. Eventueel
kunnen ze zich verkleden in Kato de bij en het
mooie bloempje.
www.lessenpakket.be
sierteelt - eerste leerjaar - pagina 39
1
Download