Biologie klasse 6 VWO SO1

advertisement
Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap Scholen Gemeenschap Lelydorp [HHS-SGL
ARTHUR A. HOOGENDOORN ATHENEUM - VRIJE ATHENEUM – AAHA
Docent: A. Sewsahai
KLASSE: 6 VWO




Legenda leerstofafbakening:
PAARS: OUDE LITERATUUR
ROOD: NIEUWE LITERATUUR
DONKER BLAUW: KERNONDERWERP

deel 5V — thema 7: Planten  basisstof 1 t/m 3
verrijkingsstof 1: Voortplanting bij planten
(Schimmels, Mossen,Varens en Zaadplanten)




blz. 325 t/m 341 ; 389 t/m391
boekje AAHA: Voortplanting
deel 5V – thema 4: Planten  basisstof 1 ;
verrijkingsstof 1
blz. 118 t/m 121 ; 150 t/m 151
deel 4V – thema4: DNA  basisstof 3, 5
blz. 120 t/m 122 ; 125 t/m 126
boekje AAHA: Voortplanting
Doelstellingen:
De student
 moet kunnen beschrijven hoe de
voortplanting bij zaadplanten plaatsvindt
 moet de generatiewisseling tussen mossen en
varens kunnen beschrijven
Geslachtelijke vrtpl
Voortplanting
Ongeslachtelijke vrtpl
geslachtelijk






eicel+zaadcel=zygote
Recombinatie van genen
bij nakomelingen
Genetische variatie bij de
soort: voordeel want de
soort heeft meer
overlevingskans bij
onverwachte
omstandigheden
Nadeel: gunstige
eigenschappen kunnen
verloren gaan of niet tot
uiting komen
Vb:
eicel+spermacel=embryo
Stuifmeelkorrel+eicel=ki
em
ongeslachtelijk





Uit delen v/e individu
ontstaan nieuwe
individuen
Nakomelingen zijn een
kloon van elkaar: dwz
zijn genetisch identiek
Voordeel:Gunstige
eigenschappen blijven
behouden bij de
nakomelingen
Nadeel: geen gen.
variatie,de soort heeft
minder overlevingskans
Vb:
stekken,enten,oculeren,d
eling bij
bacterien,bollen,uitlopers
enz
Ongeslachtelijke voortplanting
deling
bollen
stekken
uitloper wortelstok
knollen
Ondergrondse kruipende
stengel:
Wortelstok
Bovengrondse kruipende
stengel:
Uitloper
Knopvorming
bij
zoetwaterpoliepen
Knop van een witte roos
Onderstam van een rode
roos
Uit de knop groeit een tak met witte
.........
bloemen
Bloemtypen op basis van bestuiving:
1.Insectenbloemen
2.Windbloemen
* Kenmerken kunnen uitleggen tussen
insectenbloemen en windbloemen
Benoem de delen
1.Stijl
2.Vruchtbeginsel
3.Bloembodem
4.Helmknop
5.Kroonbladeren
6.Stempel
7.Helmdraad
8.Kelkbladeren
9.Bloemsteel
 Compleet
(tweeslachtig)
◦ Heeft beide geslachten ♂ en ♀
♀
♂
♂
Stamper + meeldraad
Tweeslacht
ig
bloem
Planten
F.J.Janssen
13
 Heeft
niet alle onderdelen
maw
 of ♂ of ♀
Een bloem met alleen stamper (♀
) of meeldraad (♂)
Dus Vrouwelijke bloem heet
eenslachtige bloem
En een mannelijke bloem is ook
eenslachtig bloem
Voorbeeld Papaja
Planten
Tweeslachtige Vrouwelijke
bloem
bloem
Mannelijke
bloem

Eenhuizig
◦ Plant heeft aparte vrouwelijke
bloemen en aparte mannelijke
bloemen
◦ Let op dat bij een eenhuizige
plant zowel mannelijke als
vrouwelijke bloemen
binnen 1 plant voorkomen (beide
geslachten wonen in 1 huis)
 voorbeeld: grassen
Planten
F.J.Janssen
16
 Mannelijke
en vrouwelijke
bloemen komen NIET op
dezelfde plant voor (ze wonen
niet in een huis)
 Mannelijke bloemen op de
ene plant en vrouwelijke
bloemen op de andere plant
 Voorbeeld: Papaja
Planten
F.J.Janssen
17
◦ Kruisbestuiving
 dezelfde soort maar
een andere plant
 In de tekening NR 2
◦ Zelfbestuiving
 dezelfde plant,
eventueel wel andere
bloem
 In de tekening NR 1,3
en 4
Kotomisie A Kotomisie B




BOEK: UITLEG m.b.t. vorming stuifmeelkorrels
(blz.331, afb. 12)
BOEK: UITLEG m.b.t. vorming secundaire
embryo zak
(blz. 332, afb. 13)
Uitleg dubbele bevruchting m.b.v. vegatatieve
en generatieve kern
(blz. 336, afb 22)
Boekje: AAHA VOORTPLANTING
Zie boek 5 V – lezen en op het bord behandelen
Thema Planten: Verrijkingsstof 1
(Boekje: AAHA VOORTPLANTING)


Kernbegrippen:
gametofyt = meercellige haploide
levensfase (n)
sporofyt = meercellig diploide levensfase (2n)
-
Levenscyclus Mossen: samen met de studenten
bestuderen
-
Levenscyclus Varens: samen met de studenten
bestuderen
?
Vragen
Info:
www.ecoisonline.org
www.examenbundel.nl
www.biologiepagina.nl
www.asewsahai.com
[email protected]
Bedankt!
Download