Thema 7 Bloemen, vruchten en zaden

advertisement
Basisstof 7: Kruisbestuiving en Zelf bestuiving
 Deze bij brengt volgens de pijlen stuifmeel over.
- Waar komt dat stuifmeel vandaan?
- Waar komt dat stuifmeel terecht?
- Bij welke pijlen is er sprake van bestuiving, en waarom?
- Wat gebeurt er na bestuiving?
 Bloemen kunnen eenslachtig of tweeslachtig zijn.
 Tweeslachtig: mannelijk en vrouwelijk tegelijk
- Dus: de bloem heeft meeldraden + stamper(s)
 Eenslachtig: alleen mannelijk of alleen vrouwelijk
- Dus: de bloem heeft alleen meeldraden of alleen stampers.
 Tweehuizig: als bij een bepaalde plantensoort de planten óf alleen
mannelijke óf alleen vrouwelijke bloemen dragen.
 Eenhuizig: als bij een plantensoort de planten zowel mannelijke als
vrouwelijke bloemen dragen.
 Stel je voor:
 Sommige tweehuizige planten hebben bloemen die ‘katjes’ heten.
 Katjes zijn trosjes met mannelijke of met vrouwelijke bloemen.
 Meeldraadkatje: een trosje met mannelijke bloemen
 Stamperkatje: een trosje met vrouwelijke bloemen
 Jullie krijgen een werkblad.
 Werk netjes en met potlood.
 Je mag je boek erbij gebruiken.
 We kijken het straks klassikaal na.
 Plak het daarna in je schrift.
Download