PERSBERICHT Wereldwijd is kanker vaker te voorkomen Nieuw

advertisement
PERSBERICHT
Wereldwijd is kanker vaker te voorkomen
Nieuw rapport geeft evidence-based aanbevelingen voor alle lagen van de
bevolking
Amsterdam, 26 februari 2009 - Meer dan 40% van alle gevallen van
darm- en borstkanker in rijke, ontwikkelde landen zoals Nederland
kunnen worden voorkomen met een gezond voedingspatroon,
voldoende lichaamsbeweging en een gezond lichaamsgewicht.
Dit is een van de bevindingen uit het nieuwe rapport Policy and Action
for Cancer Prevention dat vandaag is gepubliceerd door het World
Cancer Research Fund (WCRF) en het American Institute for Cancer
Research (AICR).
Het rapport geeft aanbevelingen die er voor kunnen zorgen dat er wereldwijd
een vermindering van het aantal gevallen van kanker ontstaat. De belangrijkste
boodschap uit het rapport is dat de volksgezondheid - en kankerpreventie in het
bijzonder - een hogere prioriteit zou moeten hebben in de hele samenleving.
Van overheid tot gezin kan hier aan een steentje bijdragen. Het rapport laat ook
zien welke typen kanker voorkomen kunnen worden met gezonde voeding en
een gezonde leefstijl.
Cijfers onderstrepen hoe belangrijk het onderwerp is. In de Verenigde Staten
kan bijvoorbeeld ongeveer 45% van het aantal gevallen van darmkanker
voorkomen worden. En in het Verenigd Koninkrijk zou het aantal gevallen van
borstkanker met ongeveer 42% kunnen verminderen.
Deze zogenaamde preventiecijfers zijn berekend voor twaalf veelvoorkomende
kankersoorten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China en
Brazilië. Deze landen vertegenwoordigen volgens de Wereldbank op basis van
hun Bruto Nationaal Inkomen respectievelijk de rijke landen (Verenigde Staten
en Verenigd Koninkrijk), landen met een middeninkomen (Brazilië) en arme
landen (China).
Over het algemeen blijkt dat ongeveer een derde van de meest voorkomende
kankersoorten in rijke landen en een kwart van de kankertypen in arme landen
kan worden voorkomen. Het effect van roken is hierin niet meegenomen. Roken
alleen is al verantwoordelijk voor 30% van alle gevallen van kanker.
Naast deze preventiecijfers geeft het rapport aanbevelingen voor
kankerpreventie. Twee onafhankelijke teams van wetenschappers bekeken
hiervoor onderzoeksgegevens vanuit de vraag welk effect beleidsaanpassingen
en interventies hebben op het menselijk gedrag dat het kankerrisico beïnvloedt.
Op basis van deze informatie doet het WCRF/AICR-panel 48 aanbevelingen voor
verschillende groepen in de samenleving, zoals internationale organisaties (zoals
de Verenigde Naties), maatschappelijke organisaties, overheid,
levensmiddelenindustrie, media, scholen, werkgevers, gezondheidsdeskundigen
en burgers.
Enkele aanbevelingen:
- Scholen moeten lichaamsbeweging en gezonde voeding voor kinderen actief
stimuleren.
- Op scholen en in kantoren geen automaten toestaan met ongezond voedsel.
- Overheden zouden de aanbeveling van de Verenigde Naties over borstvoeding
in de wet kunnen verankeren.
- De levensmiddelenindustrie zou de volksgezondheid voorop moeten stellen in
alle productiestadia.
- Gezondheidsdeskundigen zouden het voortouw moeten nemen in het geven
van voorlichting op het gebied van volksgezondheid, inclusief kankerpreventie.
- Individuen zouden onafhankelijke informatie over voeding moeten raadplegen
om er zeker van te zijn dat de producten die ze kopen ook echt gezond zijn.
Voorzitter van het WCRF/AICR-panel, professor sir Michael Marmot: ´Dit rapport
laat zien dat met relatief eenvoudige aanpassingen het aantal gevallen van
kanker in de wereld significant kan verminderen. Wel is het belangrijk dat
iedereen in de samenleving zich inzet voor kankerpreventie en dat het niet
alleen de taak is van de overheid. De bevindingen zijn belangrijk voor iedereen,
van regeringsleiders tot degene die thuis de boodschappen doet.’
Professor Martin Wiseman, Projectdirecteur van het rapport: ‘De preventiecijfers
zijn zo accuraat mogelijk berekend op basis van de beschikbare gegevens. Die
laten zien dat jaarlijks wereldwijd miljoenen gevallen van kanker kunnen worden
voorkomen. De komende jaren zal het aantal gevallen van kanker nog zeker
stijgen door vergrijzing, toenemende obesitas omdat mensen minder bewegen
en er een ongezondere leefstijl op na houden. Het is echter nog niet te laat om
daar wat aan te doen. En we kunnen het probleem nu met zijn allen aanpakken.’
PREVENTIEPERCENTAGES VOOR KANKERS DIE VOORKOMEN KUNNEN
WORDEN MET GEZONDE VOEDING, VOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING
EN EEN GEZOND GEWICHT
Type kanker
Mond, keel,
strottenhoofd
Slokdarm
Long
Maag
Alvleesklier
Galblaas
Darm
Lever
Borst
Baarmoeder
Prostaat
Nier
Opgeteld % van 12
kankers
Verenigde
Staten
63
Verenigd
Koninkrijk
67
Brazilië
China
63
44
69
36
47
39
21
45
15
38
70
11
24
34
75
33
45
41
16
43
17
42
56
20
19
39
60
36
41
34
10
37
6
28
52
n/a
13
30
44
38
33
14
6
17
6
20
34
n/a
8
27
Noten
- De preventiecijfers zijn berekend voor de 12 meest voorkomende kankertypen.
Deze 12 typen kanker zijn verantwoordelijk voor een derde van alle
kankergevallen in rijke landen en een kwart in de arme landen.
- Omdat verschillende leefstijlfactoren elkaar beïnvloeden, is het niet mogelijk
om deze preventiecijfers op te tellen bij preventiecijfers voor roken en andere
leefstijlfactoren om tot een totaalcijfer te komen.
---------------------Voor meer informatie - neem contact op met:
Richard Evans (UK)
Telefoon: 0044 – 20 – 7343 4253
e-mail: [email protected]
Linda te Marvelde (NL)
telefoon: 020 – 344 9585/9596
e-mail: [email protected]
Over het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is de enige stichting in
Nederland die zich uitsluitend richt op kankerpreventie door een gezonde
voeding en leefstijl. Het WCRF NL is een zelfstandige Nederlandse stichting. Ze
maakt deel uit van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF)
netwerk. Deze netwerkorganisatie heeft vestigingen in de Verenigde Staten van
Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Hongkong, Frankrijk en Nederland. Meer
informatie over het netwerk is te lezen op www.wcrf.org.
Download