Gedachtepatronen veranderen door cognibeve therapie

advertisement
Gedachtepatronen veranderen door cogni0eve therapie Carly van Velzen GZ-­‐psycholoog kind&jeugd Behandelcentrum DOK018 22 april 2014 Cogni0eve technieken Doel: Samenhang zien tussen eigen gedrag, gedachten en gevoelens Moeilijke situa0es en hinderlijke gedachten worden opgespoord Cogni0eve technieken •  GGGG-­‐schema Gebeurtenis Gedachten Gevoelens Gedrag GGGG-­‐schema •  We doen zoals we voelen en we voelen zoals we denken BOOM BOEK
RENNEN SEKS BOOM
BOEK
RENNEN SEKS Riep een van deze woorden een of andere emo8onele reac8e bij u op? Waarschijnlijk was dit het geval met ‘seks’. Maar kwam het werkelijk door dat woord op zich? Nee, het kan dat woord niet geweest zijn, want woorden kunnen op zichzelf niet een gevoel bij u oproepen. Het enige dat een bepaald gevoel kan veroorzaken is uw houding ten opzichte van of uw mening over een woord. Gebeurtenis (G1)+Gedachten (G2)= Gevoel (G3)+Gedrag (G4) Gedachten, de zinnen of de beelden in ons hoofd, roepen gevoelens op die op hun beurt weer gedrag oproepen Doel:jongeren leren zich bewust te maken van de onnauwkeurigheden of onjuistheden in hun denken, meer realis0sche kijk krijgen op zichzelf en zich daar overeenkoms0g daarmee voelen en gedragen. •  G1 (gebeurtenis) Dokter zegt dat ik chronisch vermoeid ben •  G2 (gedachten) Ik kan dit niet verdragen Het komt nooit meer goed Ik ben al7jd moe Ik kan niets Ik kan niet meer met vrienden en vriendinnen weg Ik ben waardeloos •  G3 (gevoelens) Ik werd depressief, kwaad, ik had het gevoel dat ik nergens meer voor deugde •  G4 (gedrag) Ik bleef weg van school en maak ruzie met mijn ouders Irra0onele gedachten Ik kan dit niet verdragen Het komt nooit meer goed Ik ben al7jd moe Ik kan niets Ik kan niet meer met vrienden en vriendinnen weg Ik ben waardeloos Ra0onele gedachten • 
• 
• 
• 
Ik ben sterker dan mijn vermoeidheid Iedereen is wel eens moe Ik kan nog heel veel, ik kom uit mijn bed Ik kan af en toe niet met vriendinnen weg maar het lukt vaker wel dan niet Automa0sche gedachten •  Mensen denken voortdurend, niet denken kan niet. •  Veel jongeren zeggen:’Maar ik denk helemaal niks. Ik voel mij gewoon moe’. Hoe kan dat? Veel van onze gedachten verlopen automa0sch en gaan zo snel dat het lijkt als of we helemaal niet gedacht hebben. Ra0onele gedachten •  Heel veel jongeren hebben irra0onele gedachten. Belangrijk om irra0onele gedachten om te zeZen in ra0onele gedachten. •  Bijvoorbeeld: Ze zullen denken dat ik lui ben. Nee! Ik weet niet wat ze zullen denken, ik ben geen gedachtenlezer. Ra0onele gedachten oefenen •  Ze regelma0g hardop voor te lezen •  Ze op een bandje in te spreken en dat regelma0g af te luisteren •  Ze aan anderen te vertellen •  Ze af en toe weer op te schrijven •  Praat er over •  Fantasieën, voorstellingen in je innerlijke bioscoop te maken GGGG-­‐schema •  Pijngerelateerde gedachten irra0oneel en belemmerend •  Irra0onele gedachten maken plaats voor helpende gedachten •  Uitdagen van gedachten Opdracht 1 •  Gebeurtenis; Je komt ‘s ochtends bij je auto of je fiets en je ziet dat je een lekke band hebt. •  Gedachten? •  Gevoelens? •  Gedrag? Opdracht 2 •  Gebeurtenis Iemand bij de bakker koopt net het laatste stokbrood voor jou neus. Je hebt het stokbrood echt nodig voor een feestje. •  Gedachten? •  Gevoelens? •  Gedrag? Opdracht 3 •  Gebeurtenis Je bent helemaal blij met je nieuwe schoenen en de eerste opmerking die er wordt gemaakt is wat heb jij een lelijke schoenen aan. •  Gedachten? •  Gevoelens? •  Gedrag? Zijn er nog vragen? 
Download