Dementie Monitor - Netwerk Dementie NHN

advertisement
Eigen regie bij dementie;
ontwikkeling van een wensen/
waardenhulp
Door Paul-Jeroen Verkade
Regiomanager/casemanager Geriant
Programma
• Wie ben ik en wie zijn jullie?
• Wat doet de werkgroep praktijkverbetering
van het netwerk dementie?
• Zorg voor mensen met dementie thuis
• Advance care planning
• Wat is de wensen/waardenhulp
• Wat hebben jullie aan de
wensen/waardehulp?
Wie ben ik en wie zijn jullie?
• Paul-Jeroen Verkade – casemanager
dementie en regiomanager Geriant
• Waar werken jullie?
Wergroepen netwerk dementie
Wat is het netwerk dementie?
Vier werkgroepen:
- werkgroep Dementievriendelijke
gemeente
- werkgroep Voorlichting & Sociale Kaart
- werkgroep Welzijn
- werkgroep Praktijkverbeterprogramma
(Kennisparade en wensen/waardehulp)
Zorg voor mensen met
dementie thuis
• Wat doen casemanagers dementie en
wijkverpleegkundigen voor mensen met
dementie thuis?
• Voorbeeld door middel van korte film
Advance care planning
• Advance care planning is nu nadenken
over zorg in de toekomst
• Advance care planning gaat over
voorkeuren voor medische beslissingen,
voorkeuren voor vertegenwoordiging,
voorkeuren die aansluiten bij het dagelijks
leven
Wensen/waardenhulp
• Op zoek naar een hulpmiddel waarbij
mensen met een begin van dementie
nadenken over hun zorgbehoefte later
• Op zoek naar een hulpmiddel wat
zorgverleners ondersteunt in het uitvragen
van wensen en behoeften
• Een blik op het eerste concept
Wat hebben jullie er aan?
• Wat nemen jullie cliënten nu al mee aan
eigen informatie?
• Wat kan jullie ondersteunen in jullie werk
rondom het vastleggen van wensen voor
zorg?
• In hoeverre praat je zelf met cliënten en
mantelzorgers over wensen voor zorg in
de toekomst?
Hartelijk dank voor jullie
aandacht?
Wat was er leuk/goed aan de presentatie?
Wat kan een volgende keer beter?
Download