Zingen met gemak

advertisement
Cursus Zingen met gemak in de Klameare
Er wordt wel eens gezegd: “Iedereen kan zingen”.
Of dat helemaal waar is weet ik niet, maar wel weet ik dat bijna iedereen kan zingen.
Je kunt namelijk een heleboel vaardigheden die leiden tot een goed stemgebruik, gewoonweg
leren.
De belangrijksten hiervan zijn: Houding, ademhaling en daaruit voortvloeiend een ontspannen
stemgebruik.
Verder kun je je stemgeluid beinvloeden door je gezicht, kaken en mond van vorm te laten
veranderen.
We gaan het allemaal zelf ervaren in oefeningen en eenvoudige liedjes.
Aan het eind van de middag zij de principes geleerd. Of je het dan allemaal ook in praktijk
kunt brengen is de vraag, maar in overleg met Margo zijn er vervolg-mogelijkheden.
De cursus is bedoeld voor mensen die weinig ervaring hebben met zingen, maar ook voor
(koor)zangers die zich al jaren afvragen of ze het wel goed doen, of die tegen beperkingen in
hun stemgebruik aanlopen.
Leeftijd: 16-80
Margo Konings (1957) is logopediste, zangpedagoge en koordirigente (o.a. van gemengd koor
Sjongsum in Workum)
Vanuit haar basis als logopediste heeft ze veel oog en oor voor een goed en gezond
stemgebruik.
Voor meer informatie: www.margokonings.nl
Praktische informatie:
Datum: za 13 oktober 14.00-16.30
Plaats: De Klameare Workum
Kosten: € 15,- p.p.
Opgeven: [email protected]
Download