4.3 Boeiend spreken is niet `vanzelfsprekend`

advertisement
WORKSHOP
Boeiend spreken voor de klas
niet ‘vanzelfsprekend’
Coen Winkelman, logopedist / trainer
www.coenwinkelman.nl
•
•
•
•
•
•
logopedie
speechcoaching
stresshantering
stotter/broddeltherapie
stemtraining
uitspraaktraining
Doel workshop
Bewust worden van hoorbare en zichtbare
expressieve aspecten van je spraak
Spreken is een
half-bewuste gewoonte
…dat ervaar je als je jezelf terughoort
op een audio / video-opname
Aandachtspunten om goed over te komen
• Verstaanbaarheid
• Luisteraandacht / communicatiewaarde
• Stemgebruik
– Deze aspecten zijn TRAINBAAR
– zeker bij ervaringsdeskundigen!
– Deze aspecten oefenen we in deze WORKSHOP!
Verstaanbaarheid – ‘luisterbaarheid’
wordt bepaald door
• Luidheid
• Spreektempo, adempauzes
• Lettergrepen uitspreken
voorkom
telescoping
Alleen je collega verstaat jargon
•
•
•
•
•
•
•
Fiesement
Woekposen
Krietkiess
Obaar voer
Stgnasie woonmakt
Blegsftouwen
Fmiebdrijf
OEFENING: LANGE WOORDEN
Tip
Verzamel
meerlettergrepige vaktermen / eigennamen
die je gemakkelijk telescopeert
Oefen deze woorden hardop,
dat klinkt overdreven…!!!!
OEFENING: WETTEN VAN MURPHY
Luisteraandacht / Communicatiewaarde
• zinsmelodie
• klemtonen
• adempauzes
• Leg de klemtoon op betekenisdragende woorden !!
Belangrijk bij definities, oneliners, instructies etc…
niet alleen voor de klas…
• Stemgebruik
– NB! met een slechte stem kun je wel verstaanbaar
spreken
– Alle tips bij Verstaanbaarheid en Luisteraandacht
werken ook gunstig op je stemgebruik.
• Aandachtspunten:
– op tijd ademen – adempauzes
– korte zinnen
– rustig spreektempo.
• Verbeterpunten ook bewustworden / oefenen in het
dagelijks leven.
…anders hou je ‘anders’ spreken niet een werkdag
lang vol.
Hoe experimenteer ik met mijn spreekgedrag:
Dank voor jullie medewerking
Spreken moet je doen!
• NB ik geef deze workshop ook ‘in company’
Download