Toelichting voor gebruik van begrippen schadelijke en gevaarlijke

advertisement
Toelichting voor gebruik van begrippen schadelijke en gevaarlijke stoffen
Een stof wordt aangemerkt als “gevaarlijk” als deze stof in een gevarenklasse is geclassificeerd, vaak
herkenbaar aan gevaarsymbolen op etiketten van verpakkingen. Dus als er een etiket met een
gevaarsymbool op de verpakking zit dan is het een gevaarlijke stof. In dat geval wordt geadviseerd om
het (bijgeleverde) veiligheidsinformatieblad van deze stof goed door te lezen.
Een veiligheidsinformatieblad is een document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof
en bevat aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. De leverancier van de gevaarlijke
stof is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te verstrekken.
Goed omgaan met gevaarlijke stoffen zorgt er voor dat het risico op schade aan de gezondheid van
werknemers (en derden) zo klein mogelijk wordt. De mogelijke risico’s van werknemers met betrekking
tot gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie.
Gevaarlijke stoffen kunnen ook schade toebrengen aan het milieu. Milieuschade is ongewenst en kan
voor het dakbedekkingsbedrijf leiden tot veel extra kosten. Brand is een logisch voorbeeld dat kan
leiden tot milieuschade, maar ook het lekken van gevaarlijke stoffen in de bodem kan veel
milieuschade tot gevolg hebben. De overheid heeft regels opgesteld om het milieu te beschermen en
gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.
Download