Overzicht van mogelijke risico`s

advertisement
Risico-lijst
Ga voor alle activiteiten die er binnen uw organisatie plaatsvinden na welke risico’s er spelen.
Om u enig idee te geven aan welke risico’s u allemaal kunt denken heeft u hier een lijst met allerlei
mogelijke risico’s. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een aardig idee van waar u zo al aan
kunt denken.
1. Emotionele belasting
□ Agressie en geweld
□ Pesten
□ Seksuele intimidatie
□ Aangrijpende situaties
□ Werkdruk (hoeveelheid werk, aantal uren)
□ Misbruik van drank en drugs
2. Brand en EHBO
□ ontruimingsplan
□ EHBO-ers / Reanimators
□ Blusmiddelen
□ Verbandtrommel (defibrillator)
□ Oogspoeldouche
□ Mogelijkheid tot alarmering
□ Alleen werken (alleen uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden)
□ Reizen, excursies (EHBO)
3. Gebouw of activiteitenruimte
□ Toiletten
□ Roken
□ Vloer (egaal, gladheid)
□ Trappen (leuningen, treden)
□ Lift (keuring)
□ Elektrische voorzieningen (losse snoeren, open spanningen, kapotte wandcontactdozen,
overbelasting, deskundigheid)
□ Afmeting ruimte voor activiteit
□ Ventilatie
□ Klimaatbeheersing (o.a. temperatuur, tocht)
□ Verlichting
□ Hygiëne
□ Keuken (apparatuur, vetafzuiging, gebruik)
□ Magazijnstellingen (maximaal toelaatbare belasting, stabiliteit)
4. Gevaarlijke stoffen
Als een van de onderstaande onderwerpen bij u in de organisatie aan de orde is, dan moet u
voor het werk dat daar mee te maken heeft een Risico Inventarisatie & evaluatie opstellen
(RI&E). Dat is Arbo-jargon voor een overzicht op papier van risico’s en maatregelen. Formeel
moet dat ook voor het gebruik van gewone schoonmaakmiddelen en verf. De beste manier om
daar mee om te gaan is door een goede instructie op te hangen voor schoonmaak en
kluswerkzaamheden.
□
□
□
□
□
□
□
Producten met vierkant oranje waarschuwingsetiket (o.a. machineafwasmiddel,
bleekmiddel, verf)
Opslag van gevaarlijke stoffen (in aparte kast, buiten bereik van kinderen)
Oplosmiddelen (verf, terpentine, wasbenzine, lijm etc.): ventilatie, eventueel
adembescherming
Gascilinders (bijv. lasapparatuur, koolzuur (CO2); beschermen tegen omvallen, vermijden
lekkage)
Stof
Brandgevaar, explosiegevaar
Bijzondere stoffen: kankerverwekkende stoffen, asbest, minerale vezels, lood, voor de
voortplanting giftige stoffen, zandstralen.
5. Biologische agentia
Als in uw organisatie blootstelling aan biologische agentia plaatsvindt (kweek, intensief contact
met dieren, meelstof), is een RI&E wettelijk verplicht (geen toetsing door Arbodienst).
□
□
Doe een beperkte Legionella-inventarisatie (verontreinigd water dat verneveld wordt;
brandslangen, douches)
Vaccinaties (o.a. Hepatitis)
6. Lichamelijke belasting
□ Tillen en dragen
□ Duwen en trekken
□ Werkhouding
□ Handelingen die vaak herhaald worden
□ Zware belasting (veel verbranding, zweten)
□ Trillingen
7. Beeldschermwerk
□ RSI
□ Stoel, tafel
□ Beeldscherm, toetsenbord, muis
□ Zonwering
8. Geluid
□ Lawaai (meer dan 80 dB(A) = op 1 meter afstand van elkaar met stemverheffing moeten
praten)
□ Afscherming van bronnen
□ Gehoorbescherming
9. Veiligheid machines en andere arbeidsmiddelen
□ Ladders, trappen (verbogen sporten en treden, antislipdopjes)
□ Steigers, hoogwerkers (onderhoud, keuring)
□ Bedrading machines en gereedschappen
□ Afscherming bewegende of hete of koude delen
□ Noodstopvoorzieningen
□ Pictogrammen (stickers) om risico’s aan te duiden
□ Opstelling machines
□ Kettingzaag, slijptol, lassen
□ Auto’s (aantal passagiers, alcohol)
□ Heftrucks (gordel, onderhoud, vaardigheid chauffeur)
□ Aanhangwagens (verlichting, onderhoud, belastbaarheid, belading)
□ Veiligheid speeltoestellen
□ Periodiek onderhoud/ inspectie machines, gereedschappen, etc.
10. Werken op hoogte
□ Hoger dan 2,5 m, leuningen
□ Ladders, trapjes etc.
□ Glazen wassen
□ Dakonderhoud
11. Persoonlijke beschermingsmiddelen
□ Beschikbaarheid, onderhoud en kwaliteit
□ Gehoorbescherming
□ Veiligheidsschoenen
□ Veiligheidsbril
□ Adembescherming, etc.
12. Bijzondere risico’s
□ Werken in besloten ruimten (kelders etc.)
□
□
□
□
□
Open water (verdrinking)
Duiken
Geld
Elektromagnetische straling
Torenkranen, mobiele kranen, funderingsmachines
13. Risico’s voor bijzondere groepen vrijwilligers
□ Zwanger: gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting, niet duiken
□ Jonger dan 18 jaar: geen lawaai boven 85 dB(A), niet duiken, elektriciteit, gevaarlijke
machines, gevaarlijke stoffen, arbeidstijden, toezicht
□ Lichamelijke / geestelijke beperking: werkzaamheden op maat
Download