Wat moeten kinderen (0-12) leren om later helder te kunnen denken?

advertisement
Kinderen moeten leren wat de conventies zijn voor helder denken
Wat staat er op deze kaart?
Deze Informatiekaart geeft een
overzicht van welke kennis, vaardigheden en houding kinderen
tussen de nul en twaalf moeten
aanleren om later helder te kunnen denken. De kaart is gemaakt
tijdens een denksessie met de
ambassadeurs van het heldere
denken. Met dank aan allen voor
hun denkwerk.
Waarom denken leren?
Denken staat bovenaan het
lijstje vaardigheden voor de 21ste
eeuw. Denken heeft een sterk
ambachtelijke kant en is als
vaardigheid goed aan te leren.
Niettemin worden kinderen op
school niet expliciet in denken
onderwezen. Dat is een gemiste
kans, vinden de ambassadeurs
van het heldere denken. De
ambassadeurs willen dat kinderen
op school al van jongsaf leren
denken.
KENNIS
Kinderen moeten leren wat denkfouten zijn
Kinderen moeten denkfouten leren herkennen.
Kinderen moeten de psychische oorzaken van denkfouten leren herkennen.
Kinderen moeten denkgereedschap leren hanteren om te observeren
Kinderen moeten leren doorvragen.
Kinderen moeten leren operationaliseren en concretiseren.
Kinderen moeten generieke denkmodellen aanleren en patronen leren herkennen.
Kinderen moeten leren informatie te verzamelen en de deugdelijkheid ervan te toetsen. Kinderen moeten leren doelen te formuleren.
Kinderen moeten leren alternatieve oplossingen te bedenken.
Kinderen moeten leren hypotheses te formuleren.
Kinderen moeten denkgereedschap leren hanteren om te ordenen
Wat
moeten kinderen
(0-12) leren om later
helder te kunnen
denken? Kinderen moeten leren analyseren.
Kinderen moeten doel, middel en voorwaarden leren onderscheiden.
Kinderen moeten leren oorzaak en gevolg te benoemen en van elkaar te onderscheiden.
VAARDIGHEDEN
Kinderen moeten denkgereedschap leren hanteren om te oordelen
Kinderen moeten leren hun mening te vormen en met argumenten te onderbouwen.
Kinderen moeten leren keuzes te maken, bijvoorbeeld criteria en afwegingen expliciet benoemen.
Kinderen moeten leren om gevolgen van keuzes of handelingen te overzien.
Kinderen moeten leren samenvatten en concluderen.
Wat is helder denken?
Helder denken is denken waar
structuur in zit. Het is denken in
stapjes; eerst observeren, dan alle
relevante informatie ordenen en
dan pas tot een oordeel komen.
Uittekenen van de structuur van
een vraagstuk, helpt om er helder
over na te denken.
Wie zijn de ambassadeurs?
De ambassadeurs van het heldere
denken vormen een groep enthousiastelingen die meer aandacht
wil voor denken in het onderwijs.
De ambassadeurs hebben een
linkedingroep genaamd ‘helder
denken op school’. Het staat iedereen vrij om hiervan lid te worden.
www.denkacademie.nl
Kinderen moeten leren wat ordentelijk redeneren en argumenteren is.
Kinderen moeten leren onderscheid te maken tussen feiten, meningen en veronderstellingen.
Kinderen moeten de geschiedenis van het helder denken leren.
Kinderen moeten denkgereedschap leren hanteren om te overdenken
Kinderen moeten leren om te reflecteren op hun eigen gedrag en gedachten.
Kinderen moeten leren falsificeren.
Kinderen moeten een open houding aanleren
HOUDING
Kinderen moeten leren hun openheid en hun associatievermogen te behouden.
Kinderen moeten leren hun verwondering vast te houden en met elkaar te delen.
Kinderen moeten leren zich te verplaatsen in een andere rol, positie of persoon.
Kinderen moeten leren feedback te geven en ontvangen.
Kinderen moeten leren luisteren naar wat een ander zegt.
Kinderen moeten leren dat je van gedachten kunt en mag veranderen.
Kinderen moeten leren dat andere meningen ook tellen.
Kinderen moeten een kritische houding aanleren
Kinderen moeten gezond wantrouwen ten opzichte van ‘waarheden’ ontwikkelen.
Kinderen moeten leren dat er niet één waarheid is.
Kinderen moeten leren hun oordeel op te schorten.
Kinderen moeten voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen om vragen te durven stellen.
© 2011
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards