dit bericht (met bijlagen) als Word

advertisement
PERSBERICHT
Den Helder, 13 februari 2014
Den Helder tussen 2 en 10 juli 2014 voor de tweede keer thuishaven
van de 9e internationale zeilrace ‘Clipper Round the World’
_________________________________________________________
Vandaag is in Den Helder bekend gemaakt dat de stad Den Helder, in het bijzonder de
voormalige Rijkswerf Willemsoord, van 2 tot en met 10 juli aanstaande in het teken staat van
de internationale zeilrace ‘Clipper Round the World’. Na de ontvangst in 2012 mag Den
Helder zich voor de tweede maal de thuishaven van de race noemen.
De race
Twaalf zeilschepen met internationale bemanningsleden aan boord nemen aan deze race
deel. De bemanning is na een selectieprocedure uitverkoren, velen van hen komen uit
Nederland. Het zeilschip ‘OneDLLl’ van ‘De Lage Landen’ vaart onder de vlag van deze
Nederlandse internationale financiële instelling. ‘De Lage Landen’ neemt voor de tweede
keer deel aan deze race en eindigde in de race 2011/2012 als vierde.
´Clipper Round the World´, een zeilrace over 40.000 mijlen, ging in september 2013 in Londen
van start voor een ´Rondje om de Wereld´. Eind juni/begin juli vertrekken de schepen uit New
York op weg naar Derry-Londonderry (Noord-Ierland). Het is de bedoeling dat op 21 juni 2014
de overtocht naar Den Helder wordt ingezet waar de deelnemers dan op 2 juli worden
verwacht. Voor het laatste, zestiende, racetraject staat het vertrek gepland op 10 juli vanuit
Den Helder naar Londen waar de winnaar van de ‘Clipper Round the World’ wordt
bekendgemaakt.
De organisatie van ‘Clipper Round the World’ verbindt zich mede aan het internationale
kankerfonds ‘Ellen Macathur Foundation’.
Een Hollands tintje
Op 5 en 6 juli komen zeilfans tijdens het havenbezoek breed aan hun trekken onder het
motto van de stad ‘Den Helder kust de zee’. Willemsoord biedt naast het aanzicht van de
prachtige zeilschepen, ook een keur aan andere activiteiten met een Hollands tintje.
De samenwerking van Citymarketing Den Helder, Willemsoord en de Koninklijke Marine
onderstreept met dit maritieme evenement , mede door de groeiende offshore industrie, de
toppositie van deze stad op het gebied van kennis en technologie.
Noot voor de redactie
Bijlagen: foto’s vrij van copyright
- Luchtfoto van Willemsoord
- Clipperrace
Voor meer informatie
Peter Wijnen Public Relations – PR Willemsoord
T 071 576 49 85
M 06 54 208 345
E [email protected]
Den Helder ‘Kust de Zee’
Niet voor niets zegt de stad Den Helder de stad ‘Kust de Zee’.
De stad, die aan drie kanten is omringd door de zee, is de poort naar het werelderfgoed de
Waddenzee. Den Helder kent de meeste zonuren en ligt in de nabijheid van duinen en strand.
De invloed van Napoleon is in Den Helder nog steeds te zien. Hij gaf In 1811 aan Jan Blanken Janz de
opdracht van Den Helder de grootste marinebasis met een werf van Nederland te maken. Oranje vorst
Willem I voerde dit plan uiteindelijk uit. Vanaf dat moment zijn de Koninklijke Marine en de voormalige
Rijkswerf Willemsoord onlosmakelijk met de stad verbonden. Dat is nu nog dagelijks voelbaar en
zichtbaar: de maritieme tradities en ambachten zijn veelal rond de Museumhaven te vinden. Door de
samenwerking van de Marine en de groeiende offshore industrie staat Den Helder op gebied van
kennis en technologie aan de top.
Den Helder positioneert zich als regiocentrum: een complete stad met goede voorzieningen. De
trekkers zijn cultuur, activiteiten en evenementen.
Willemsoord de voormalige Rijkswerf “Het Hart van ‘Clipper Round the World’”
De Oude Rijkswerf Willemsoord valt onder de titel "complexbescherming" van de Rijksdienst
Monumentenzorg. De monumentale randbebouwing - in de periode 1995-2004 volledig gerestaureerd en de dokken ontvingen de status van rijksmonument. Dat geeft op zich al aan dat hier sprake is van
een belangrijke cultuur-historische waarde. Die waarde doet zich op diverse terreinen kennen:
architectuur, ruimtelijke inrichting, industriële, militaire en maritieme geschiedenis, vaderlandse en
sociale geschiedenis.
Als militair complex heeft de voormalige rijkswerf ook een geschiedenis. Ooit telde ons land meer van
deze complexen, maar door aanhoudende bezuinigingen sloot de ene na de andere werf. In 1993
verhuisde de rijkswerf naar een nieuwe locatie op de Nieuwe Haven. Ongeveer 175 jaar lang gonsde
het op de oude rijkswerf van de activiteiten. De overgang van zeil- naar stoomschepen en van hout
naar ijzer was hier prominent zichtbaar. Fregatten zijn hier onder handen genomen, gigantische
motoren zijn in revisie geweest en olietanks van binnenuit schoongemaakt. Decennia lang zwoegden
en ploeterden schilders, mastenmakers, houtbewerkers, instrumentmakers en elektromonteurs hier.
Dagelijks kon je het leger der wervianen zien, met het broodtrommeltje achterop de fiets.
En toen werd het stil op de Oude Rijkswerf Willemsoord. De lichten gingen niet meer aan. Duisternis
daalde neer tussen de hoge muren en dekte de bewogen geschiedenis toe. Maar de stille leegte,
waarin het complex zich hulde, creëerde tevens de ruimte voor bezinning en overpeinzing. Het besef
daagde dat Den Helder in het bezit was van een kostbare schat: de Oude Rijkswerf Willemsoord. Nog
los van de bijzondere architectonische waarde herbergt dit complex een historie die zijn invloed in vele
richtingen heeft doen gelden.
Geschiedenis 200 jaar Willemsoord
In 1811 kwam Napoleon Bonaparte naar Den Helder, hij gaf Jan Blanken Jansz. de opdracht in Den
Helder de grootste marinebasis met werf van Nederland te bouwen. Na de val van Napoleon in 1813
begon de eerste ‘Oranje vorst’ Willem I in 1814 met de bouw van de werf waardoor de locatie de
naam ‘Willemsoord’ kreeg. In 1822 waren de eerste bouwwerken op de Rijkswerf van 40 ha. klaar; Dok I,
Natte Dok, Zeedoksluis, Pomphuis met stoommachine en Werfkanaal.
Tussen 1857 en 1866 is Dok II gebouwd met daarnaast een nieuw pompgebouw. In de eerste helft van
de 20e eeuw zijn de machinebankwerkerij, de ketelmakerij, de scheepsmakers-werkplaats, de
werkplaats van de takelaars en zeilmakers, magazijnen en overige werkplaatsen gebouwd.
Toeristisch/Recreatief Willemsoord
Op dit moment herbergt het complex een aantal musea zoals het Nationaal Reddingmuseum Dorus
Rijkers en het Marinemuseum. Er is een kinderspeelparadijs, een bioscoop, een nautisch kwartier en er
zijn diverse horecagelegenheden. Daarenboven is er een scheepshelling, een historische scheepswerf
en een museumhaven. De in het gebied gelegen jachthaven heeft via de Zeedoksluis een verbinding
met de zee. In de toekomst wordt dit mogelijk een open verbinding.
Bijzondere overdekte locaties voor evenementen zijn de vele historische gebouwen zoals de
voormalige constructie- annex tekenkamer, de monteurswerkplaats en plaatwerkerij, maar ook de
matenloods en de zeilmakerij. Eén gebouw met een volledige hoogwaardige inventaris is zelfs geschikt
als Grand Café annex restaurant.
De ontwikkeling van Willemsoord is er verder op gericht het gebied in combinatie met het
nabijgelegen winkelcentrum te transformeren tot een recreatieve/toeristische trekpleister.
De passantenhaven met in de toekomst mogelijk een open verbinding met zee, de intensivering van de
scheepswerf om historische schepen te repareren, de musea, de bioscoop en in de toekomst het
theater (opening tweede helft 2015) maken van het gebied een aantrekkelijke plek om uit te gaan en
te ontspannen. Dit is niet alleen van toepassing voor de Heldenaren en de bewoners van de kop
Noord-Holland, maar ook voor de toerist/recreant uit heel Nederland. Wellicht ook voor mensen uit de
grensgebieden van de ons omringende landen en de verblijfstoerist van Texel.
De gemeentelijke strategie van deze ontwikkeling richt zich op verbeteren, veranderen en vernieuwen.
Bij de ontwikkeling van Willemsoord is er ook oog voor mogelijkheden van verblijf variërend van
appartementen voor kort verblijf tot een hotel.
Eind 2013 werd er een bezoekerscentrum met een ruime expositieruimte geopend.
Ook de VVV is hier gevestigd.
Willemsoord, volgens Napoleon Bonaparte “Het Gibraltar van het Noorden”
Download