les1

advertisement
Controlebeginselen
Hoorcollege
19-04-07
Les 1
Primair proces
Inkoop
Opslag
Primaire registraties
Verkoop
AO
Administratie
Vastleggen in systeem
Verantwoording
EW
CB = Hoe kan ik als accountant er zeker van zijn dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft?
CTF: Door de functie scheiding hebben afdeling Inkoop en Opslag tegengestelde
belangen. De administratie krijg 2 gegevensstromen binnen, zo kan hij eenvoudig
checken of het op elkaar is afgestemd.
Consolideren = Optellen van de activa van verschillende bedrijven op de balans van een
‘hoofdbedrijf’. Heeft je bedrijf 50% van de aandelen dan mag dit bedrijf het bedrijf waar
je belang in hebt voor 50% consolideren op je eigen balans.
Balans = Een overzicht van de bezittingen en schulden. Alle posten op de balans worden
stand grootheden genoemd. Deze posten zijn vrij eenvoudig te controleren.
Resultatenrekening = De financiele vertaling van de prestaties uit het primaire proces.
Alle posten op de RR worden stroom grootheden genoemd.
De taak van de accountant = Het vaststellen dat de informatie op de balans en RR klopt.
Dit gebeurt onder andere door controle informatie te verzamelen.
ACR =
-Accountants controle risico.
- = een controle aanpak
-Het risico dat een accountant een verkeerde verklaring af geeft. (bijv: 5%
risico: bij 100 jaarverslagen zijn er 5 fout beoordeeld.
-Bestaat uit:
 Het inherente risico
 Het interne-beheersingsrisico (interne-controle risico)
 Het ontdekkingsrisico
Het inherente risico = De gevoeligheid van posten voor onjuistheden die zijn onstaan
doordat er geen interne-beheersings maatregelen van toepassing waren.
Het interne-beheersingsrisico = Het risico dat er fouten zijn gemaakt die niet tijdig
worden voorkomen door het stelsel van AO en IB.
Het ontdekkingsrisico = Het risico dat controle werkzaamheden van de accountant
bepaalden fouten niet worden ontdekt.
ACR = IR * IBR * OR
Gegevensgericht controleren bij een hoge IR en IBR: vooral de werkelijke inhoud
(gegevens) controleren.
Systeemgericht controleren bij een hoge OR: vooral het syteem van AO IB controleren.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards